TTBC23
Ông bạn tui mần cái quầy nhỏ ở nhà, rủ tui qua kêu thử cafe, bảo tui chọn style tui thích, tui chọn
Ông bạn tui mần cái quầy nhỏ ở nhà, rủ tui qua kêu thử cafe, bảo tui chọn style tui thích, tui chọn dc vị ưng ý rồi chả bỏ vô hai chai rồi nhẹ nhàng chuyển số tk, ơ kìa bạn ơi …
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ông bạn tui mần cái quầy nhỏ ở nhà, rủ tui qua kêu thử cafe, bảo tui chọn style tui thích, tui chọn dc vị ưng ý rồi chả bỏ vô hai chai rồi nhẹ nhàng chuyển số tk, ơ kìa bạn ơi …