Nội thất bên trong chiếc Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 2022
Nội thất bên trong chiếc Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 2022 Phải nói là cực kỳ gọn gàng và tối ưu không gian, không có một khoảng trống thừa ^^
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nội thất bên trong chiếc Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 2022
Phải nói là cực kỳ gọn gàng và tối ưu không gian, không có một khoảng trống thừa ^^