Sân bay Phú Bài năm 1966
Sân bay Phú Bài năm 1966
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sân bay Phú Bài năm 1966
Nhà ga quá nhỏ, công khuôn viên cây cối nhếch nhác, cái trụ chữa cháy ngả đổ. Nói chung là không xứng tầm với lời đồn "giàu thứ 2 châu Á sau Nhật Bổn".