Sai lầm chí mạng: 40 năm Hoa Kỳ vỗ béo Trung Quốc
Sai lầm chí mạng: 40 năm Hoa Kỳ vỗ béo Trung Quốc
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sai lầm chí mạng: 40 năm Hoa Kỳ vỗ béo Trung Quốc

Erikama
TÍCH CỰC
2 tháng
Vỗ béo thì cũng thường thôi, chỉ là vỗ béo xong méo thịt được mới cay.
Cũng mong hêu cầy vỗ béo con vịt.
có điều là TQ đâu còn là quốc gia cộng sản họ biến chất theo nền kinh tế TB
Mỹ mà ngây thơ!
501t043
ĐẠI BÀNG
2 tháng
@Sakaikunio không ngây thơ nhưng chẳng qua bị lừa thôi, giờ biết thì đã muộn