OnePlus sẽ giới thiệu OnePlus 12 vào ngày mai, 5 tháng 12, lúc 15h30 theo giờ Việt Nam :D
OnePlus sẽ giới thiệu OnePlus 12 vào ngày mai, 5 tháng 12, lúc 15h30 theo giờ Việt Nam :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
OnePlus sẽ giới thiệu OnePlus 12 vào ngày mai, 5 tháng 12, lúc 15h30 theo giờ Việt Nam 😁
tàu thì vứt