Khoe video hay!
Ngoài Apple Airpod ra thì anh em nghĩ tai nào sẽ tối ưu được nguồn phát mới của Apple Music
Ngoài Apple Airpod ra thì anh em nghĩ tai nào sẽ tối ưu được nguồn phát mới của Apple Music :grin::grin::grin:
Ngoài Apple Airpod ra thì anh em nghĩ tai nào sẽ tối ưu được nguồn phát mới của Apple Music 😁😁😁
ckd
TÍCH CỰC
2 tháng
Tai nghe k có thì thừa mà có thì rất thừa
Lót dép hóng cao nhân chỉ giáo 😁
Chắc là Beats vì dùng chung chip 😂
lâu lắm r m ko dùng apple music 😁