Quận 8 Real
Quận 8 Real Cơ Sở Kinh Doanh Quận 8 Real Lừa Đảo Tôi may mắn thoát bẫy lừa đa cấp. Tôi suýt lao vào đa cấp cho đến khi nhận ra thằng bạn cũ học dốt của mình tự giới thiệu là Thạc sĩ về kinh tế trong hội thảo. Sau câu chuyện "Sập bẫy nghe lời một người quen đóng tiền 11 triệu là tiền để kinh doanh đàu tư " 727 Đ. Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Quận 8 Real

Cơ Sở Kinh Doanh Quận 8 Real Lừa Đảo
Tôi may mắn thoát bẫy lừa đa cấp. Tôi suýt lao vào đa cấp cho đến khi nhận ra thằng bạn cũ học dốt của mình tự giới thiệu là Thạc sĩ về kinh tế trong hội thảo. Sau câu chuyện "Sập bẫy nghe lời một người quen đóng tiền 11 triệu là tiền để kinh doanh đàu tư " 727 Đ. Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Cái gì mà kêu chuyển tiền trước, đóng phí trước này nó là 99,9999% là có mùi lừa đảo rồi
@nebazoc lúc đầu nghĩ có mùi rồi thàng bạn nói nên nghe theo luôn giờ cayy
những người lừa đảo tôi.!
721533-093fd4753c91fc1638b756da5652a3b2.png