TTBC23
Những kỷ niệm ấu thơ một thời (st) Nom thấy nhớ ngày xưa ghê :kissing_closed_eyes:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Những kỷ niệm ấu thơ một thời (st)
Nom thấy nhớ ngày xưa ghê 😚
Đây là bọn tàu mà. Lúc bé bác sống ở tàu à?
canhtran92
ĐẠI BÀNG
2 months
@hipppo nhưng VN mình cũng có đủ cả đấy =))
@hipppo Ko sống ở đó nhưng những thứ xuất hiện trong video thì rất quen thuộc ở VN, chả nhẽ chỉ vì video của tàu mà phủ nhận những hình ảnh quen thuộc này? 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@hipppo Việt Nam thời 8x có đầy mấy cái này.
Quả úp pháo bùn chất lượng 😁
Video này là của Tàu làm, nhưng cũng xin xác nhận là anh em 7X,8X chơi k thiếu trò gì trong Video, ngoài ra xin kể thêm là trưa hè đá bóng bằng chuối vặn (hoặc bòng bưởi) rồi đi bắt bọ xít làm xe nó đái cho vàng mắt vàng tay luôn, chơi Quay (cù) nó quăng cho vêu mồm nữa
Yêu quá