Nhờ anh em chia sẻ đèn tròn dùng để quay video live loại chất lượng... Anh em cho hỏi cái đèn tròn để quay video như trong video này có hãng nào xịn không giới thiệu mình với :grimacing:
Nhờ anh em chia sẻ đèn tròn dùng để quay video live loại chất lượng...
Anh em cho hỏi cái đèn tròn để quay video như trong video này có hãng nào xịn không giới thiệu mình với 😬
Thấy toàn noname không à
@zombie01 Bởi vậy mình mới post hỏi anh em á, chắc cũng có thương hiệu mà đôi khi mình không biết