Lạc xoong

Lạc xoong


PHÂN TÍCH ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (BABA)

HFM Vietnam
2/5/2024 3:55Phản hồi: 0
PHÂN TÍCH ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (BABA)
Tập đoàn Alibaba là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc, trụ sở chính tại Hàng Châu, chuyên về thương mại điện tử, điện toán đám mây, thanh toán điện tử và các dịch vụ công nghệ khác. Alibaba được thành lập vào năm 1999 bởi Jack Ma và 17 người khác, và đã phát triển thành một trong những công ty có quy mô lớn nhất thế giới.

Giá trị cổ phiếu cụ thể của Alibaba có thể sử dụng phương pháp EV/EBITDA:
Giá cổ phiếu = Giá trị doanh nghiệp / Số lượng cổ phiếu
cơ bản
Giá trị doanh nghiệp =614.4 - 187.125+198.51= 229.785
tỷ USD
Giá Trị cổ phiếu = 229.785tỷ USD / 935,625,000
≈ 245.75 USD

Kết quả này có thể làm cho cổ phiếu của doanh nghiệp trở nên hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc sử dụng chỉsố này cần phải kết hợp với các yếu tố khác để đánh giá một cách toàn diện hiệu suất của doanh nghiệp.

BÁO CÁO DOANH NGHIỆP
image.png


Chi phí doanh thu – Chi phí doanh thu trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 156.214triệu RMB (22.002triệu USD), tương đương 60% doanh thu, so với
150.005 triệu RMB, hay 61% doanh thu, trong cùng quý 2022.
Chi phí bán hàng và tiếp thị trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 33,783 triệu RMB (4,758 triệu USD), tương đương 13% doanh thu, so với 30,628 triệu RMB, hay 12% doanh thu trong cùng quý quý năm 2022
image.png

Chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu liên quan đến các giải thưởng dựa trên cổ phiếu của Tập đoàn Alibaba đã giảm trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Mức giảm này chủ yếu là do giá trị thị trường trung bình trung bình của các giải thưởng được trao giảm chung. Dự kiến rằng chi phí bồi thường dựa trên cổ phần của chúng tôi sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về giá trị hợp lý của các giải thưởng cơ bản.
[​IMG]

Kết quả của các doanh nghiệp được đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 là khoản lỗ 1.613 triệu RMB (228 triệu USD), so với khoản lỗ 893 triệu RMB trong cùng quý năm 2022. Bảng sau đây trình bày chi tiết phần chia sẻ kết quả của các bên được đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu trong các giai đoạn được chỉ định.
image.png
Dòng tiền tự do thể hiện tiền ròng được cung cấp bởi các hoạt động kinh doanh như được trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của chúng tôi trừ đi việc mua tài sản và thiết bị (không bao gồm việc mua lại quyền sử dụng đất và xây dựng cơ bản dở dang liên quan đến khuôn viên văn phòng) và tài sản vô hình (không bao gồm những tài sản có được thông qua việc mua lại).

Quảng cáoPHÂN TÍCH KỸ THUẬT

[​IMG]

Dựa t rên các thông t in về định giá cổ phiếu, diễn biến kinh tế của Trung Quốc, báo cáo doanh nghiệp, khối lượng thanh khoản, tâm lý nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu và cuối cùng là phân t ích kỹ thuật thì chúng tôi đưa ra khuyến nghị giao dịch như sau.
Khuyến Nghị Giao Dịch
Tín hiệu giao dịch cổ phiếu Alibaba ( BABA) như sau:
Vùng kháng cự: $ 99 . 00
Vùng hỗ trợ: $ 63 . 00
Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại Alibaba đang t iếp cận xung quanh vùng kháng cự t rong kênh xu hướng giảm, giá cổ phiếu đang t ích lũy đi ngang.
Khuyến Nghị:

Quảng cáo


Đối với chiến lược ngắn hạn: mua khi giá vượt lên trên vùng kháng cự ngắn hạn 80 $.
Đối với chiến lược dài hạn nhà đầu tư có thể mua dần đối với cổ phiếu Alibaba cho mục t iêu dài hạn và mua thêm khi giá điều chỉnh về quanh vùng hỗ trợ 62 . 80 $.
Rủi ro Liên Quan:
Giám sát quy định:
Alibaba đã và đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý Trung Quốc, có thể dẫn đến các biện pháp t rừng phạt hoặc thay đổi hoạt động kinh doanh.
Rủi ro kinh tế Trung Quốc: Alibaba phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế Trung Quốc. Nếu nền kinh tế Trung Quốc suy yếu, hoạt động kinh doanh của Alibaba có thể bị ảnh hưởng đáng kể.
Rủi ro quan hệ Mỹ - Trung: Quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Alibaba, chẳng hạn như việc áp thu thuế hoặc hạn chế đầu tư.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc qua bài viết của chúng tôi! Nếu bạn cảm thấy nội dung hữu ích, hãy không ngần ngại tham gia buổi hội thảo của chúng tôi: "Khai Mở Long Mạch: Xu Hướng Tài Chính Toàn Cầu 2024" 🌍💼.

🚀 Để biết thêm thông tin và bắt đầu ngay, hãy truy cập tại: https://bit.ly/HoiThaoTrucTuyenHFM


DISCLAIMER
DISCLAIMER:
Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào tại bất kỳ lãnh thổ có quyền tài phán nào. Đồng thời, các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo cũng không nhằm mục đích quảng cáo cho bất cứ công cụ tài chính nào. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của HFM Vietnam và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Nhà đầu tư phải lưu ý rằng giá và khối lượng giao dịch của các công cụ tài chính luôn biến động, có thể lên hoặc xuống. Những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý cho những kết quả tương lai. Báo cáo này là tài sản của HFM Vietnam và không được công bố rộng rãi ra công chúng, vì vậy không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo hay toàn bộ báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của HFM Vietnam. Mọi cá nhân sẽ chịu trách nhiệm đối với HFM Vietnam về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà HFM Vietnam hoặc khách hàng của HFM VIETNAM phải chịu do bất kỳ hành vi vi phạm theo Tuyên bố miễn trách này và theo quy định của pháp luật.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019