Paypal không thanh toán được
Paypal không thanh toán được Có bác nào biết sửa lỗi này không chỉ em với.Em có mua hàng online bắt thanh toán qua Paypal mà lúc thanh toán nó cứ báo là "Vui lòng thêm tài khoản ngân hàng để thanh toán" dù trước đó em đã thêm tài khoản ngân hàng rồi.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Paypal không thanh toán được
Có bác nào biết sửa lỗi này không chỉ em với.Em có mua hàng online bắt thanh toán qua Paypal mà lúc thanh toán nó cứ báo là "Vui lòng thêm tài khoản ngân hàng để thanh toán" dù trước đó em đã thêm tài khoản ngân hàng rồi.
bạn mua đồ ở đâu và mua từ đâu (country)?
chỉ nói rằng tin tức bạn từ VN là máy tự động hỏi lại.
còn có cho tài khoản thì nên verify lại là "chính chủ".
@Kilo Victor Mình mua trên Amazon a
@Đông June mua từ nước nào? AZ không dùng paypal.
Thanh toán thì bác phải add thẻ Visa hoặc Mastercard chứ nhỉ, còn thêm tải khoản ngân hàng chỉ để rút tiền về thôi
@causelove94 Vâng em cảm ơn