Nó tỉ mỉ và đẹp....
Nó tỉ mỉ và đẹp....
Nó tỉ mỉ và đẹp....
Đẹp thật đó bác
Yêu quá
@NghiepTranVINA Cứ như thật ý, không có cái tay là hổng biết luôn ý!!!
@hemilo Chính xác
Đẹp quá bác
Cực kỳ tỉ mỉ luôn!!!!
👍🏾
Đẹp lắm
Đất sét ạ?
Đẹp
chất
VNGx192
ĐẠI BÀNG
5 tháng
ở đâu đó bác em xin Link với. về trang trí cái bàn tivi
@VNGx192 Mình có theo dõi cái page vì thích mấy thể loại thu nhỏ như này, có đánh dấu trong hình: Veene nha bác
VNGx192
ĐẠI BÀNG
5 tháng
@ThienAnimation cảm ơn bác