TTBC23
sáng ni
sáng ni hông phải sương mù đâu anh em là bụi là ô nhiễm...
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
sáng ni
hông phải sương mù đâu anh em
là bụi là ô nhiễm...
VincentLai
ĐẠI BÀNG
2 months
Giờ thiên hạ chỉ quan tâm iphone thôi à 😆
Đề nghị thầy Ngọc lên tiếng =))
Son Hyogo
ĐẠI BÀNG
2 months
Dăm ba cái này ai quan tâm đâu :3
Screenshot-20230923-101250-AirVisual.jpg
Lee92
TÍCH CỰC
2 months
Mấy cái này ai mà quan tâm . VN có thuế bảo vệ môi trường mà 😁