TTBC23
Redmi Note 13 series ra mắt: màn hình 1.5K, thân hợp kim, kính Victus, camera 200MP, giá từ 3.7...
Redmi Note 13 series ra mắt: màn hình 1.5K, thân hợp kim, kính Victus, camera 200MP, giá từ 3.7 triệu Redmi ra mắt dòng Redmi 13, 13 Pro và 13 Pro + với các ưu điểm là: - Camera số lớn 100MP - 200MP - Khung máy gia công hợp kim [nhôm composite :) ] - Kính victus - Giá rẽ - Thiết kế hợp gu Cấu hình và giá bán: Redmi 13 Pro +: - Dimensity 7200 Ultra (4nm), 2.8Ghz - Màn 1.5K, C7, 1800 nits, 446 ppi - IP 68 - Camera 200MP, tele x4 zoom quang - RAM 12 - 16GB, ROM 256 - 512 GB - Pin 5000mAh, sạc 120W - IP 68 - Giá: 6.5 - 8 triệu Redmi 13 Pro: - Dimensity 7200 Ultra (4nm), 2.8Ghz - Màn 1.5K, C7, 1800 nits, 446 ppi - IP 68 - Camera 200MP, tele x4 zoom quang - RAM 12 - 16GB, ROM 256 - 512 GB - Pin 5100mAh, sạc 67W - IP 54 - Giá: 5 - 6.5 triệu Redmi 13 - Dimensity 6800 - RAM 12 - 16GB, ROM 512 GB - IP 54 - Camera 100MP - Giá từ 3.7 - 5.5 triệu
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Redmi Note 13 series ra mắt: màn hình 1.5K, thân hợp kim, kính Victus, camera 200MP, giá từ 3.7 triệu

Redmi ra mắt dòng Redmi 13, 13 Pro và 13 Pro + với các ưu điểm là:
- Camera số lớn 100MP - 200MP
- Khung máy gia công hợp kim [nhôm composite 😃 ]
- Kính victus
- Giá rẽ
- Thiết kế hợp gu

Cấu hình và giá bán:

Redmi 13 Pro +:
- Dimensity 7200 Ultra (4nm), 2.8Ghz
- Màn 1.5K, C7, 1800 nits, 446 ppi
- IP 68
- Camera 200MP, tele x4 zoom quang
- RAM 12 - 16GB, ROM 256 - 512 GB
- Pin 5000mAh, sạc 120W
- IP 68
- Giá: 6.5 - 8 triệu

Redmi 13 Pro:
- Dimensity 7200 Ultra (4nm), 2.8Ghz
- Màn 1.5K, C7, 1800 nits, 446 ppi
- IP 68
- Camera 200MP, tele x4 zoom quang
- RAM 12 - 16GB, ROM 256 - 512 GB
- Pin 5100mAh, sạc 67W
- IP 54
- Giá: 5 - 6.5 triệu

Redmi 13
- Dimensity 6800
- RAM 12 - 16GB, ROM 512 GB
- IP 54
- Camera 100MP
- Giá từ 3.7 - 5.5 triệu
SuQN1205
TÍCH CỰC
3 tháng
khiếp thiệt
giá quá đẹp