TTBC23
người thường ai làm nổi thế này...
người thường ai làm nổi thế này...
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
người thường ai làm nổi thế này...
Hẳn là có đồng chí áo zàng bảo ke..thế mà bò đỏ cứ nói k có họ thì giao thông loạn rồi 😙
Nếu chạy suốt không nghỉ bảo dưỡng thì ngày 200 lần. Trung bình 7 phút 1 lần vi phạm.
@duchaitp Bình thường bác ạ. Tôi lái xe đường 5B, mà tôi chạy toàn max speed ở lane 120km/h là tối đa. Vậy mà cứ thấy có đèn đằng sau ........ nhanh hơn mình mà còn chạy ở lane 100km/h thì y rằng là mấy thanh niên xe khách với limousine. Đội đó chạy phải tầm 130 140 km/h, nên cứ nhìn gương thấy đằng xa là tôi chủ động nhường các anh.
@vicktorbui Đâm thì chỉ thiệt thân, sao bị chủ xe ép thế nhỉ
Một ngày chạy 300lần quá tốc độ chia ra mấy phút chạy 1 lần! Xe chạy ngày chạy đêm
bomduc1
TÍCH CỰC
2 tháng
Đội này phải cho đăng ký thanh toán tiền phạt tự động =)) tài khoản số dư tối thiểu 100 triệu mới được;
Buồn ghê...
thegate
TÍCH CỰC
2 tháng
Toàn chuyên gia toán học, 12 xe 6000 lần/tháng -> là 1 xe 500 lần/tháng ->~17 lần/ngày thôi