TTBC23
One more night !!!!!
One more night !!!!! Có máy trên tay test game kinh dị Resident evil 4 remake + resident evil 8 xem ntn ?? :))))) xem thử con chụp A17 pro gánh nổi 60 fps 1080p không ???
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
One more night !!!!!
Có máy trên tay test game kinh dị Resident evil 4 remake + resident evil 8 xem ntn ?? 😆)))
xem thử con chụp A17 pro gánh nổi 60 fps 1080p không ???
Đã quá. Mình thích khung titan.
Hóng bài review 😁