Nguyên tắc vay mượn tiền (st)
Nguyên tắc vay mượn tiền (st) Nhớ nhé các mày :grin:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nguyên tắc vay mượn tiền (st)
Nhớ nhé các mày 😁
nguyendc1
ĐẠI BÀNG
4 tháng
5. Người ta cho mượn mà chưa đòi nghĩa là người ta đang quan sát sự tử tế của bạn
Cười vui vẻ
@nguyendc1 Ấy chà chà. Hay quá
Còn nữa: đừng đi vay mượn nếu ko có khả năng trả
6. Mượn vàng thì trả vàng chớ mượn vàng sau này vàng lên đòi trả tiền là khum được !! Còn vàng xuống thì chúc mừng bạn nhưng nhớ phải trả vàng thật !!
@Apple Love Paradise
Yêu quá