Ngọt ngào đến mấy cũng...để "Ăn" thôi... phải hơm AnhEm?
Ngọt ngào đến mấy cũng...để "Ăn" thôi... phải hơm AnhEm?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ngọt ngào đến mấy cũng...để "Ăn" thôi... phải hơm AnhEm?
Đúng 😁
@TuanYeti Chứ seo nữa 😁
cũng hên là để ăn 😁
chủ tiệm trái cây tâm lý quá 😁
Sách gì mà to và dày cộm luôn, chắc sách: Tình anh bán Chuối 😅
@TuanYeti Thì ra là Thế 😆
@TuanYeti Vụ drama cuối tuần trước đó bác, ko thấy bác ấy nữa
gboyutc
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Vẫn chỉ là sướng nhất thằng nằm trên thôi.