Những thứ chỉ có ở Việt Nam :D
Những thứ chỉ có ở Việt Nam :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Những thứ chỉ có ở Việt Nam 😁
@NghiepTranVINA ảnh thứ 2 từ dưới lên bác nhé
@NghiepTranVINA
Cười ra nước mắt
@NghiepTranVINA Tốn ớt quá 🤣
@lamtien338 Vậy mới đã nha em 😁