Sáng ra phệt double mì tô
Sáng ra phệt double mì tô Cho đời oi khói, lô xồ lô xô!:joy::joy::joy: Đú trend khoe và mời ae ăn sáng! Ngày Chủ Nhật...ngày ko lương, tự tương vào mồm thôi!:grin::joy::joy:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sáng ra phệt double mì tô
Cho đời oi khói, lô xồ lô xô!😂😂😂
Đú trend khoe và mời ae ăn sáng! Ngày Chủ Nhật...ngày ko lương, tự tương vào mồm thôi!😁😂😂
Đại gia ăn mì cung đình. Nghèo nghèo như mình ăn mì hảo hảo 😁
@NghiepTranVINA Phận cái bang đói nên phải chơi hai gói, vì phải làm cửu vạn bê bao gói, nên nỏ giám nói! Ngày xưa các cụ bảo là đói thì ăn shit thòi bói! năm chiếu cói...ko giám nói! Giám đốc Nghiệp ạ ạ!
Tôi tin em!
@Mig cường kích! Méo tin 😌😌😌
@NghiepTranVINA Đậu đen rau phèn đen nghen Fan!
Cái gì khó để đó anh lo
@Mig cường kích!
Mày vui tính vãi
Ngon bá cháy 😁
Mày vui tính vãi
@Cuong Nb
Đừng nói nữa, quất đi em
Ăn sang như vua chúa 🤣🤣
@Shinze Vua chân đất ạ ng ae!
Tôi tin em!
Ngôn ngữ miền nào nói kiểu này ko hiểu rõ cho lắm. Ráng hiểu chút chút là sáng dậy ăn 2 gói mì gói. Rồi kiểu ăn luôn cái bao gia vị như thế này. Hết. 😎
@Monkey_king Hai gói cho zô một tô mì đó!
Mày vui tính vãi
@Monkey_king Bắc kỳ nha bro!
Đừng nói nữa, quất đi em