Noble Fokus Mystique hiện nay đang là tai nghe true wireless có âm thanh xuất sắc nhất. Mỗi tội...
Noble Fokus Mystique hiện nay đang là tai nghe true wireless có âm thanh xuất sắc nhất. Mỗi tội giá hơi cao (9tr) và không có chống ồn. Tuy nhiên với 1 tai nghe in-ear universal đến từ nhà Noble thì đảm bảo độ kín tai và cách âm là rất tốt, đeo vô mở nhạc là khỏi nghe gì luôn :3
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Noble Fokus Mystique hiện nay đang là tai nghe true wireless có âm thanh xuất sắc nhất. Mỗi tội giá hơi cao (9tr) và không có chống ồn. Tuy nhiên với 1 tai nghe in-ear universal đến từ nhà Noble thì đảm bảo độ kín tai và cách âm là rất tốt, đeo vô mở nhạc là khỏi nghe gì luôn :3