Khoe video hay!
Người giàu họ xài Airpod. Tôi nghèo xài Sony.
Người giàu họ xài Airpod. Tôi nghèo xài Sony.
Người giàu họ xài Airpod. Tôi nghèo xài Sony.
.
image.jpg
Thật sai lầm khi chọn con này
Quá sai lầm luôn
Cực kỳ sai lầm luôn.
dra.long10
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Đúng là tấm chiếu mới =))