TTBC23
Rốt cục vẫn phải xài Messenger độc lập với Facebook
Rốt cục vẫn phải xài Messenger độc lập với Facebook Bữa trước ai trót theo chân Lê Vân xoá Messenger thì tiếp tục theo chân Lê Vân cài lại đi nha :laughing:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Rốt cục vẫn phải xài Messenger độc lập với Facebook
Bữa trước ai trót theo chân Lê Vân xoá Messenger thì tiếp tục theo chân Lê Vân cài lại đi nha 😆​
Kevin Jon
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Sai lầm của tuổi già =)))
@Kevin Jon Bị thị Vân dụ =)) giống mình.
lại một nạn nhân nữa giống như tôi
bomduc1
TÍCH CỰC
2 tháng
chắc nó đang lỗi thôi
Zại gái nhưng ai cũng thích
Yêu quá