Quá nhọ cho đội VN...
Quá nhọ cho đội VN...
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Quá nhọ cho đội VN...
AyBee
TÍCH CỰC
4 tháng
bọn Youtube nó gửi hết dữ liệu thu nhập cả thế giới mấy ông biết à? Mấy ông tướng ở VN là chuyên gia phát biểu liều mà không có số liệu.
Lo mà nộp thuế thu nhập nào các bé
sắp nhận đủ gạch xây nhà từ đội yêu nước & tự hào dân tộc
chính quyền nào, nhân dân đó!
tự hào quá
?
ối giời ơi!
Huulieu
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Không th.u dc lên vậy đó
Thông tin từ lđ ý là gian trong lận trốn nộp thuế thu nhập?
Đang cay cú ngồi không mà không đớp được đồng thuế nào của Yuotober thôi mà.
501t043
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@Methanol phải nói thế để tạo dư luận chuẩn bị truy thu thuế bán hàng online
Cười vô mặt