Những bản đồ nào trong Pubg mà bạn thấy dễ chơi và ưa mắt nhìn nhất thời điểm hiện tại?
Những bản đồ nào trong Pubg mà bạn thấy dễ chơi và ưa mắt nhìn nhất thời điểm hiện tại?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Những bản đồ nào trong Pubg mà bạn thấy dễ chơi và ưa mắt nhìn nhất thời điểm hiện tại?
Erangel, Sanhok, Deston
trungkn
TÍCH CỰC
4 tháng
Teago =))