Sắm con tai nghe không dây từ giờ không sợ vk mắng, sếp la nữa :D
Sắm con tai nghe không dây từ giờ không sợ vk mắng, sếp la nữa :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sắm con tai nghe không dây từ giờ không sợ vk mắng, sếp la nữa 😁
chất
Yêu quá
GioPatech
ĐẠI BÀNG
1 tháng
@hoangsytai kaka cũng bt thôi ạ ^^
RGB luôn. đã
GioPatech
ĐẠI BÀNG
1 tháng
@zombie01 được cái không dây nghe thích bác à
Bạn thì đỉnh rồi
GioPatech
ĐẠI BÀNG
1 tháng
@NghiepTranVINA sao bằng người chồng quốc dân như anh được hì 😁
@GioPatech Mỗi người có cái hay riêng. Không ai giống ai đâu 😁
Tai nghe gì vậy bác
GioPatech
ĐẠI BÀNG
1 tháng
@TDragon1594 zidli bác ơi