TTBC23
Những đột phá của chiếc điện thoại tốt nhất của loài người:
Những đột phá của chiếc điện thoại tốt nhất của loài người: :laughing: Viền điện thoại bo cong cầm đỡ cấn hơn 14 pro max :laughing: Khung viền điện thoại dùng vật liệu nhẹ hơn, nhưng mềm hơn :laughing: Bổ sung zoom quang lớn hơn 3x :laughing: Bỏ bộ nhớ 128GB vốn quá nhỏ thành khởi điểm từ 256GB :laughing: Chế độ im lặng dùng Quick Setting Vâng tôi đang nói về S23 Ultra
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Những đột phá của chiếc điện thoại tốt nhất của loài người:

😆 Viền điện thoại bo cong cầm đỡ cấn hơn 14 pro max
😆 Khung viền điện thoại dùng vật liệu nhẹ hơn, nhưng mềm hơn
😆 Bổ sung zoom quang lớn hơn 3x
😆 Bỏ bộ nhớ 128GB vốn quá nhỏ thành khởi điểm từ 256GB
😆 Chế độ im lặng dùng Quick Setting

Vâng tôi đang nói về S23 Ultra