TTBC23
Quẩy lên thôi .
Quẩy lên thôi .
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Quẩy lên thôi .
td79
TÍCH CỰC
3 tháng
Áp dụng bừa bãi kiến thức được học và cái kết
sau này hi vọng đừng chửi mỹ nữa , giờ chúng ta đã là anh em
Cười vô mặt
@nefertem cái đám Hán nô Nga ngố trên TinhTe này còn nhiều lắm...chúng nó tiếp tục chưởi, chúng nó còn nói ám chỉ chúng nó là người của nhà nước nữa đấy...hài vãi