TTBC23
Pinetwork ra mắt Mạng xã hội web3 mang tên Fireside, dùng pi coin đổi ra token, xài token để đăng b
Pinetwork ra mắt Mạng xã hội web3 mang tên Fireside, dùng pi coin đổi ra token, xài token để đăng bài và tương tác, chỉ tài khoản pass KYC mới được phép truy cập
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Pinetwork ra mắt Mạng xã hội web3 mang tên Fireside, dùng pi coin đổi ra token, xài token để đăng bài và tương tác, chỉ tài khoản pass KYC mới được phép truy cập
giờ vẫn còn pinetwork cơ ạ
VincentLai
ĐẠI BÀNG
6 tháng
@dthieu9780 Thì nó lùa gà được ai lùa chứ sao 😆
@dthieu9780 Còn chứ, Pinetwork forever
đù nhớ có lúc pi lên bạc tỷ bạc triệu gì rồi. mà bh chỉ đổi ra token để đăng bài và tương tác thôi ah =))))))))))))))
mạng này chỉ pi thủ chơi với nhau thôi 😆)
Cười vô mặt