Phi công @mig29f thả bomb e kinh toá, như kiểu xách kem đánh răng để thả vào đầu em hết hơm trăm tu
Phi công @mig29f thả bomb e kinh toá, như kiểu xách kem đánh răng để thả vào đầu em hết hơm trăm tuýp ấy!:joy::joy:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Phi công @mig29f thả bomb e kinh toá, như kiểu xách kem đánh răng để thả vào đầu em hết hơm trăm tuýp ấy!😂😂
Lạc đạn thôi mà, mig đang thử vũ khí bí mật 😄
@mig29f Vãi...ko thik dạ hương đâu...móa @mig29f...ối dồi ôi Giám đốc @NghiepTranVINA ơi cứu em!😂😂
@Mig cường kích! Tự sinh tự diệt đi fen 😌😌😌
@NghiepTranVINA Oh....no no no noooo!
Mày vui tính vãi
@Mig cường kích!
Cười vô mặt
lhdtt
CAO CẤP
6 tháng
Mig 29 fút thả tim mig ba kích
Chiến hạm mig
quá đã, được đào minh hiển bão tim