TTBC23
Sao itinhte không được mời ta
Sao itinhte không được mời ta
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sao itinhte không được mời ta
Tại usb-c đó
Trong post đó CuHiep có xác nhận đó bạn ey
Tiếc cho apple
😆) mõm chúa thì sao được mời
Vậy là có nội gián report à.
lhdtt
CAO CẤP
3 tháng
ủa ủa, động chủ itinhte không có trong danh sách à, thiếu sót của Apple, vậy rồi ai mang những thiếu sót của iPhone 14 qua gửi bác TC để họ gấp rút hoàn thiện cho ra phiên bản cấp vũ trụ
@lhdtt Phiên bản cấp vũ trụ là SS Galaxy à?
Cười vô mặt
Tối ngày mấy mod cứng lăng xê Sam hoài mà nên thím Cook giận không mời nữa!