Plugin Yoast SEO Premium v19 Bản Sạch Link Google No Pass
Anonymous_Aku
6 thángBình luận: 1
Plugin Yoast SEO Premium v19 Bản Sạch Link Google No Pass
Plugin Yoast SEO Premium v19 là bản nâng cấp ngày 26/07/2022 của nhà sản xuất Yoast.

Bài viết này chia sẻ những cập nhập mới của phiên bản và link Download Yoast SEO Premium v19 bằng Google Drive.
Bài viết này chia sẻ về cách cài đặt, cách cấu hình và cách sử dụng sao cho Plugin phát huy được hiệu quả.

Những Thay Đổi V19

July 26th, 2022
In Yoast SEO Premium 19.0, we’re introducing a tool that lets you add emojis to your meta title and meta description. Check it out! Next to that, we’re adding more languages to the word complexity assessment.

Quảng cáo


But these are not the only things coming in this release. Read more about what’s new in Yoast SEO Premium 19.0 in our release post in English or our release post in Spanish!

Enhancements:
Adds the word complexity assessment for Spanish, German and French.
Adds an emoji picker to the SEO title & meta description inputs.
Enhances the Zapier connection flow in the new Integrations page for a smoother user experience.
Adds the option to select a maximum heading level for the table of contents block. Headings above this level will not be included in the table of contents.

Bugfixes:
Fixes a bug where a subheading was not included in the Table of Content (ToC) in the case that it was upgraded from a paragraph block.

Other:
Sets the minimum required Yoast SEO version to 19.4.
Trong Yoast SEO Premium 19.0, chúng tôi đã giới thiệu một công cụ cho phép bạn thêm biểu tượng cảm xúc vào tiêu đề meta và mô tả meta của bạn. Kiểm tra nó ra! Bên cạnh đó, chúng tôi đã thêm nhiều ngôn ngữ vào đánh giá độ phức tạp từ.
Nhưng đây không phải là những điều duy nhất đến trong bản phát hành này. Đọc thêm về những gì mới trong Yoast SEO Premium 19.0 trong bài phát hành của chúng tôi bằng tiếng Anh hoặc bài phát hành của chúng tôi bằng tiếng Tây Ban Nha!

Quảng cáo


Nâng Cấp | Cải Tiền
Thêm đánh giá độ phức tạp từ cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Pháp.
Thêm một trình chọn biểu tượng cảm xúc vào đầu vào mô tả tiêu đề SEO & meta.
Tăng cường luồng kết nối Zapier trong trang tích hợp mới cho trải nghiệm người dùng mượt mà hơn.
Thêm tùy chọn để chọn mức tiêu đề tối đa cho khối nội dung. Các tiêu đề trên mức này sẽ không được bao gồm trong bảng nội dung.

Sửa lỗi Yoast SEO Premium 18.9 :
Khắc phục một lỗi trong đó không được bao gồm trong bảng nội dung (TOC) trong trường hợp nó được nâng cấp từ một khối đoạn văn.
Để dùng được bản Yoast SEO Premium v19 yêu cầu cài đặt bản free 19.4 trước

Yoast SEO Premium V19: Những Ưu Điểm
Đánh giá độ phức tạp từ mới

Quảng cáo


Cải thiện phân tích khả năng đọc cho tiếng Anh

Download Yoast SEO Premium v19 ở đây nhé.

File Yoast SEO Premium v19 này được khodata chia sẻ là file sạch 100% mà chính khodata cũng đang sử dụng nên các bạn yên tâm.

Tất cả các bản Update về sau mình cũng sẽ để link cập nhập tại đây hoặc tại chủ để về Yoast SEO Premium các bạn có thể quay lại download miễn phí bất cứ lúc nào.

https://www.khodata.net/yoast-seo-premium-v19-download-free-plugin-wordpress/

Các bạn Download Yoast SEO Premium v19 gặp vấn đề có thể inbox cho khodata nhé.
1 bình luận


  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2023 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019