Phiên bản Pentax KP J Limited - là chiếc máy ảnh DSLR nha anh em. Pentax họ vẫn có một niềm tin...
Phiên bản Pentax KP J Limited - là chiếc máy ảnh DSLR nha anh em. Pentax họ vẫn có một niềm tin vào việc theo đuổi dòng máy "ống ngắm qua gương lật". Thực tế thì cũng rất nhiều anh em từng chơi Pentax và gắn bó mãi với nó. Pentax vẫn có sự hấp dẫn riêng.
Phiên bản Pentax KP J Limited - là chiếc máy ảnh DSLR nha anh em. Pentax họ vẫn có một niềm tin vào việc theo đuổi dòng máy "ống ngắm qua gương lật". Thực tế thì cũng rất nhiều anh em từng chơi Pentax và gắn bó mãi với nó. Pentax vẫn có sự hấp dẫn riêng.
Một thời với người VN thì ông nào có máy Pentax là thuộc hàng đại gia chứ không vừa 😁