TTBC23
Người đàng trong không thích truyện Kiều
Người đàng trong không thích truyện Kiều Nguyễn Du chuyển thể Kim Vân Kiều của Tàu thành thơ vào đầu thời Gia Long nhưng dưới thời Nguyễn ít ai quan tâm đến truyện Kiều. Cụ Nguyễn Công Trứ nói Kim Vân Kiều là sách tà dâm. Cụ Ngô Đức Kế bảo mở đầu truyện đã là phá hoại phong hoá đạo đức. Cụ Huỳnh Thúc Kháng xem Kiều là "con đĩ". Nội dung truyện Kiều không có gì đặc sắc nếu không nói là độc hại. Nhiêù người khen cái giá trị ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật của Nguyễn Du nhưng cái ngôn ngữ đó cũng là thứ uyển ngữ hoa hoè, không thực lòng. Bởi vậy từ xưa đến giờ người Đàng trong không có cái thú lẩy Kiều, mà họ còn chẳng hiểu lẩy Kiều là cái gì nữa, có giống lẩy ốc không?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Người đàng trong không thích truyện Kiều
Nguyễn Du chuyển thể Kim Vân Kiều của Tàu thành thơ vào đầu thời Gia Long nhưng dưới thời Nguyễn ít ai quan tâm đến truyện Kiều.
Cụ Nguyễn Công Trứ nói Kim Vân Kiều là sách tà dâm. Cụ Ngô Đức Kế bảo mở đầu truyện đã là phá hoại phong hoá đạo đức. Cụ Huỳnh Thúc Kháng xem Kiều là "con đĩ".
Nội dung truyện Kiều không có gì đặc sắc nếu không nói là độc hại. Nhiêù người khen cái giá trị ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật của Nguyễn Du nhưng cái ngôn ngữ đó cũng là thứ uyển ngữ hoa hoè, không thực lòng. Bởi vậy từ xưa đến giờ người Đàng trong không có cái thú lẩy Kiều, mà họ còn chẳng hiểu lẩy Kiều là cái gì nữa, có giống lẩy ốc không?
Bữa bác t lẩy Kiều nên thành ra giờ chê luôn 😆
hôm bữa có nghe từ Lẩy Kiều nhưng k biết nó là gì , tôi người sài gòn
Cười vô mặt
@nefertem giận lẩy luôn
Cười vô mặt
nw_47
CAO CẤP
2 months
Chữ “lẩy Kiểu” chỉ nghe từ ngoài bắc mà cũng không hiểu. Đoán là học thuộc rồi đọc lại
Đàng Trong là phải ngâm Lục Vân Tiên, mở Đất phương nam lên nghe ông Tám ngâm mà tê tái
Đó là tư duy của người nhận xét, chứ không phải là tư duy của người Đàng Trong.
Bác viết "Người đàng trong không thích truyện Kiều" trong khi đó cũng chính bác viết "mà họ còn chẳng hiểu lẩy Kiều là cái gì nữa", đã không biết thì làm sao dẫn đến không thích? Việc không/chưa biết không thể biểu thị cho sự không thích! Ngay chính tư duy của bác cũng không nhất quán.
nw_47
CAO CẤP
2 months
@Hiep_Khach_VN Khá đồng ý. Không biết nó là gì nên không rõ có thích hay không 😃
@nw_47 Một ví dụ:
A: Bạn có biết/đã nghe nhạc "Then" chưa?
B: Tôi không biết/tôi cũng chưa nghe!
A: Vậy bạn không thích nhạc "Then" rồi!
Tư duy của A là tư duy phiến diện, mang tư duy cá nhân để thay thế nhận thức của một người khác.
@Hiep_Khach_VN Ko biết lẩy Kiều nó khác với ko biết truyện Kiều
@Viva 2.0 "dưới thời Nguyễn ít ai quan tâm đến truyện Kiều", nếu đã có ít người quan tâm thì liệu có xuất hiện được nhiều người biết? Nếu đã không có sự xuất hiện của nhiều người biết thì thể dùng câu này "Người đàng trong không thích truyện Kiều" để đại diện cho tư duy của người Đàng Trong không?
lhdtt
CAO CẤP
2 months
Mình chỉ phải học thuộc vài đoạn trong SGK để thi thôi, còn mua sách đầy đủ để đọc thêm thì chưa.
Nó là truyện của TQ được phổ thơ lục bát thôi 😁
@duchaitp Chính xác và nó rất thiếu tính nhân văn nữa
@Viva 2.0 Sao lại thiếu tính nhân văn ? Bạn nói rõ ko?
Cái nền văn học nô lệ nó chỉ đến thế thôi. Nhìn lại toàn bộ các tác phẩm được dạy toàn bộ đều mang mục đích nhồi sọ chứ hay ho cái khỉ gì. + sản nhồi văn học cho cố và dạy văn theo kiểu đọc chép, theo ý hiểu của đoảng chỉ đạo giáo viên chứ học sinh éo có quyền hiểu tác phẩm theo ý khác. Nhìn lại chính tác giả viết cảm nhận về tác phẩm của mình hộ đứa cháu mà bị giáo viên nó chém cho câu " không hiểu ý tác giả " thì còn gì để nói về cái nền văn học nhồi sọ + sản này nữa.