Người giữ kỷ lục Guinness thế giới :trophy: Bạn có biết báo sư tử giữ Kỷ lục Guinness Thế giới cho “động vật có nhiều tên nhất” với hơn 40 tên chỉ riêng bằng tiếng Anh! Trong số nhiều biến thể, chúng cũng có thể là báo sư tử, báo Florida, sư tử núi, hổ hươu và catamount. #EarthCapture của rodrigomoragaz #Nature #Travel #Animals
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Người giữ kỷ lục Guinness thế giới 🏆
Bạn có biết báo sư tử giữ Kỷ lục Guinness Thế giới cho “động vật có nhiều tên nhất” với hơn 40 tên chỉ riêng bằng tiếng Anh! Trong số nhiều biến thể, chúng cũng có thể là báo sư tử, báo Florida, sư tử núi, hổ hươu và catamount.
#EarthCapture của rodrigomoragaz
#Nature #Travel #Animals
Anh vẫn thấy Báo nhà Anh nó hơn em Huy àh
Tet21: Gút chóp 1 like
@tuantomobile
Cười vô mặt
@tuantomobile báo nhà em cũng nhìu tên lắm 🤣🤣🤣
@Huy Nguyễn 1995 Anh em mình chung số phận rồi em Huy hà, thôi thì đời này bỏ em ha, ahihi
ducong79
TÍCH CỰC
2 tháng
@tuantomobile Các bà vợ đã xem....
Mày vui tính vãi
@tuantomobile
Cười ra nước mắt