TTBC23
Orico UFSD 256GB Read/ Write 405/350MBps
Orico UFSD 256GB Read/ Write 405/350MBps Cũng ít dùng USB nhưng thấy em này hay hay nên đặt về thử. Vỏ thép dày nặng tay, chắc chắn, tốc độ đọc ghi rất nhanh sát với thông số hãng. Đặt nước ngoài về tay hết 800k P/s: máy tính nó nhận là SSD nhé :smile:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Orico UFSD 256GB Read/ Write 405/350MBps

Cũng ít dùng USB nhưng thấy em này hay hay nên đặt về thử. Vỏ thép dày nặng tay, chắc chắn, tốc độ đọc ghi rất nhanh sát với thông số hãng.
Đặt nước ngoài về tay hết 800k
P/s: máy tính nó nhận là SSD nhé 😄
TranAnz
TÍCH CỰC
2 tháng
Link
laz bán 1tr kìa. giá khá chát