TTBC23
Samsung S24 series: Snap 8 Gen3 for Galaxy, hiệu năng tăng 49%
Samsung S24 series: Snap 8 Gen3 for Galaxy, hiệu năng tăng 49% Đánh giá điểm Geekbench của Snap 8 Gen3 for Galaxy, được cho là sẽ trang bị trên tất cả các phiên bản của S24, cho thấy điểm hiệu năng multicore tăng 49% so với thế hệ trước. Snap Gen3 for Galaxy có kiến trúc 1 + 5 + 2 bao gồm: - 01 Cortex-X4: 3.19Ghz - 05 Cortex-A720: 2.96Ghz - 02 Cortex-A520: 2.27 Ghz - GPU: Adreno 750
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Samsung S24 series: Snap 8 Gen3 for Galaxy, hiệu năng tăng 49%

Đánh giá điểm Geekbench của Snap 8 Gen3 for Galaxy, được cho là sẽ trang bị trên tất cả các phiên bản của S24, cho thấy điểm hiệu năng multicore tăng 49% so với thế hệ trước.

Snap Gen3 for Galaxy có kiến trúc 1 + 5 + 2 bao gồm:
- 01 Cortex-X4: 3.19Ghz
- 05 Cortex-A720: 2.96Ghz
- 02 Cortex-A520: 2.27 Ghz
- GPU: Adreno 750
Nếu 8g3 3nm phê nữa
Ttar Ng
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@cosmos47 đu đỉnh công nghệ tốn tiền lắm... 7nm đủ dùng. Giờ thì hết mê chạy số rồi, dùng ko lag, update OS lâu dài là chuẩn bài
Sunrai
ĐẠI BÀNG
3 tháng
Tăng mạnh rứa
bằng con a16 à