Phố xưa lặng lẽ nơi này
Phố xưa lặng lẽ nơi này cô đơn chiếc lá rụng ngày thu đi sáng nay một cánh Tường vy tiếc mình đang tuổi xuân thì lạc nhau. Trần Ngọc Tố Thơ Ảnh: Của mem trên fact
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Phố xưa lặng lẽ nơi này
cô đơn chiếc lá rụng ngày thu đi
sáng nay một cánh Tường vy
tiếc mình đang tuổi xuân thì lạc nhau.

Trần Ngọc Tố Thơ
Ảnh: Của mem trên fact
tus lãng mạn mà mig mod cười cái đờ bờ gì dậy?
tưởng đâu lời nhạc trong phim Tường Vy cánh mỏng chứ
@lehuuthe1202 thấy tôi ghi tên tác giả hông ông lê hữu...
@Jimmii Nam haha, thấy rồi, ý là ban đầu tưởng lời nhạc của phim
ngon đấy b