Sài gòn khắc nghiệt vậy sao?
Sài gòn khắc nghiệt vậy sao? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sài gòn khắc nghiệt vậy sao? 😝
Đó là lý do Saigon dễ kiếm tiền ! bán cái gì cũng có người mua ,đâu phải như dưới quê mua bán rất khó
Khắc nghiệt nhưng vẫn có điện
khó ở thiệt
Cười vô mặt