"Nguồn ảnh: Dân trí"
"Nguồn ảnh: Dân trí"
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
"Nguồn ảnh: Dân trí"
thành nhân kìa
@tieutangbuongbinh Tiện nhân mới sợ
Trong bài báo viết là vay 8tr. nó lãi thành 160tr. Là tôi là tôi bùng cho nhanh. Qúa quắt
@Thiên biến vạn hoá lãi vậy thì khó chơi nhỉ
@Thiên biến vạn hoá Lãi thỏa thuận đã công bố từ đầu mà chứ đâu ai giấu diếm gì
sao lại che số làm gì nhỉ. khoe ra để anh em còn hỏi vay chớ