Nokia ra mắt Pure UI, ngôn ngữ thiết kế giao diện người dùng mới
Nokia ra mắt Pure UI, ngôn ngữ thiết kế giao diện người dùng mới
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nokia ra mắt Pure UI, ngôn ngữ thiết kế giao diện người dùng mới