Share acc : analog full, after light, MineCraft PE, Avplayer, nplayer, scanner pro 7, mc4 ....
hienvahieu
4 năm trướcBình luận: 2.864Lượt xem: 865.942
 • Nhà có điều kiện nhiều acc quá nên share bớt cho ae tinhte
 • Danh sách acc đã mua

update ngày 3/2/2018

 • Mời ae cmt giới thiệu thêm app và game để mình mua vào acc cho đủ bộ nhé​


1, Danh sách hỗ trợ Appstore :


A, App và game đã mua trong acc android + ios

B, Sách báo, tạp chí

C, Nhạc Itunes

D, PhimA, Danh sách app và game đã mua trong acc android + ios


PHÂN LOẠI ACC

1, HỌC TẬP


Các app đắt tiền học tất cả các ngôn ngữ
Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )


 • Hot8 - English for beginners - Tiếng Anh cho người bắt đầu - Full version forever

 • ELSA Speak - Practice Speaking English - Lifetime Membership - Phần mềm luyện pronunciation phát âm tốt nhất trên IOS được các thầy giáo nước ngoài khuyên dùng

 • Memrise: learn languages Lifetime - mãi mãi

 • Mondly: Learn 33 Languages: Spanish English French 1 year premium

 • Learn Languages with Rosetta Stone All language unlocked

 • busuu - Learn English, Spanish & Other Languages 2 year premium

 • uTalk - Learn Any Language, uTalk Language Education: Lifetime Subscriptions (22 Languages Europe + Asia ) : American English, French, Italian, German, Spanish, Latin American Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Greek, Polish, Dutch, Russian, Mandarin, Cantonese, Japanese, Korean, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Burmese, and Hindi

 • Drops: Learn 23 new languages, Unlimited time for all Languages!

 • Learn Language by MindSnacks, All Language Pass

 • 50 languages, All Languages Package

 • OpenLanguage - Real Language Taught By Real People, Unlimited International 1 Year Subscription

 • Blinkist - Big Ideas in Small Packages - 3 years Premium Trial Membership.


Các công cụ dịch trực tiếp :

 • Speak & Translate - Live Voice and Text Translator

 • iTranslate Voice - Speak & Translate in Real Time

 • Voice Translator with Offline Dictionary Pro
 • Live Translator - Instant Voice & Text Translator

 • Translate Photo - Camera Scanner, PDF, OCR Document Grabber & Translator

 • Speech Translator - Translate voice & text

 • Snap & Translate

 • Lingvo PhraseBooks : Spanish, German, Italian, French, English and Russian phrasebook

Học Tiếng Anh :

Bộ Oxford :Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Các bộ từ điển khác Cambridge, Longman, Collins, Webster, Merriam, Chambers, McGraw-Hill...


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )


A.Oxford :

 • Oxford Advanced Learner’s Dictionary 9 full in app

 • Hot8 - English for beginners - Tiếng Anh cho người bắt đầu - Full version forever

 • ELSA Speak - Practice Speaking English - Lifetime Membership - Phần mềm luyện pronunciation phát âm tốt nhất trên IOS được các thầy giáo nước ngoài khuyên dùng

 • Memrise: learn languages Lifetime - mãi mãi

 • Mondly: Learn 33 Languages: Spanish English French 1 year premium

 • Learn Languages with Rosetta Stone All language unlocked

 • busuu - Learn English, Spanish & Other Languages 1 year premium

 • Oxford Advanced Learner's Dictionary - English - Chinese - English
 • Oxford Learner's Academic Dict full in app
 • Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms
 • Oxford Collocations Dictionary for Students of English
 • Oxford Dictionary of English plus Audio
 • Concise Oxford English Dictionary & Thesaurus
 • Oxford American Dictionary and Thesaurus
 • New Oxford American Dictionary
 • Concise Oxford American Dictionary & Thesaurus
 • Shorter Oxford English Dictionary, 6th Edition
 • Learn the Oxford 3000
 • Say It: Pronunciation from Oxford
 • Oxford Concise Thesaurus
 • Oxford Picture Dictionary, 2nd edition
 • Oxford A-Z of Grammar and Punctuation, 2nd Еdition
 • Oxford Learner's Quick Reference Grammar full in app
 • Oxford A-Z of English Usage, 1st Edition
 • Practical English Usage by Michael Swan
 • Oxford Business English Dictionary by Oxford University Press
 • Headway Phrase-a-day
 • Solutions 2nd edition Upper-Intermediate Words
 • Solutions 2nd edition Pre-Intermediate Words
 • Solutions 2nd edition Intermediate Words
 • Oxford Student’s Dictionary
 • Oxford Thesaurus of English.
 • Oxford Dictionary for Schools
  Bộ oxford mini dict :
 • Oxford Dictionary of English Idioms
 • Oxford Dictionary of Finance and Banking
 • Oxford Dictionary of Chemistry
 • English Etymology Dictionary
 • Oxford Dictionary of Physics
 • Oxford Dictionary of Geology
 • Oxford Dictionary of Economics
 • Oxford Bible Dictionary
 • Oxford World History
 • Oxford Dictionary of Music
 • Oxford Philosophy
 • Oxford Medical Dictionary
 • Oxford Literary Terms
 • Conc. Oxford Maths Dictionary
 • Oxford Dictionary of Arts
 • Oxford Dictionary of Mythology
 • Oxford Dictionary of Dentistry
 • Oxford Dictionary of Nursing
 • Oxford Dictionary of Theory
 • Oxford Dictionary of Astronomy

  Bộ oxford Bookworms For iPhone :
 • The Children of the New Forest: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • The Adventures of Tom Sawyer: Oxford Bookworms Stage 1 Reader (for iPhone)
 • The Phantom of the Opera: Oxford Bookworms Stage 1 Reader (for iPhone)
 • Wuthering Heights: Oxford Bookworms Stage 5 Reader (for iPhone)
 • Ben’s Big Swim – Oxford Read and Imagine Level 1
 • Alice's Adventures in Wonderland: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • Dracula: Oxford Bookworms Library, Stage 2
 • The Thirty-Nine Steps: Oxford Bookworms Stage 4 Reader (for iPhone)
 • Tales of Mystery and Imagination: Oxford Bookworms Stage 3 Reader (for iPhone)
 • Sherlock Holmes and the Sport of Kings: Oxford Bookworms Stage 1 Reader (for iPhone)
 • The Railway Children: Oxford Bookworms Stage 3 Reader (for iPhone)
 • Day of the Dinosaurs – Oxford Read and Imagine Level 5
 • Dead Man's Island: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • The Jungle Book: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • The Prisoner of Zenda: Oxford Bookworms Stage 3 Reader (for iPhone)
 • Clunk in Space – Oxford Read and Imagine Level 1
 • The Canterville Ghost: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • The Piano: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • Volcano Adventure – Oxford Read and Imagine Level 4
 • The Children of the New Forest: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • Danger! Bugs! – Oxford Read and Imagine Level 3
 • Can You See Lions? – Oxford Read and Imagine Level 2
 • Invisible – Oxford Read and Imagine Level 6
 • Huckleberry Finn: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • The Big Storm – Oxford Read and Imagine Level 2
 • Through the Looking-Glass: Oxford Bookworms Stage 3 Reader (for iPhone)
 • Sherlock Holmes and the Duke's Son: Stage 1 Reader (for iPhone)
 • The Hound of the Baskervilles: Oxford Bookworms Stage 4 Reader (for iPhone)
 • The Picture of Dorian Gray: Oxford Bookworms Stage 3 Reader (for iPhone)
 • Gulliver’s Travels: Oxford Bookworms Stage 4 Reader (for iPhone)
 • Aladdin and the Enchanted Lamp: Oxford Bookworms Stage 1 Reader (iPhone)
 • Pride and Prejudice: Oxford Bookworms Stage 6 Reader (for iPhone)
 • The Elephant Man: Oxford Bookworms Stage 1 Reader (for iPhone)
 • The Big Storm – Oxford Read and Imagine Level 2
 • The Wizard of Oz: Oxford Bookworms Stage 1 Reader (for iPhone)
 • Anne of Green Gables: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • Pocahontas: Oxford Bookworms Stage 1 Reader (for iPhone)
 • Chemical Secret: Oxford Bookworms Stage 3 Reader (for iPhone)
 • The Call of the Wild: Oxford Bookworms Stage 3 Reader (for iPhone)
 • Huckleberry Finn: Oxford Bookworms Stage 2 Reader (for iPhone)
 • Through the Looking-Glass: Oxford Bookworms Stage 3 Reader (for iPhone)
 • Wordflex Touch Dictionary Full version / unlimited feature premium content from the Oxford University Press

 • Oxford Learner's Bookshelf - Toàn bộ bộ sách bản quyền của oxford sản xuất ( sách bản quyền có thể học xem video, nghe audio, trả lời học hỏi, theo dõi quá trình học trực tiếp trong app và trên web
Video ví dụ :


Cái này phù hợp cho bạn nào muốn tự học lười mang sách giấy đi kèm audio hoặc giáo viên tiếng anh vì có hỗ trợ theo dõi quá trình học từ xa hay cho bố mẹ muốn dạy con học …. )

Do số lượng sách quá lớn cho vào mục này thì hơi mệt nên m update danh sách các cuấn sách ở cuối của phần IOS


B. Cambridge :

 • Cabridge Adcanced Learner’s and English Pronuncing Dictonary,
Full pack: Cambridge Advanced Learner’s and English Pronuncing

 • Cambridge English Pronouncing Dictionary
  Full pack: English Pronuncing Dictionary

 • Cambridge advanced Learner English Dictionary

 • Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: English - Simplified Chinese

 • Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: English - Traditional Chinese

 • Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish Full

 • Cambridge Learner’s Dictionary English-Polish Full

 • Cambridge Learner’s Dictionary English-Russian Full

 • Murphy's English Grammar in Use - Full Edition - Cambridge

 • Essential Grammar in Use Extra Activities

 • Advanced Grammar in Use Extra Activities

 • English Vocabulary in Use Elementary Activities

 • English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate Activities

 • English Vocabulary in Use Upper Intermediate Activities

 • English Vocabulary in Use Advanced Activities

 • LearnEnglish Grammar (UK ed.)

 • LearnEnglish Grammar (US Edition)

 • LearnEnglish GREAT Videos

 • Cullen IELTS 8+

 • Cullen IELTS 7+
C. Collins

 • Collins English Dictionary and Thesaurus Complete
 • Collins English Dictionary and Thesaurus
 • COBUILD Advanced American
 • Collins COBUILD Dictionary
 • Collins Essential Thesaurus
 • Collins Essential English
 • Collins Thesaurus of the English language
 • Collins Complete & Unabridged


C. Longman :

 • Longman Dictionary of Contemporary English - 6th Edition
 • LDOCE Plus - Longman Dictionary of Contemporary English + Activator
 • LDOCE5
 • Longman Business English Dict
 • English Synonyms (Moby Thesaurus)
 • English Thesaurus (WordNet)
E. American Heritage
 • American Heritage® Dictionary
 • American Heritage Thesaurus
 • American Heritage Dictionary +

F. Webster
 • Webster’s College Dictionary
 • Webster Roget's A-Z Thesaurus
 • Roget's II: New Thesaurus
 • Kernerman Advanced English Dictionary
 • Webster Dictionary & Thesaurus
 • Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus
 • Merriam-Webster Learner's Dictionary - English
 • Merriam-Webster Dictionary Pro
 • Webster's College Dictionary and Thesaurus


G. Chambers
 • The Chambers Dictionary A-Z
 • The Chambers Thesaurus A-Z

H. American English
 • American Idiom & Phrasal Verb
 • Conversational American English
D. Từ điển Anh - Việt :

 • Hot 8 – Tiếng Anh cho người bắt đầu - Full version forever

 • Dict Box Pro - English to Vietnamese & Vietnamese to English Offline Dictionary & Translation - Vietnamese Kim từ điển

 • Lac Viet Dictionary: English - Vietnamese

 • Lac Viet Dictionary for iPad

 • Ultimate Lac Viet Dictionary Upgrade to Full version

 • DioDict 3 English – Vietnamese Dictionary / Từ điển DioDict Anh-Việt và Việt-Anh” (Database © Lac Viet Computing Corp., Vietnam)

 • Tu Dien Anh Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline English Vietnamese Dictionary PRO

 • Từ Điển Anh Việt - English Vietnamese English Dictionary

 • Offline Translator Pro, Vietnamese English Sentences

 • Tự Học Tiếng Anh - Tiếng anh cho người Việt - Learning English Pro

 • IELTS Preparation Pro - Lessons and Tips for Exams

 • TOEIC Preparation Pro - Global Communication

 • TOEFL iBT Preparation Pro - Lessons & Sample Tests

 • Thành Ngữ Tiếng Anh Mỹ Thông Dụng Pro - Common American Idioms

 • Business English Pro - Vocabulary & Lessons


E. Từ điển tổng hợp :

 • Black’s Law Dictionary 10th Ed ( từ điển luật tốt nhất và đầy đủ nhất trên IOS )
 • Wall Street Words
 • Let’s Go: English Vocabulary for Kids


 • Dictionary.com Dictionary & Thesaurus Premium

 • Vocabulary.com

 • WolframAlpha

 • Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus

 • Learn English Pro: Phrases & Vocabulary Words

 • toPhonetics English Phonetic Transcription ( chuyển đoạn văn thành dạng phiên âm nói )

 • Dictionary and Thesaurus Pro - Offline & Ad-Free

 • Dicty - universal dictionary shell

 • GuruDic

 • MDict

 • Advanced English Dictionary & Thesaurus

 • English For Everyday Activities

 • Luật đất đai Pro

 • Bộ luật tố tụng hình sự Pro

 • Bộ luật hình sự Việt Nam Pro

 • Bộ luật dân sự Pro

 • Lingvo PhraseBooks : Spanish, German, Italian, French, English and Russian phrasebook
 • English Dictionary and Thesaurus with Verbs

F. Công cụ học tiếng anh, phiên dịch nhanh :

 • Speak & Translate - Live Voice and Text Translator

 • iTranslate Voice - Speak & Translate in Real Time

 • Voice Translator with Offline Dictionary Pro

 • Translate Photo - Camera Scanner, PDF, OCR Document Grabber & Translator

 • Speech Translator - Translate voice & text

 • Andy - English Speaking Bot

 • Forvo pronunciation

 • AnkiMobile Flashcards

 • Flashcards Deluxe

 • MediaDict - Language Dictation Tool

 • Super Language Learning Player - LISTANO (High/slow speed playback, AB repeat, mp3 supported)

 • Brainfeed School Edition

 • TEDICT - Learn English with TED Video

 • Learn English Pro: Phrases & Vocabulary Words

 • Page: English Grammar & Spell Checker + Translator ( check grammar )

 • Supiki English Conversation Speaking Practice

 • Phrasal Verbs Cards: Learn English Phrasal Verbs - All Sets ("A-Z", 1000 cards)

 • Idioms Land: Learn English Idioms with Flashcards - All Idiom Land Sets ("A-Z", 1000 cards)
 • RhymeZone
F. Các app học tiếng anh :

 • Learn English with Lingo Arcade, Unlimited Access Pass
 • The Official Cambridge Guide to IELTS, Reading Skills Guide
 • LingCor - Hoc Tieng Anh Online, Premium Unlock
 • Ielts Study Pro
 • SAT Vocab by MindSnacks
 • Learn British English - WordPower
 • Learn American English - WordPower
 • TalkEnglish Offline Version for iPad/iPhone/iPod - Đi du lịch hay học linh tinh cái này quá ổn.G, Các app công cụ cho các bạn viết writing hoặc các nhà văn :

 • Scrivener

 • Scrivo Pro for Scrivener and Writers

 • Notes Writer+ Take Business, Study Notes &Edit PDF

 • Textilus Pro Word Processor

Các Ngôn Ngữ Khác :Khu vực Châu Á ( Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật,Tiếng Thái, Tiếng Khmer) :Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Khu vực Châu Âu, Mỹ và các khu vực khác ( Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Italia, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Ba Lan, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) :


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Tiếng Trung :

 • Pleco Chinese Dictionary full bundle ( từ điển tiếng trung tốt nhất trên ios )
 • Oxford Advanced Learner's Dictionary 牛津高階英漢雙解詞典 ( ENG - CHI - ENG )
 • Oxford Business English Dictionary 牛津商務英語詞典(英漢雙解)( ENG - CHI - ENG )
 • Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: English - Simplified Chinese
 • Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: English - Traditional Chinese
 • Lac Viet Dictionary: Chinese - Vietnamese
 • Collins Chinese Dictionary
 • Learn Chinese (Mandarin) by MindSnacks
 • Learn Chinese Pro - Phrases for Travel in China
 • Learn Chinese HD - Mandarin Phrasebook for Travel in China
 • Chinese English Dictionary Box Pro & Translator with Offline Translation
 • Chinese Translator Pro, Offline English Dictionary
 • Oxford Chinese Dictionary
 • Oxford Chinese Mini Dictionary
 • I Learn Chinese Characters
 • ChineseSkill -Learn Mandarin Chinese Language Unlock All HSK Words
 • Learn Simplified Chinese - WordPower
 • Learn Traditional Chinese - WordPower

Bộ Learn Chinese Series :

 • Learn Chinese Pro - Travel Phrases & Vocabulary

 • Business Chinese Pro - Phrases & Vocabulary for Doing Business in China

 • Financial Chinese Pro - Phrases & Vocabulary for China Finance

 • Chinese Vocabulary Pro - Flashcards for Beginners & Kids
Bộ trainchinese :

 • trainchinese Chinese Writer for Educators

 • Pinyin Trainer for Educators

 • Chinese Audio Trainer for Educators

 • Chinese Number Trainer for EducatorsTiếng Nhật :

 • Lac Viet Dictionary: Japanese - Vietnamese

 • Midori (Japanese Dictionary) (Từ điển tiếng Nhật tốt nhất trên IOS )

 • Từ điển tiếng Nhật Việt Mazii Phiên bản cao cấp

 • Japanese Dictionary for English Upgrade to premium

 • Learn Japanese by MindSnacks

 • Learn Japanese HD - Offline native audio phrasebook for travel, live & study in Japan

 • Sakura Japanese Dictionary

 • Learn Japanese with Phrases & Lessons

 • Oxford Japanese Mini Dictionary

 • Japanese English Dictionary Pro & Translator

 • Japanese Translator, Offline English Translation

 • Learn Japanese Pro - Phrases for Travel in Japan

 • N2 Grammar

 • Learn Japanese - WordPower

 • Human Japanese | Learn Japanese with your personal sensei-in-a-box™

 • Human Japanese Intermediate | Learn Japanese with your personal sensei-in-a-box™

 • Yomiwa Japanese Dictionary and Translator
 • Tagalog PhraseBook
 • Luminous E<>J Dictionary
 • コウビルド英英和辞典(米語版)
 • ウィズダム英和・和英辞典 2
 • Collins Gem Japanese Dict.


Tiếng Đức :

 • German Learner's Dictionary (Từ điển tiếng Đức tốt nhất trên IOS )

 • German <-> English Talking Dictionary Professional

 • Learn German by MindSnacks

 • Learn to Speak German With MosaLingua

 • Learn German HD - Phrasebook for Travel in Germany

 • Learn German Pro: Phrases for Travel in Germany

 • Oxford German Dictionary, 3rd Edition

 • Collins German Dictionary

Tiếng Pháp :

 • Dictionnaire Le Robert Mobile : 4 en 1 ( Từ điển tiếng Pháp tốt nhất trên IOS )

 • Le Petit Robert de la langue française

 • Le Petit Larousse 2017

 • Lac Viet Dictionary: French - Vietnamese

 • Learn French by MindSnacks

 • Learn to French With MosaLingua

 • French Verb Conjugator (now with audio for top 50 verbs)

 • Petite Grammaire

 • Learn French Pro: Phrases for Travel in France

 • Learn French HD - Phrasebook for Travel in France

 • Oxford-Hachette French Dictionary

 • Collins-Robert Concise French Dictionary

 • French English Dictionary Pro & Translator

 • French Translator Pro, Offline English Translation

 • Conjugation Nation French

 • Larousse Dictionary of Synonyms and Antonyms

 • Larousse Dictionary of Biographies

Tiếng Hàn :

 • Lac Viet Dictionary: Korea - Vietnamese

 • Learn Korean Pro - Phrases for Travel in Korea

 • Learn Korean HD - Phrasebook for Travel in Korea

 • Talk to Me in Korean - Lessons+ (TTMIK)

 • YBM 올인올 영한영 플러스 사전 - English Korean English DIC

 • 프라임 영한/한영사전(Prime Dictionary E-K/K-E)

 • Korean English Dictionary Pro & Translation

 • Korean Translator Pro, Offline English Dictionary

 • Korean Letters
 • Learn Korean - WordPower

Tiếng Nga :

 • iEnRu - English-Russian Dictionary and Translator

 • Russian English Dictionary Pro & Translation

 • Russian Translator Pro, Offline English Dictionary

 • Oxford Russian Dictionary, 4th Edition

 • Cambridge Learner’s Dictionary English-Russian Full

 • Collins Russian Dictionary, 6th Edition

 • LangBook = Offline dictionaries + Online translator + Study languages + Phrasebook
 • Learn Russian - WordPower
 • PROMT Translator Offline
 • Russian Dictionary Elite


Tiếng Bồ Ban Nha :

 • Learn Spanish Pro: Phrases for Travel in Spain
 • Concise Oxford Spanish Dictionary
 • Learn Spanish by MindSnacks
 • Learn Spanish HD - Phrasebook for Travel in Spain
 • Oxford Spanish Dictionary
 • Conjugation Nation Spanish
 • Larousse Spanish Basic Dictionary
 • Larousse Spanish Verb Conjugation Dictionary
 • Larousse Spanish Advanced Dictionary
 • Barron’s Spanish-English Bilingual Dictionary
 • Spanish Dictionary Elite
 • Vox Advanced Dictionary English<>Spanish
 • VOX Compact Spanish Dictionary and Thesaurus
 • Vox Spanish Advanced Dictionary
 • Vox Spanish Language Thesaurus
 • VOX General Spanish Dictionary and Thesaurus
 • Vox General Spanish Language Dictionary
 • Diccionario Oxford Pocket
 • Collins Spanish Dictionary
 • Spanish-English Translation Dictionary and Verbs
 • Oxford Learner’s SpanishTiếng Tây Ban Nha :

 • VOX Essential Portuguese<>Spanish Dictionary
 • Dicionário Oxford Escolar (português-inglês)
 • Collins Portuguese Dictionary
 • Portuguese-English Translation Dictionary and Verbs
 • Oxford Essential Portuguese
 • Learn Portuguese by MindSnacks
Tiếng Italia :

 • Oxford-Paravia Italian Dictionary

 • Learn Italian by MindSnacks

 • Learn Italian Pro - Phrases for Travel in Italian

 • Learn Italian HD - Phrasebook for Travel in Italy

 • Learn Italian Phrases & Words Pro

 • Conjugation Nation Italian

Tiếng Thái :

 • Oxford-River Books English-Thai Dictionary

 • Learn Thai HD - Phrasebook for Travel in Thailand, Bangkok, Chiangmai, Phuket, Pattaya, Sukhothai, Ayutthaya, Chiangrai

Tiếng Khmer :

 • Khmer - English - Khmer Dictionary

 • Speak Khmer!

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ :

 • Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish Full

Tiếng Ba Lan :

 • Cambridge Learner’s Dictionary English-Polish Full

Tiếng Balan :
Collins Polish Dictionary

Tiếng Ai-len
Collins Irish Dictionary

Tiếng Nauy :
Collins Norwegian Dictionary

Tiếng Hy Lạp :
Oxford Greek Mini Dictionary
Collins Greek Dictionary

Tiếng Ai-len
Collins Irish Dictionary

Tiếng Hà Lan :
Dutch-English Translation Dictionary and Verbs

Tiếng Ai-len
Collins Irish Dictionary

Tiếng Esperanto :
Esperanto-English Translation Dictionary

Tiếng Ả Rập
Oxford Wordpower Dictionary for Arabic-speaking learners of English

Các tiếng khác :
Serbian Dictionary Elite
Czech Dictionary Elite
Gujarati Dictionary Elite
Hindi Dictionary Elite
Greek Dictionary Elite
Bangla Dictionary Elite
Portuguese Dictionary Elite
Arabic Dictionary Elite
Tamil Dictionary Elite
Marathi Dictionary Elite
Hebrew Dictionary Elite
Finnish Dictionary Elite
Croatian Dictionary Elite
Bulgarian Dictionary EliteCác từ điển dịch tự động tổng hợp nói và dịch sang mọi ngôn ngữ

 • Speak & Translate - Live Voice and Text Translator

 • iTranslate Voice - Speak & Translate in Real Time

 • Voice Translator with Offline Dictionary Pro

 • Translate Photo - Camera Scanner, PDF, OCR Document Grabber & Translator

 • Speech Translator - Translate voice & text

 • Lingvo PhraseBooks : Spanish, German, Italian, French, English and Russian phrasebook

 • Snap & Translate
 • Live Translator - Instant Voice & Text Translator
Bộ từ điển Mini -> Tiếng Việt , -> Tiếng Anh :


 • Collins English<>Dutch
 • Collins English<>Russian
 • Collins English<>Turkish
 • Collins English<>Portuguese
 • Collins English<>Croatian
 • Collins English<>Polish
 • Collins English<>Finnish
 • English <-> French CONCISE Dictionary
 • English <-> Russian CONCISE Dictionary
 • German <-> English CONCISE Dictionary
 • Collins English<>Danish
 • Collins English<>Czech
 • Collins Arabic<>English
 • Collins English<>Japanese
 • Collins English<>Korean
 • Collins English<>Thai
 • Collins English<>Greek
 • Collins English<>Italian
 • Collins English<>Swedish
 • Collins English<>Norwegian
 • Collins English<>French
 • Collins English<>German
 • Collins English<>Spanish
 • Audio Collins Mini Gem Italian-Vietnamese Dict
 • Audi Collins Mini Gem Danish-Vietnamese Dict
 • Audio Collins Mini Gem Dutch-Vietnamese Dictionary
 • Audio Collins Mini Gem Finnish-Vietnamese Dict
 • Collins Mini Gem Thai-Vietnamese Dictionary
 • Audio Collins Mini Gem Portuguese-Vietnamese Dict
 • Audio Collins Mini Gem Dutch-Vietnamese Dictionary
 • Audio Collins Mini Gem Norwegian-Vietnamese Dict
 • Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Turkish Dict
 • Audio Collins Mini Gem Vietnamese-Swedish Dict
 • Collins Polish<>Vietnamese
 • Collins Polish<>Vietnamese
 • Collins Mini Gem Japanese-Vietnamese Dictionary
 • Audio Collins Mini Gem Greek-Vietnamese Dictionary
 • Audio Collins Mini Gem Greek-Vietnamese Dictionary
 • Collins German<>Vietnamese
 • Collins English<>Vietnamese
 • Collins Mini Gem Korean-Vietnamese Dictionary
 • Collins Spanish<>Vietnamese
 • Collins Russian<>Vietnamese
 • Collins Arabic<>Vietnamese
 • Audio Collins Mini Gem Croatian-Vietnamese Dict
 • Collins Gem Turkish Dictionary
 • Collins Latin Dictionary
 • Collins Malay Dictionary
 • Collins Gem Thai Dictionary
 • Collins Gem Vietnamese Dict.
 • Collins Gem Korean Dictionary
 • Collins Gem Japanese Dict.
Bộ app cho các bạn học y khoa :

Các app giải phẫu cơ thể người :

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Các app học y :


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )A, Các app giải phẫu cơ thể người

 • Human Anatomy Atlas 2018 - Complete 3D Human Body, Patient Education Animations
 • Human Anatomy Atlas – 3D Anatomical Model of the Human Body
 • Complete Anatomy 2018 - Full Version Upgrade - App giải phẫu cơ thể người 3D tốt nhất trên IOS hiện tại về dữ liệu và các tính năng nhưng chỉ hỗ trợ các đời máy IPAD (2017), iPAD PRO, iPAD AIR 2, iPAD AIR AND iPAD MINI 4
 • Netter's Anatomy Atlas
 • Complete Heart - Full Version Upgrade ( IOS 11+ )
 • Complete Orthopedic
 • Skeleton Premium
 • My Incredible Body - Guide to Learn About the Human Body for Children - Educational Science App with Anatomy for Kids
 • Anatomy & Function: A 3D Visual Reference of the Human Body
 • Undergrad Anatomy by Regions
 • Undergrad Anatomy by Systems
 • Kenhub Lifetime Subscription ( trang web học và thực hành Giải phẫu tốt nhất trên thế giới - Acc vĩnh viễn Kenhub là acc hỗ trợ cho các bạn học Y - Pm fb m để biết thêm thông tin chi tiết )
 • Complete Ortho Premium Unlock
 • Easy Acupuncture 3D -FULL ( App học các huyệt đạo trên cơ thể 3D - học châm cứu )
 • Muscle Premium - Human Anatomy, Kinesiology, Bones
 • Anatomy & Physiology: Body Structures and Function
 • Anatomy & Function: A 3D Visual Reference of the Human Body - App giúp các bác sĩ giải thích vùng bị bệnh cho bệnh nhân kết hợp 3D
 • Pocket Anatomy - Interactive 3D Human Anatomy and Physiology.
 • Essential Anatomy 5
 • Sobotta Anatomy Atlas
 • Gray's Anatomy Premium Edition
 • Physiology Animations full in app all video unlock - Video các bài học y học về các chức năng và các phần cơ thể người
 • iMuscle 2 for iphone
 • iYoga - Premium for iphone
 • iDance! for ipad
 • iMuscle 2 for ipad
 • iYoga - Premium for ipad
 • ( iYoga, iDance, iMuscle 2 chia làm 2 bản iphone và ipad mình đã mua cả 2 )
 • Knee Pro III with Animations - iPhone Edition
 • Knee Pro III with Animations - iPad Edition
 • Hip Pro III with Animations - iPhone Edition
 • Hip Pro III with Animations - iPad Edition
 • Elbow Pro III - iPhone Edition
 • Elbow Pro III - iPad Edition
 • Hand & Wrist Pro III with Animations - iPhone Edition
 • Hand & Wrist Pro III with Animations - iPad Edition
 • Ankle & Foot Pro III - iPhone Edition
 • Ankle & Foot Pro III - iPad Edition
 • Shoulder Pro III with Animations - iPhone Edition
 • Shoulder Pro III with Animations - iPad Edition
 • Elbow Pro III - iPad Edition
 • Spine Pro III - iPad Edition
 • Muscle System Pro III - iPhone Edition
 • Muscle System Pro III - iPad Edition
 • Skeleton System Pro III - iPhone Edition
 • Skeleton System Pro III - iPad Edition
 • Heart Pro III - iPhone Edition
 • Heart Pro III - iPad Edition
 • Brain and Nervous System Pro III - iPad Edition
 • Radiology - Head - iPad Edition
 • Radiology - Knee - iPad Edition
 • Eye - Practical Series - iPad Edition
 • Brain and Nervous Anatomy Atlas: Essential Reference for Students and Healthcare Professionals
 • Digestive Anatomy Atlas: Essential Reference for Students and Healthcare Professionals
 • Respiratory Anatomy Atlas: Essential Reference for Students and Healthcare Professionals
 • Reproductive and Urinary Anatomy Atlas: Essential Reference for Students and Healthcare Professionals
 • Anatomist
Các app học y

B, Từ điển y học


 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary, Elsevier
 • Dorland’s Medical Dictionary, Elsevier
 • Oxford Concise Medical Dictionary, 8th Edition
 • Dorland's Dictionary of Medical Acronyms and Abbreviations
 • Medical Acronyms Abbreviations
 • Dictionary for the Dental Professions
 • American Heritage® Medical
 • Clinician's Pocket Drug Reference 2016
 • Medical Abbreviations, Acronyms and Symbols
 • Medical Acronyms and Symbols
 • Davis's Drug Guide 2018


C, Các app học Xrays

 • CT Anatomy

 • Xray Anatomy

 • iRad Xrays

D, Các app giúp viết research y học

 • LabGear - Medical Lab Tests and Reference

 • Renote – Write Notes, Studies, References

 • Clinical Skills - History, Symptoms & Physical Examination

 • Cranial Nerves ~ Pocket Clinical Resource

E, Trắc nghiệm cơ thể người

 • Skeletal Anatomy 3D - Quiz and Reference

 • Anatomy Quiz Pro

 • Anatomy 3D - Organs

 • Muscle Trigger Points

 • Muscle & Bone Anatomy 3D

 • Massage Techniques

F, Các app ECG

 • Instant ECG - Mastery of EKG
 • ECG Test Pro - Challenge Your Interpreting Skills
 • ECG Books Pro
 • ECG A-Z Pro

G, Các app cho Y tá

 • Nurses Drug Handbook
 • Nurse’s Pocket Drug Guide 2015
 • Oxford Dictionary of Nursing

H, Các app học y khác ( do m không học y nên cũng chả biết nó thuộc loại nào 😁 )

 • Teach Me Anatomy
 • ASCCP Mobile
 • My Gratitude Journal
 • Taber's 23rd Edition
 • Current Essentials of Medicine
 • Common Symptom Guide
 • ERres
 • Sleeptracker® 24/7
 • Monash University FODMAP diet
 • Lab Values
 • Pocket Drug Guide EMS
 • Quick Diagnosis & Treatment
 • EMT Review Plus
 • Lab Values Medical Reference
 • Emergency Medicine Ultrasound
 • Heart Murmurs Pro
 • Infection Control Pocketbook
 • Physical Exam Essentials
 • Informed’s Emergency & Critical Care Guide


2, BỘ GAMENếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

VIP GAMECytus full in app all Chapter unlock

 • Cytus, Chapter R

 • Cytus, Chapter D

 • Cytus, Chapter L

 • Cytus, Chapter N

 • Cytus, Chapter T

 • Cytus, Chapter 0
Cytus II full in app all Chapter unlock
 • Cytus II
 • Cytus II, Xenon
 • Cytus II, ConneR


Deemo full in app all Bookcollection unlock

 • Deemo, BookCollection 6

 • Deemo, BookCollection 3

 • Deemo, BookCollection 4

 • Deemo, BookCollection 7

 • Deemo, BookCollection 9

 • Deemo, BookCollection 2

 • Deemo, BookCollection Vol.2

 • Deemo, BookCollection 10

 • Deem, M2U X NICODE Collection

 • Deemo, BookCollection 5

 • Deemo, BookCollection 8

 • Deemo, BookCollection 11

 • Deemo, Forgotten Hourglass

 • Deemo, Knight Rosabell Collection

 • Deemo, Aioi Collection

 • Deemo, N.M.S.T. Collection

 • Deemo, AD:pIANO Collection

 • Deemo, Rabpit Collection

 • Deemo, L: The Lower Collection

 • Deemo, L: The Upper Collection

 • Deemo, RAC Collection#1

 • Deemo, RAC Collection#2

 • Deemo, Sakuzyo Collection

 • Deemo, DS:pIANO Collection

 • Deemo, RAC Collection#3

 • Deemo, RAC Collection#4

 • Deemo, RAC Collection#5

 • Deemo, Timeline Collection

Football Manager Mobile 2017 in app

 • Football Manager Mobile 2017

 • Unlockable - Gold Coaching Badge

 • In-game Editor

 • Unlockable - Manage National Team

 • Unlockable - Sugar Daddy

 • Unlockable - Place on the Board

 • Challenge - You Can't Win Anything With Kids

 • Challenge - The Dangers Of Capitalism

 • Challenge - Austerity Measures

Football Manager Mobile 2018 full in app
 • Unlockable - Gold Coaching Badge
 • In-game Editor
 • Unlockable - Manage National Team
 • Unlockable - Sugar Daddy
 • Unlockable - Place on the Board
 • Challenge - You Can't Win Anything With Kids
 • Challenge - The Dangers Of Capitalism
 • Challenge - Austerity Measures

Monument Valley full in app
 • Monument Valley
 • Monument Valley - Forgotten Shores
Neighbours From Hell: Season 1 +2
All episodoes


Valiant Hearts: The Great War - Multipack Ep 1-4

Exploding Kittens® - The Official Game

 • Exploding Kittens® - The Official Game
 • Party Expansion Pack
 • Betrayal Expansion Deck
 • Animals Avatar Pack
 • Food Avatar Pack
 • Avatar Pack - Science Vs. Religion
Life Is Strange - Season Pass [Episodes 2-5]


Playdead's INSIDE - INSIDE full game
This War of Mine - The Little Ones • Deemo full in app all Book collection unlock
 • Cytus full in app all Chapter unlock
 • Cytus II full in app all Chapter unlock
 • Virtua Tennis Challenge full in app
 • Minecraft: Pocket Edition in app
 • Monument Valley full in app
 • FOOTBALL MANAGER MOBILE 2017 full in app all game unlock
 • FOOTBALL MANAGER MOBILE 2018 full in app all game unlock
 • This War of Mine full in app
 • Valiant Hearts: The Great War all episodes unlock
 • Plague Inc. full in app Plague Pack
 • Exploding Kittens® - The Official Game full all pack in app
 • Super Mario Run All 6 Worlds Unlocked
 • Life Is Strange - Season Pass [Episodes 2-5]
 • Playdead's INSIDE - INSIDE full game
 • This War of Mine Full in app - The Little Ones

Game bộ theo dạng full store free full in app + paid app :Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Bộ Telltale full in app :
Bộ Telltale full in app :

✔ Minecraft: Story Mode Full Pack in app

 • Minecraft: Story Mode - Mega Multi-Pack (Episodes 2-8) Unlocked

 • Minecraft: Story Mode - Season Two - Multi-pack [Episodes 2-5] Unlocked
✔ Walking Dead Full Pack in app

 • Walking Dead: The Game - Multi-Pack [Episodes 2 -5 + 400 Days Bundle] Unlocked

 • Walking Dead: The Game - Season 2- Multi-Pack [Episodes 2-5] Unlocked

 • The Walking Dead: Michonne - A Telltale Miniseries - Multi-pack [Episodes 2-3] Unlocked

 • The Walking Dead: A New Frontier - Multi-pack [Episodes 2-5] Unlocked
✔ Các bộ còn lại Full Pack In app :

 • Batman - The Telltale Series - Multi-pack [Episodes 2-5] Unlocked

 • The Wolf Among Us - Multi-Pack [Episodes 2-5] Unlocked

 • Back to the Future: The Game - Multi-Pack [Episodes 2 -5] Unlocked

 • Game of Thrones - A Telltale Games Series - Multi-pack [Episodes 2-6] Unlocked

 • Tales from the Borderlands - Multi-pack [Episodes 2-5] Unlocked

 • Guardians of the Galaxy TTG - Multi-pack [Episodes 2-5] Unlocked


✔ Các game còn lại của Telltale

 • Monkey Island Tales 1

 • Monkey Island Tales 2

 • Monkey Island Tales 3

 • Monkey Island Tales 4

 • Monkey Island Tales 5

 • Monkey Island Tales 1 HD

 • Monkey Island Tales 2 HD

 • Monkey Island Tales 3 HD

 • Monkey Island Tales 4 HD

 • Sam & Max Beyond Time and Space Ep 1

 • Sam & Max Beyond Time and Space Ep 2

 • Sam & Max Beyond Time and Space Ep 3

 • Sam & Max Beyond Time and Space Ep 4

 • Sam & Max Beyond Time and Space Ep 5

 • Poker Night 2

 • Puzzle Agent 2 HD

 • Mr. Robot:1.51exfiltrati0n
Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

GameHouse full bộ full in app collection • Delicious - Emily's True Love full in app, full game + bonus
 • Delicious - Emily’s Wonder Wedding full in app, PLAY FULL GAME
 • Delicious - Emily's Honeymoon Cruise full in app, Full Game
 • Delicious - Emily's New Beginning full in app, Buy the full version!
 • Delicious - Miracle of Life full in app, Complete Delicious story game
 • Delicious - Emily's Home Sweet Home full in app, Buy the full version!
 • Delicious - Hopes and Fears full in app, Complete Delicious game with 95 exciting story levels
 • Delicious - Christmas Carol full in app, Complete Delicious story game with 92 exciting levels
 • Mortimer Beckett: Book of Gold full in app, Full Mortimer Beckett game
 • Maggie's Movies-Camera,Action! full in app, Full Maggie's Movies game
 • Fabulous - Angela's High School Reunion full in app, Full Fabulous Angela's game and play 90 sparkling levels
 • Heart's Medicine Hospital Heat full in app, Unlock Full Game
 • Heart's Medicine: Time to Heal full in app, Complete Heart's Medicine game with 90 levels
 • Dr. Cares - Pet Rescue 911 full in app, Complete Dr. Cares’ adventure and play 90 amazing levels
 • Fabulous - Angela’s Fashion Fever full in app, Complete Fabulous game with 90 exciting story levels
 • Sally's Salon - Beauty Secrets full in app, Complete Sally's Salon game and play over 60 hilarious levels
 • Fabulous - Angela's Sweet Revenge full in app, Buy the full version!
 • Delicious - Emily's Holiday Season
 • Delicious - Emily's Tea Garden
 • Delicious - Emily's Childhood MemoriesCác bộ game nổi tiếng trên ios trong acc nhóm ios :

Bộ 1 :


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )
Bộ Fieldrunners :

 • Fieldrunners for iphone

 • Fieldrunners 2 for iphone

 • Fieldrunners HD for ipad

 • Fieldrunners 2 HD for ipad

 • Iron Marines

Bộ STREET FIGHTER :

 • STREET FIGHTER II COLLECTION

 • STREET FIGHTER IV VOLT

 • STREET FIGHTER IV

 • Street Fighter IV Champion Edition

Bộ Youtubers Life :

 • Youtubers Life - Gaming Channel

 • Youtubers Life - Music Channel

 • Youtubers Life - Cooking Channel

Bộ NBA :

 • NBA 2k18

 • NBA 2k17

Bộ Gangstar :

 • Gangstar: Rio City of Saints

 • Gangstar: West Coast Hustle

 • Gangstar Miami

 • Gangstar Rio: City of Saints

 • Gangstar Vegas

Bộ Kingdom Rush

 • Kingdom Rush Frontiers

 • Kingdom Rush Frontiers HD

 • Kingdom Rush Origins

 • Kingdom Rush Origins HD

Bộ Survivalcraft :

 • Survivalcraft

 • Survivalcraft 2

Bộ Rockstar game :

 • Grand Theft Auto: San Andreas

 • Grand Theft Auto III

 • Grand Theft Auto: Vice City

 • GTA: Chinatown Wars

 • GTA Liberty City Stories

 • Max Payne Mobile

 • Bully: Anniversary Edition
 • Beaterator

Bộ Five Nights at Freddy :

 • Five Nights at Freddy's

 • Five Nights at Freddy's 2

 • Five Nights at Freddy's 3

 • Five Nights at Freddy's 4

Bộ Football manager :

 • Football Manager Touch 2017

 • Football Manager Mobile 2017


Bộ Need for Speed :

 • Need for Speed: Most Wanted

 • Need for Speed Hot Pursuit

Bộ The Amazing Spider-Man

 • The Amazing Spider-Man

 • The Amazing Spider-Man 2

 • Spider-Man Total Mayhem hd

Bộ Modern Combat :

 • Modern Combat 2: Black Pegasus

 • Modern Combat 3: Fallen Nation

 • Modern Combat 4: Zero Hour

 • Modern Combat 5: Blackout

Bộ The Sims 3 :

 • The Sims 3

 • The Sims 3 Ambitions

 • The Sims 3 World Adventures

Bộ Baloons

 • Bloons Supermonkey 2

 • Bloons TD 5

Bộ Asphalt :

 • Asphalt 8: Airborne

 • Asphalt 7: Heat

 • Asphalt 6: Adrenaline

Bộ the room :

 • The room Pocket Full Game Upgrade

 • The room

 • The room two

 • The room three
 • The room: Old Sins

Bộ Sky Gamblers

 • Sky Gamblers Air Supremacy

 • Sky Gamblers: Cold War

 • Sky Gamblers Rise Of Glory

 • Sky Gamblers: Storm Raiders

Bộ FINAL FANTASY

 • FINAL FANTASY

 • FINAL FANTASY II

 • FINAL FANTASY III

 • FINAL FANTASY III for iPad

 • FINAL FANTASY IV

 • FINAL FANTASY IV : THE AFTER YEARS

 • FINAL FANTASY V

 • FINAL FANTASY VI

 • FINAL FANTASY VII

 • FINAL FANTASY IX

 • FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS

 • FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS for iPad

 • CHAOS RINGS Ⅲ
 • Secret of Mana
 • The World Ends with You: Solo Remix
 • Adventures of Mana
 • CHRONO TRIGGER

Bộ goat :

 • Goat Simulator

 • Goat Simulator MMO Simulator

 • Goat Simulator GoatZ

 • Goat Simulator Waste of Space

Bộ DRAGON QUEST

 • DRAGON QUEST
 • DRAGON QUEST II
 • DRAGON QUEST III
 • DRAGON QUEST IV
 • DRAGON QUEST V
 • DRAGON QUEST VI
 • DRAGON QUEST VIIIBộ 2 :Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Bộ Extreme Sports :

 • Snowboard Party 2

 • Skateboard Party 3 ft. Greg Lutzka

 • Snowboard Party

 • Mike V: Skateboard Party

 • Skateboard Party 2

Bộ Cut the Rope

 • Cut the Rope 2

 • Cut the Rope: Time Travel

 • Cut the Rope: Experiments

 • Cut the Rope

 • Pudding Monsters

 • Cut the Buttons HD

Bộ jurrassic :

 • Jurassic Park: The Game 1 HD

 • Jurassic Park: The Game 2 HD

 • Jurassic Park: The Game 3 HD

 • Jurassic Park: The Game 4 HD

Bộ MEGA MAN

 • MEGA MAN MOBILE

 • MEGA MAN 2 MOBILE

 • MEGA MAN 3 MOBILE

 • MEGA MAN 4 MOBILE

 • MEGA MAN 5 MOBILE

 • MEGA MAN 6 MOBILE

 • MEGA MAN X

Bộ Tinybop:


 • Homes by Tinybop

 • Plants by Tinybop

 • Simple Machines by Tinybop

 • The Earth by Tinybop

 • The Everything Machine by Tinybop

 • The Human Body by Tinybop

 • The Infinite Arcade by Tinybop

 • The Monsters by Tinybop

 • The Robot Factory by Tinybop

 • Weather by Tinybop

 • Mammals by Tinybop

 • Me by Tinybop

 • Space by Tinybop

 • Creature Garden by Tinybop

 • Skyscrapers by Tinybop
Bộ Ultimate animal Simulator :

 • Ultimate Horse Simulator

 • Ultimate Savanna Simulator

 • Ultimate Wolf Simulator

 • Ultimate Dog Simulator

 • Ultimate Savanna Simulator

 • Ultimate Cat Simulator

 • Ultimate Forest Simulator


Bộ Train Simulator :

 • Trainz Simulator 2

 • Turbo Trainz

 • Train Driver Journey 2 - Iberia Interior

 • Train Driver Journey 3 - Waldabavale to Karrah Bay

 • Train Driver Journey 4 - Introduction to Steam

 • Train Driver Journey 5 - Tidewater Point Railroad

 • Train Driver Journey 6 - Highland Valley Industries

 • Train Driver Journey 7 - Rosworth Vale

 • Train Driver Journey 8 - Winter in the Alps

Bộ Oddworld :

 • Oddworld: Munch's Oddysee

 • Oddworld: Stranger's Wrath

Bộ Bridge Constructor

 • Bridge Constructor

 • Bridge Constructor Playground

 • Bridge Constructor Medieval

 • Bridge Constructor Stunts

Bộ Kairosoft :

 • Ninja Village

 • Oh! Edo Towns

 • Pocket Academy

 • Grand Prix Story

 • Game Dev Story

 • Pocket League Story

 • March to a Million

 • World Cruise Story

 • Cafeteria Nipponica

 • Magazine Mogul

 • Venture Towns

 • The Sushi Spinnery

 • Mega Mall Story

 • Hot Springs Story

 • The Ramen Sensei

 • Tennis Club Story

 • Pocket Harvest

 • Dungeon Village
 • Pocket Stables
 • Pocket Clothier
 • Shiny Ski Resort
 • The Pyraplex


Bộ Simulator :

 • Construction Simulator 2

 • TruckSimulation 16

 • Construction Simulator 2014

 • Truck Simulator PRO 2
 • Surgeon SimulatorBộ 3 :
Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )


Bộ Don't Starve :


 • Don't Starve: Pocket Edition

 • Don't Starve: Shipwrecked

Bộ NBA:

 • NBA JAM by EA SPORTS™ for iPad

 • NBA 2K17

Bộ LEGO kid game :

 • LEGO Harry Potter: Years 1-4

 • LEGO Harry Potter: Years 5-7

 • LEGO® Jurassic World™

 • LEGO Batman: DC Super Heroes

 • LEGO@ Ninjago: Shadow of Ronin

 • LEGO® Batman: Beyond Gotham

 • LEGO Lord of The Rings

Bộ Hitman :

 • Hitman Sniper

 • Hitman GO

Bộ Drift Mania

 • Drift Mania: Street Outlaws

 • Drift Mania Championship 2

 • Drift Mania Championship

Bộ Call of Duty :

 • Call of Duty®: Strike Team

 • Call of Duty: Black Ops Zombies

 • Call of Duty: Zombies

 • Call of Duty: Zombies HD

Bộ Realtech RV :

 • Brotherhood of Violence 2 : Blood Impact

 • Iron Fist Boxing HD Edition

 • No Gravity

Bộ Adventure Time :

 • Ski Safari: Adventure Time - Stunt Skiing Endless Runner with Finn and BMO

 • Card Wars - Adventure Time Card Game

 • Treasure Fetch - Adventure Time

 • Time Tangle - Adventure Time

Bộ Carnivores :

 • Carnivores: Dinosaur Hunter Pro

 • Carnivores: Ice Age Pro

Bộ BADLAND :

 • BADLAND

 • BADLAND 2

Bộ FRAMED :

 • FRAMED

 • FRAMED 2

Bộ ROME:

 • ROME: Total War - Barbarian Invasion

 • ROME: Total War

 • ROME: Total War - Alexander

Bộ Riptide :


 • Riptide GP: Renegade

 • Riptide GP2

Bộ Tiny Places :

 • Tiny Places

 • Tiny Places HD

Bộ Lifeline :

 • Lifeline...

 • Lifeline 2

 • Lifeline: Silent Night

 • Lifeline: Crisis Line

 • Lifeline: Flatline

Bộ Catan :

 • Catan

 • Catan HD

Bộ Autumn Dynasty :

 • Autumn Dynasty Warlords

 • Autumn Dynasty - RTS

Bộ Warhammer :

 • Warhammer Quest

 • Warhammer 40,000: Deathwatch - Tyranid Invasion

Bộ Neighbours from Hell :

 • Neighbours from Hell - Season 1 - All episodoes unlock

 • Neighbours From Hell: Season 2 - All episodoes unlock

Bộ Battleheart :

 • Battleheart

 • Battleheart Legacy

Bộ Slitherine :

 • Great Battles Medieval

 • Battle Academy

 • Commander the Great War

 • Slitherine's Legion

Bộ Sorcery! :

 • Sorcery!
 • Sorcery! 2
 • Sorcery! 3
 • Sorcery! 4Bộ SNK :


Bộ METAL SLUG :

 • METAL SLUG 1

 • METAL SLUG 2

 • METAL SLUG 3

 • METAL SLUG X

Bộ King Of Fighters :

 • GAROU: MARK OF THE WOLVES

 • THE KING OF FIGHTERS '98

 • THE KING OF FIGHTERS-i 2012

 • SAMURAI SHODOWN II

 • THE KING OF FIGHTERS '97

 • FATAL FURY SPECIAL

 • BLAZING STAR

Bộ Minecraft :

 • Seeds Pro For Minecraft - Server, Skins, Community

 • Ringtones Pro For Minecraft

 • Servers Pro For Minecraft

 • Craft Your Device: Minecraft Wallpapers & Ringtones

 • Pro Servers - for Minecraft PE & PC ( Pocket Edition )

 • Plug for Minecraft PE

 • Plug Pocketmine for Minecraft PE


Bộ Defense Zone :

 • Defense Zone HD

 • Defense Zone 2 HD

 • Defense Zone 3 Ultra HD

Bộ 4 : (UPDATING)Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )


Bộ Chicken Invaders:


 • Chicken Invaders 4 Xmas, Full game unlock

 • Chicken Invaders 4, Full game unlock

 • Chicken Invaders 3, Full game unlock

 • Chicken Invaders 4 Thanksgiving, Full game unlock

 • Chicken Invaders 3 Easter, Full game unlock

 • Chicken Invaders 2, Full game unlock

 • Chicken Invaders 5, Full game unlock

 • Chicken Invaders 4 Easter, Full game unlock

Bộ Farming Simulator :

 • Farming Simulator 14

 • Farming Simulator 16

 • Farming Simulator 18

Bộ Scribblenauts :

 • Scribblenauts Unlimited

 • Scribblenauts Remix

Bộ WORMS :

 • WORMS

 • Worms 2: Armageddon

 • Worms3

 • Worms™ 4

 • Worms Crazy Golf

 • Worms Soundboard

Bộ Banner Saga :

 • Banner Saga

 • Banner Saga 2Bộ MONOPOLY :

 • MONOPOLY Game

 • MONOPOLY for iPad

Bộ Plants vs. Zombies:

 • Plants vs. Zombies

 • Plants vs. Zombies HD for iPad

Bộ Radiation Island :

 • Radiation Island

 • Radiation City

Bộ Space Marshals :

 • Space Marshals

 • Space Marshals 2


Bộ Apple Watch Game :

 • Mini Watch Games 20-in-1

 • Watch Wheels

 • Revenge Space

 • Watch Wings

Bộ Dragon Hills :

 • Dragon Hills

 • Dragon Hills 2

Bộ MDickie :

 • Wrestling Revolution (Pro)

 • Booking Revolution (Pro Wrestling)

 • Hard Time VIP (Prison Sim)

 • Popscene (Backstage Pass)

 • Super City: Special Edition

Bộ Bridge Constructor

 • Bridge Constructor

 • Bridge Constructor Playground

 • Bridge Constructor Medieval

 • Bridge Constructor Stunts

 • Bridge Constructor Portal
Bộ DotEmu Classics - Hits

 • Double Dragon Trilogy

 • Another World - 20th Anniversary

 • Raiden Legacy

 • R.TYPE

 • R-TYPE II

 • Little Big Adventure - Relentless: Twinsen's Adventure

Bộ Asphalt :

 • Asphalt 8: Airborne

 • Asphalt 7: Heat

 • Asphalt 6: Adrenaline

Bộ Infinity Blade :

 • Infinity Blade

 • Infinity Blade II

 • Infinity Blade III

Bộ World Conqueror :

 • World Conqueror 2

 • World Conqueror 3

 • World Conqueror 4

Bộ Double Fine Adventure :

 • Broken Age ™

 • Day of the Tentacle Remastered

 • Full Throttle Remastered

 • Grim Fandango Remastered

Bộ Tycoon - Thiết kế và bán game :

 • Food Tycoon

 • Game Studio Tycoon – Become A Game Developer!

 • Game Studio Tycoon 2

 • Game Studio Tycoon 3 – Gaming Business Simulation

Bộ Tiger Style :

 • Spider: The Secret of Bryce Manor

 • Waking Mars

 • Spider: Rite of the Shrouded Moon

 • Hero Emblems

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Bộ 5 : (UPDATING)


Bộ Football manager :
 • Football Manager Mobile 2018
 • Football Manager Mobile 2018 Full in app
 • Football Manager Touch 2017
 • Football Manager Mobile 2017 Full in app
 • Football Manager Mobile 2016
 • Football Manager Mobile 2016
 • Football Manager Handheld 2015
 • Football Manager Classic 2015

Bộ Fifa
 • Fifa 11 by EA SPORTS
 • Fifa 12 by EA SPORTS
 • Fifa 13 by EA SPORTS
 • Fifa 14 by EA SPORTS Full in appBộ 6 : (UPDATING)

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Bộ máy bay 😆


Bộ Sky Gamblers
 • Sky Gamblers Air Supremacy
 • Sky Gamblers: Cold War
 • Sky Gamblers Rise Of Glory
 • Sky Gamblers: Storm Raiders
 • Sky Gamblers - Infinite Jets


Bộ máy bay chiến đấu
 • Apache SIM HD
 • Black Shark HD - Combat Gunship Flight Simulator
 • Black Shark - Combat Gunship Flight Simulator
 • Air Cavalry PRO
 • Carrier Landings Pro
 • Frecce Tricolori FS Pro
 • Helicopter Sim Pro Hellfire

Bộ máy bay dân dụng :
 • Take Off - The Flight Simulator
 • Infinite Flight - Flight Simulator
 • Aerofly FS 2 Flight Simulator
 • 737 Flight Simulator
 • Extreme Landings Pro


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Game thông thường 1 :

 • Terraria
 • Jade Empire™: Special Edition
 • Ember
 • Wild Blood
 • Infinite Tanks
 • Might & Magic Clash of Heroes
 • Oceanhorn ™
 • HARVEST MOON: Seeds Of Memories
 • Assassin's Creed Identity
 • AG Drive
 • MONSTER HUNTER FREEDOM UNITE for iOS
 • Alien Shooter - The Beginning
 • F1 2016
 • WWE 2K
 • Surgeon Simulator
 • Sentinels of the Multiverse
 • PAC-MAN
 • LIMBO
 • Shadowmatic
 • Thirteen Souls: Martial Arts Fighting Games
 • The Escapists
 • The School : White Day
 • Lords of the Fallen
 • Heroes® of Might & Magic® III – HD Edition
 • Layton’s Mystery Journey
 • Getting Over It
 • Portal Knights
 • Animus - Stand Alone
 • PokeQuarium

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Game thông thường 1 :

 • DrawRace 2 HD

 • Real Racing 2 HD

 • NBA JAM by EA SPORTS™

 • AirAttack HD

 • Battle Supremacy

 • Battle Supremacy: Evolution

 • Prince of Persia® The Shadow and the Flame

 • The Greedy Cave

 • Cytus

 • Deemo

 • Implosion - Never Lose Hope

 • Star Wars™ Pinball 4

 • The Survivor: Rusty Forest

 • XCOM®: Enemy Within

 • Table Tennis Touch

 • Ticket to Ride

 • Motorsport Manager

 • Ravensword: Shadowlands

 • Trivia ..... ( Ad Free )

 • Deus Ex GO - Puzzle Challenge

 • Out There: Ω Edition

 • Samurai II: Vengeance

 • SHADOWGUN

 • Battleheart

 • Plant vs. Zombies

 • Plants vs. Zombies HD

 • DuckTales: Remastered

 • Tiny Guardians

 • Crashlands

 • Leo's Fortune

 • Grand Prix Story

 • Bloons Supermonkey 2

 • Avsa the monkey HD

 • That Dragon. Cancer

 • Peggie Classic HD

 • Treasure Fetch - Adventure Time

 • THE KING OF FIGHTERS'98UM OL

 • My Friend Scooby-Doo!

 • Poptropica: Forgotten Islands

 • Rayman Jungle Run

 • Rayman Classic

 • Wipeout

 • TETRIS® for iPad

 • Where's My Perry?

 • Where's My Water?

 • Door Kickers

 • My Om Nom

 • At the Zoo With Grandma and Grandpa

 • Rayman Jungle Run

 • Rayman Classic

 • Rubik's® Cube

 • Ski Safari 2

 • True Skate

 • Head Up!

 • Trials Frontier

 • Monster Dash

 • Super Phantom Cat - Be a jumping bro.

 • Dogfight Elite

 • Sorcery! 3

 • Geometry Dash

 • Prune

 • Tap Studio 3 PRO

 • Sentinels of the Multiverse

 • Ship Tycooon

 • Farm Frenzy 3

 • Farm Frenzy 3 HD

 • 10 Pin Shuffle Pro Bowling

 • The End of the World by Sean Wenham

 • Slender Man Origins 2 House of Slender

 • Pandemic: The Board Game

 • Ticket to Ride

 • Soccer Physics

 • The Game of Life

 • RollerCoaster Tycoon® 3

 • Plague Inc.

 • Aerofly FS 2 Flight Simulator

 • Backbreaker 2: Vengeance

 • Tank Hero

 • Goblin Sword

 • Dinotrux: Trux It Up!

 • Townsmen Premium

 • Earn to Die 2

 • Resident Evil 4: PLATINUM

 • Star Knight

 • After the End: Forsaken Destiny

 • Fruit Ninja Classic

 • Tiny Places HD

 • Tiny Places

 • Agent A: A puzzle in disguise

 • Machinarium

 • Tokaido: A Fun New Strategy Board Game From Japan

 • Broken Age ™

 • Brothers: A Tale of Two Sons

 • Ben 10: Up to Speed – Omnitrix Runner Alien Heroes

 • Agent A: A puzzle in disguise
Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )


Game thông thường 2 ( updating ... )


 • 60 seconds! Atomic adventure

 • Alto's Adventure

 • Chameleon Run

 • Tempest: Pirate Action RPG

 • Old Man's Journey

 • Submerged: Miku and the Sunken City

 • Splendor™

 • Small World 2

 • Mysterium: A Psychic Clue Game

 • The House of da Vinci

 • A Short Tale

 • Demon's Rise

 • Ys Chronicles 1

 • Civilization Revolution 2

 • Reckless Racing 2

 • 1979 Revolution: A Cinematic Adventure Game

 • Samorost 3

 • Motorsport Manager Mobile 2

 • Neo Monsters

 • Iesabel

 • Day of the Tentacle Remastered

 • Pixel Cup Soccer 16

 • Illi

 • Age of Rivals

 • The Chess ~Crazy Bishop~

 • Ancient Battle : Rome

 • Horror Master Trivia

 • Tsuo - The Game of the Path

 • Zombies !!! ® Board Game

 • Shadow Fight 2 Special Edition

 • Solitairica

 • Mahjong Venice Mystery Puzzle

 • To the Moon

 • Bowmasters (Ad Free) - Top Multiplayer Bowman Game

 • Nexomon

 • Crowntakers - The Ultimate Strategy RPG

 • Device 6

 • Battle Riders

 • Full Throttle Remastered

 • Morphite

 • The Witness

 • AirAttack 2

 • The Talos Principle

 • Poly Bridge

 • SkillTwins Football Game 2

 • Dirt Trackin Sprint cars

 • REKT!

 • Blendamaze
 • Pou
 • I Am The Hero
 • Forgotten Memories
 • Broken Sword 5
 • ICEY
 • Hidden Folks
 • Epic War TD 2
 • Red Ball 4
 • Buddy & Me: Dream Edition
 • Fiz: Brewery Management Game
 • Game Dev Tycoon
 • GRID™ Autosport
 • Draw Rider Plus
 • Orbu
 • OXENFREE
 • Never Alone: Ki Edition
 • Star Wars®: Knights of the Old Republic™
 • Kenshō
 • Meganoid(2017)
 • Papa's Freezeria To Go!
 • Stagehand: A Reverse Platformer
 • Xenowerk
 • NEO TURF MASTERS
 • Death Point
 • Lanota
 • Kingdom: New Lands
 • Bastion
 • Causality
 • Cat Quest
 • Ever grow
 • Neverending Nightmares


Game TOP 100 trên appstore China : • The last Winer …

 • Các game khác các b xem trên ảnh m cũng không rõ tên là gì nữa nói chung mua từ trên xuống dưới toàn bộ top 100 top Paid app và game trên store Chine.


3, CHỈNH SỬA ẢNH VÀ VIDEO


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

A, Các app chỉnh sửa ảnh, video

 • Analog Paris
 • Analog Tokyo
 • Analog Jeju
 • Analog London
 • Analog Wedding
 • Analog Budapest
 • Analog Camera Shanghai
 • Analog Beijing
 • Analog Portland
 • Analog Seoul
 • Analog Acoustic
 • Analog Palette Film
 • Palette Paris
 • Palette Nara
 • Palette Tiffany
 • Palette Summer
 • Tiramisu Camera - Black and White Filter
 • Lollipop Camera - Make Photo Color Better
 • Bluelemon Camera - Sky, Clouds, Sea and Wind Photo
 • Pictail - Mojito
 • Pictail - PinkLady
 • Feelca Colors
 • Molight - Manual Focus Camera &amp; Photo Editor
 • Cotton Candy Camera - Take a Sweet Selfie Photo
 • Feelca Daylight
 • File New - Text on Photo &amp; Typography Maker
 • Feelca Tungsten
 • 4season-For U
 • BECA Berry
 • BECA Blue
 • BECA Peach
 • BECA Bear
 • BECA Bad
 • BECA Belle
 • BECA Bubbles
 • BECA Kisses
 • Feelca Daylight
 • Feelca Colors
 • Feelca Tungsten
 • Feelca B&W
 • Pictail - Mojito
 • Pictail - PinkLady
 • File New - Text on Photo & Typography Maker
 • Molight - Manual Focus Camera & Photo Editor
 • LightX - Advanced Photo Editor
 • Light+ AnalogCam
 • Brushstroke
 • Relight - Better Photos
 • ToonCamera
 • TypiMage - Typography Editor
 • Comic Caption Cartoon Creator Pro: Meme captions
 • Fontmania - Add Artworks & Text to Your Photos!
 • Word Swag - Cool fonts, typography generator, creative quotes, and text over pic editor!
 • TouchRetouch
 • TouchRetouch for iPad
 • Photomyne - Album Scanner - Full
 • Multiple Exposure - Double Exposure Camera
 • This by Tinrocket
 • Slow Shutter Cam
 • Facetune
 • Facetune for iPad
 • Englight
 • Afterlight full in app pack
 • Afterlight 2
 • Pixomatic - layer based photo editor
 • Tadaa SLR
 • Ghost Lens Pro+Clone & Scary Photo Video Editor
 • Timebox Photo Journal
 • Handy Photo
 • Filterra – Photo Editor
 • Photo Lab PRO HD: frames for pictures, face sketch
 • Pro Weathershot by Instaweather
 • Pixelmator
 • Union - Combine, Blend, and Edit Photos
 • Framatic Pro - Photo Collage Pic Editor Instagram
 • Bazaart - Photo Collage Editor, Adobe Photoshop Compatible
 • Patternator - Create the cutest phone case
 • Bubble - Add text + emoji pixel speech bubbles to photos
 • Glitché
 • MaxCurve - Photo editor for pro photography
 • Multiple Exposure - Double Exposure Camera
 • FabFocus - portraits with depth and bokeh
 • Spectrum - Colorize Black and White Photos
 • Paint FX : Photo Effects Editor
 • AfterFocus
 • Font Candy + Photo Editor & Typography Captions
 • Baby Pics+ | pregnancy & baby milestone photos
 • Photo Manager Pro 5
 • Lightbow for Philips hue / LIFX / Belkin WeMo
 • Preset - Design Custom Photo Filters
 • PhotoViva - Paintings from your photos!
 • Trimaginator ▲ Creative Photo Effects!
 • Face Story Pro - Change and morph face slideshow
 • PicStory - Photo Manager with Dropbox,Picasa,Flickr,Evernote
 • Bokeh Lens
 • Gloomlogue
 • Gudak Cam
 • Plotagraph+ Photo Animator
 • Photo Scanner Pro: Scan Albums
 • PhotoPillsC, Các app sửa ảnh đơn giản với filter in app đã mua

 • VSCO full filter - VSCO X
 • A Color Story - all pack in app
 • Priime - All Styles Sale Pack
 • Facetune 2 - Unlimited Access - Lifetime Subscription - Đăng ký trọn đời
 • Enlight Photofox (Enlight 2), Unlimited Lifetime Access - Đăng ký trọn đời
 • Enlight Quickshot, Unlimited Lifetime Access - Đăng ký trọn đời
 • Enlight Videoleap, Unlimited Lifetime Access - Đăng ký trọn đời
 • Polarr Photo Editor Photo Editing Tools for All, Unlock pro features and all filters
 • MuseCam Edit Photos & Manual Camera, Pro Kit + MuseCam Bundle
 • Fused : Double Exposure, Video and Image Blender, Unlock All Blend Modes
 • VivaVideo Free Video Editor & PhotoMovie Maker, Unlock Premium Pack
 • Faded Photo Editor,ALL PACK
 • Mextures full in app
 • 1967 – Vintage Filters, Unlock All Films
 • Darkroom – Photo Editor, Special Offer Upgrade With Pro Kit
 • Split Pic Photo Collage Maker & Layout Editor, Pro Bundle Pack
 • MOLDIV Photo Editor, Collage & Beauty Camera, Upgrade Pack
 • RNI Films all filter unlock BW Films Pack #1 +Instant Films Pack #1 +Negative Films Pack #1 + Vintage Films Pack #1
 • Filterloop Pro - Analog Film Filters and Effects - ALL PACKS OFFER
 • You Doodle Pro - art on the go
 • Video Brush Pro - Draw on Videos, Movies and Telestrator App
 • Blur Photos for iPhone, iPad and iPod Touch
 • Photo Editor Pro by Digital Ruby - Create eCards, Flyers, Posters, 3D Text, Borders and More!
 • Cameragram Pro
 • Werble - The Photo Animator full in app
 • Frames - Picture Collage Maker - Pro App


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

D, Các app vẽ và cho dân đồ họa kiến trúc trên máy tính bảng ipad và iphone

 • Affinity Photo
 • ibis Paint - speed painting
 • Procreate – Sketch, paint, create for iPad
 • Procreate Pocket
 • Astropad Drawing Tablet
 • Tayasui Sketches Pro
 • iColorama S - Photo Editor and Brush Painter
 • Sketchbook Ink
 • Linea - Sketch Simply
 • Concepts: Classroom Edition
 • Graphic - vector illustration and design
 • Graphic - illustration and design for iPad
 • ProtoSketch – Graphic Design
 • Vectornator Pro
 • SketchUp Viewer

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Bộ app chụp ảnh và quay phim :

A, Các app chụp ảnh

 • ProCam 4 - Manual Camera + RAW
 • ProShot - RAW, DSLR Controls & Video
 • Hydra - Amazing Photography
 • Camera+
 • Camera+ for iPad
 • ProCamera. ( full in app chụp thiếu sáng cực tốt )
 • ProCamera HD
 • Focos - Lifetime unlimited access ( Biến iPhone 7+/8+/X thành máy chụp ảnh chuyên nghiệp )
 • Hipstamatic
 • ReliCam
 • 645 PRO Mk III
 • DSLR Camera
 • Camera-M
 • Split Pic Pro - Photo Collage Maker
 • Split Camera - Pic Photo Mirror Clone Effects Pro - No Ads
 • Moments - Create Beautiful Time Lapse & Stop Motion Movies
 • Slow Motion Camera Extreme
 • InFisheye - Fisheye Lens for Instagram
 • Clone Camera Pro
 • Fast Camera - The Speed Burst, Stealth Cam, 4K Time Lapse Video, Photo Sharing & Stop Motion Photos App for iPhone
 • Hashphotos
 • SwankoLab
 • Halide - RAW Manual Camera
 • DMD Panorama, High Definition Unlimited Upgrade and HD Video Unlimited Upgrade
 • Warmlight - Manual Camera & Photo Editor
 • Slow shutter cam
 • 1 Second Everyday: Video Diary
 • Lapse It Pro • Time Lapse & Stop Motion Camera • Professional HDB, Các app quay phim

 • FiLMiC Pro full in app Cinematographer Kit ( app quay phim tốt nhất ios đặc biệt in app cho iphone 7 và 7+ thành quay phim chuyên nghiệp )
 • FiLMiC Remote
 • Litchi for DJI Mavic / Phantom / Inspire / Spark ( bộ app điều khiển flycam tốt nhất trên ios và android )
 • Litchi for DJI Osmo
 • LumaFusion Pro video editing and effects
 • LumaFX - Infinite video effects
 • Videohance - Video Editor, Filters
 • Stop Motion Studio Pro
 • VHS Camcorder
 • MoviePro : Video Recorder with Limitless options
 • Musemage - Professional Video Camera and Editor
 • Cute CUT Pro - Full Featured Video Editor
 • VivaVideo Pro - Powerful Video Editor, Movie Maker & Video Camera App
 • Pinnacle Studio Pro
 • VideoGrade
 • Photo Slideshow Director Pro - Music Video Editor
 • Video Rotate And Flip
 • Movie360:My Movies,My Life!
 • Videoshop - Video Editor
B, Các app người quay phim chuyên nghiệp ( làm phim thực thụ )
 • MAVIS - Pro Camera
 • Cine Meter II
 • TextMask
 • Guerrilla Filmmaker
 • FieldMonitor
 • Cinemask
 • Videoshop - Video Editor
 • pCAM Film+Digital
 • MovieSlate® 8


4, BỘ APP VĂN PHÒNG, XEM PHIM, CÁC CÔNG CỤ TRONG CUỘC SỐNG
Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

DANH SÁCH IN APP TRONG ACC NÀY

Bộ app văn phòng, scan, máy tính, ghi âm, note ..


Bộ app văn phòng, scan, máy tính, ghi âm, note ..

A, Các app soạn thảo và chỉnh sửa, đọc văn bản Office - in ấn


Bộ OfficeSuite Pro :


 • OfficeSuite Pro (Mobile Office)

 • OfficeSuite for MobileIron

 • OfficeSuite for SECTOR

 • OfficeSuite for AirWatch

Bộ app đọc và soạn văn bản trên IOS :

 • Polaris Office 2016 - PDF

 • SmartOffice 2 - Viewer and editor for Microsoft Office Word, Excel and PowerPoint files + annotate PDF on mobile devices

 • Docs To Go Premium

 • GoodReader - PDF Reader, Annotator and File Manager

 • Document Writer for Microsoft Office - Word & PDF

Bộ app đọc và chỉnh sửa file PDF :

 • PDF Expert 6 - Read, annotate & edit PDF documents - PRO Features

 • PDF Reader Pro Suite

 • PDF Converter by Readdle

 • PDF Connoisseur – Annotate, Sign, Image to Text(OCR) and Text to Speech(TTS)

 • PDF Max 5 Pro - Fill forms, edit & annotate PDFs, sign documents

 • PDF Reader Premium – Scan, Edit and Sign PDFs

 • neu.Annotate+ PDF

Bộ app hỗ trợ in ấn :

 • PrintCentral Pro for iPhone/iPod Touch and Watch

 • PrintCentral Pro for iPad

 • Printer Pro - Print photos, pdf and emails

 • Print n Share

A, Các app đọc ebook trên ios

 • Marvin Classic - eBook reader for epub

 • tiReader 2 Pro – eBook and Comic book reader

 • TotalReader Pro - ePub, DjVu, MOBI, FB2 Reader

 • Reeder 3 ( app đọc báo tin tức trên IOS )

B, Các app scan văn bản ra ảnh hoặc trực tiếp chuyển sang chữ

 • Scanner Pro - Scan any document to PDF with OCR

 • CamScanner +| PDF Document Scanner and OCR

 • Scanner for Me - PDF Scanner for Documents

 • Tiny Scanner+ - PDF scanner to scan document, receipt & fax

 • Scanbot Pro: Scanner App & Fax

 • FineScanner Pro - PDF Document Scanner App + OCR ( app OCR tiếng Việt và Anh tốt nhất thế giới 😃) )

 • TextGrabber – image to text: OCR & translate photo

 • Business Card Reader Plus - OCR Cards Scanner app

 • BookScanner Pro: Smart Book Scanner App with OCR

 • CamCard - Business card scanner & reader

C, Các app tính toán văn phòng, học tập hay phức tạp như máy CASIO FX 910 😃)

 • PCalc - The Best Calculator

 • Calculator ∞

 • The Calculator - Free and Easy Calculating! Remove Ads

 • Calculator Pro for iPad - Scientific Calculator

 • Math Pro

 • Percentages Calculator

 • Financial Calculators


D, Các app ghi âm - cuộc gọi

 • TapeACall Pro - Call Recorder For Phone Calls

 • Call Recorder for iPhone - Record Phone Calls

 • Automatic Call Recorder™ Pro Calls Made with app

 • Awesome Voice Recorder Pro - Mp3 Audio Recording

E, Các app note phục vụ học tập ghi chú phần lớn hỗ trợ tốt nhất trên iPad

 • Notability

 • GoodNotes 4 - Notes & PDF

 • Notepad+ Take Business & Study Notes, Handwrite, and Annotate PDFs

 • Daily Notes – Diary + Journal + Organizer

 • Noteshelf

 • Noteshelf 2

 • MetaMoJi Note - note taking and PDF annotation app

 • Notebooks 8 - All Your Documents, Files and Tasks

 • Voice Notes Pro - Recorder, Memos

 • Drafts - Quickly Capture Notes, Share Anywhere!

 • Awesome Note 2 - Daily Planner & Note

 • Awesome Note 2 for iPad - Daily Planner & Note

 • Notes Plus

 • MyNotes

 • Day One Journal

 • ASL Dictionary HD American Sign Language ( từ điển ngôn ngữ cử chỉ cho người khiếm thính )

G, Bộ app các bạn viết web lập trình trên ios

 • GoCoEdit - Code & Text Editor for FTP,SFTP,DRIVE

 • Pythonista 3

 • WebSSH Pro - SSH & SFTP


G, Bộ app tạo CV, contract, sách tiền xu

 • Resume Maker - Pro CV Designer

 • Form Tools PDF - quickly fill out an agreement, a contract or an entry

 • CoinBook Pro: A Catalog of U.S. Coins - an app about dollar, cash & coin

G, Bộ app Phục vụ thuyết trình - Presentation :

 • Wifi Mouse Pro ( dùng thay bút thuyết trình )

 • Air Sketch: Interactive Whiteboard and Wireless Presentations ( dùng thay bút thuyết trình )

 • Mini Mouse Pro -Remote Control ( dùng thay bút thuyết trình - Cos laser )

 • Prof. Hornet - Pro Autocue App ( tạo ghi chú thường thành ghi chú script to đùng chạy theo thời gian dùng khi thuyết trình, diễn thuyết, nói treen youtube ... )

 • Vidra - Video Slideshows & Presentations ( tạo video thuyết trình )

G, Bộ app xử lý mail :

 • Airmail - Your Mail With You ( quản lý mail )

 • MailShot Pro- Group Email

 • MailTime Pro-Gmail,Outlook,Yahoo Mail Messenger ( gửi mail theo giờ định trước )

Các app khác :

 • Teamspeak 3

 • LongScreenNếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )


A, Các app giúp nhân đôi màn hình trực tiếp qua dây hay qua wifi, biến ipad thành màn hình tính mở rộng

 • Duet Display

 • Air Display 3

 • Jump Desktop (Remote Desktop) - RDP / VNC

 • iDisplay

 • TwomonAir - Dual monitor, PC remote control

 • TwomonUSB - USB Monitor, Dual Monitor, Extend Monitor, Twomon

 • Splashtop Personal - Remote Desktop

 • Splashtop Personal - Remote Desktop

 • Splashtop Wired XDisplay HD – Extend & Mirror

 • Splashtop Extended Wireless Display 2

 • Splashtop CamCam

B, Các app xem camera IP

 • IP Cam Viewer Pro

 • EagleEyesHD Plus

 • EagleEyes-Plus

C, Các app lưu trữ dư liệu, file, ảnh, contact bí mật chống xem trộm

 • Don't Touch This - Secret Data Vault

 • iSafe Pro

 • Calculator Photo Vault-Hide

 • Pocket Files Pro - Hide & lock photo, video, docs

 • Lock Photos & Video.s Vault - Passcode Protect Your Secret Photo Album & Secure Private Picture.s Folders

 • Secret photos KYMS: vault to hide and lock media full premium unlock

 • Private Camera Vault Pro

 • Fake Calculator - Secret Vault & Private Browser


D, Các ứng dụng chụp quay nén, phát hiện trộm chụp ảnh lại - spy cam hoặc security camera

 • Cambush - Motion Detector Video Camera - Surveillance, Detection, Security, Spy Cam App

 • Black Eye - Motion Detection Recorder

 • Best Phone Security Pro

 • iAntiTheft - Anti Theft Alarm Security full in app
E, Các ứng dụng lưu trữ mật khẩu an toàn và tự đăng nhập - 1 pass for all app

 • Password Manager SafeInCloud Pro

 • 1Password - Password Manager and Secure Wallet Full in app

F, Các trình duyệt web All in one - chặn quảng cáo, hỗ trợ download ….

 • Puffin Browser Pro

 • Photon Flash Player & Private Browser for iPad

 • Perfect® Web Browser

 • Perfect® Web Browser - with Dropbox & Drive support

 • Double Browser Pro ( 2 browser in 1 )

G, Các ứng dụng quản lý file

 • iFiles 2 - File Manager, Cloud Storage, PDF Reader

 • FileBrowser - Access files on remote computers

 • File Manager Plus

 • FileExplorer Pro - File Manager for Computer, NAS

 • iZip Pro - Zip Unzip Unrar Tool

 • WinZip Pro: zip, unzip & rar

 • RManager Pro – SMB/Cloud File Manager

 • FTPManager Pro - FTP, SFTP, FTPS client


H, Các ứng dụng chặn quảng cáo hiệu quả

 • AdGuard Pro - adblock and privacy protection

 • AdBlock

 • Quest - Best Ad Blocker for Safari

 • 1Blocker - Block ads, tracking scripts, anything - Unlimited Blockers

 • Crystal Adblock – Block unwanted ads!

 • Weblock - AdBlock for apps and websites

 • Adamant

 • Purify: Block Ads and Tracking. Browse in Peace.

 • Refine - Customizable Ad Blocker for Safari

 • Shadowrocket

K, Ứng dụng theo dõi máy bay và chuyến tàu trên biển theo thời gian thực

 • Flightradar24 - Ứng dụng xem thông tin chuyến bay tốt nhất IOS full in app

 • MarineTraffic - Ship Tracking full in app

M, Lịch việt

 • Lịch Việt Pro - Lịch Vạn Niên

 • VNCalendar Pro (Lich Van Nien & Tu Vi & Chu Ky Sinh Hoc)

 • Lịch Như Ý Plus - Lịch Việt - Lịch Vạn Niên 2016

N, Các ứng dụng học điện

 • Electronic Toolbox Pro

 • RF Toolbox - High frequency Tools

 • Electronic Lab

N, Các ứng dụng VPN fake IP

 • Zenmate Lifetime Subscription

 • VPN Master Pro

 • Hotspot VPN Unlimited Proxy Unblock site incognito

 • VPN Servers - 300Mbps Lightening Speed - OVPN Servers Pro

 • VPN-YUN VPN ( app VPN tốt nhất khi sang Trung quốc mà muốn vào Facebook, message … )

 • Hotspot VPN 360 Unlimited data

 • Hotspot VPN Unlimited Proxy-The Best Incognito VPN

 • VPN robot-unlimited vpn proxy

M, Các app check pass Wifi công cộng :

 • WiFi Master Key Pro - by www.wifi.com

 • WiFi Map Pro - Free Internet

 • WiFi Chùa Premium - No Ads
M, Các app check phần cứng máy điện thoại :

 • CPU DasherX

 • Geekbench 4

M, Các app chuyển ảnh video giữa các máy điện thoại IOS, Android, PC:

 • PhotoSync – transfer and backup photos & videos

 • SHAREit Pro

O, Các ứng dụng khác

 • Threema

 • iSchool - School diary ( ghi nhơ sắp xếp thời khóa biểu )

 • Step Out Of Bed! Smart alarm clock to get awake early

 • Money Lover Plus: Money Management, Budget & Bill -> ứng dụng quảng lý tiền tốt nhất trên ios

 • Period Tracker Deluxe ( theo dõi ngày ấy, cân nặng, thai kỳ… cho các bạn gái :D )

 • WomanLog Pro Calendar

 • Swype

 • Persistence - Goal and Habit Tracker and Motivator

 • Bluetooth U+(Share files and Photo Library)

 • Easy FTP Pro - FTP, SFTP, Cloud Drive ManangerNếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )A, Các ứng dụng chỉnh sửa màn hình điện thoại

 • Live Wallpapers for Me - Animated HD Backgrounds

 • Live Wallpapers Pro by Themify - Dynamic Animated Themes and Backgrounds

 • intoLive Pro - turn your video into Live Photos

 • Pimp Your Screen - Custom Themes, Backgrounds and Wallpapers

 • Easy Lock Pro - Lock Screen Wallpaper

 • Wallz Wallpapers for iPhone & iPad

 • Wallax - Wallpaper Fix Editor and Wallpaper Maker

 • Superbars: create your own wallpapers

B, Các ứng dụng dự báo thời tiết

 • Dark Sky Weather

 • AccuWeather - Weather for Life - Full in app - Remove Ads

 • WeatherBug Elite

 • Weather Gods

 • YoWindow Weather

 • Sol: Sun Clock – Daylight Forecaster & Solar Alarm

 • Weather Lock Screen Designer Plus- Customize your Lock Screen & Backgrounds

 • NOAA Radar Pro – Weather Alerts & Forecast

 • Weather Live - Weather Forecast, Radar, and Alerts

 • WeatherPro

 • WeatherPro for iPad

 • Weather Now US Local Forecast ,Widget & Alerts

 • Hurrican Tracker

 • Weather Line - Forecast Graphs + Dark Sky Weather


C, Các app đồng hồ

 • Good Morning Alarm Clock - Sleep Cycle Tracker

 • Alarmy Pro (Sleep If U Can) - Alarm Clock

 • Smile Alarm ~ 10 Games to beat the morning snooze! pro

 • Alarm Clock for Me

 • Wake N Shake Alarm Clock

D, Các app ngắm sao 😃)

 • Star Walk™ HD: View Stars, Planets & Night Sky Map

 • Star Walk™ : View Stars, Planets & Night Sky Map

 • Night Sky 4

 • Night Sky Pro™

 • Starlight - Explore the Stars

 • StarMap 3D: Night Sky, Astronomy & Star Guide

 • StarMap 3D+: Night Sky, Astronomy, Star View Guide

 • Star Rover - Stargazing and Night Sky Watching

 • Moon Calendar

 • SkySafari 5 Plus

 • SkySafari 5 Pro

 • Solar Walk - Explore Space and Planets System 3D

 • Star Walk™ for Kids: Learning Astronomy & Space

 • Geo Walk: World Factbook & Natural Science for Kid

 • Star Walk 2 View Night Sky - Constellations, Stars

 • Deluxe Moon HD - Moon Phases Calendar

 • Cosmic-Watch

 • Solar System for Ipad

E, Ứng dụng bàn phím

 • Paper Keyboard Pro - Fast typing and playing with a printed keyboard

 • Typiora Pro Keyboard: Cool Themes & Sounds & Fonts

 • Swype

N, Các ứng dụng định hướng, GPS, la bàn, theo dõi hành trình, mạng di động


 • Track Kit - GPS Tracker with offline maps

 • Range Finder - ultimate distance and angle measurement tool with augmented reality and compass

 • Map Tools - area, distance, radius and angle measurement

 • Altimeter Pro A.C.T

 • Spyglass

 • Commander Compass

 • Scany - network scanner

 • Nice Trace - traceroute

 • Net Status - remote server monitor

 • RBL Status

 • Network Analyzer Pro

 • System Status Pro: hw monitor

 • Moji Maker™

 • Self Help Classics - success, self growth & inspiration books

 • Calendars 5 - Daily Planner and Task Manager

 • gTasks Pro - Tasks Manager for Google Tasks, GMail, Todo list & Reminders

 • iPlayTo - Play photos, videos and music to TV

 • Units Plus Converter - Convert Any Unit & Currency

 • Ringtones for iPhone Unlimited.

 • Fliqlo

 • Launch Center Pro - Shortcut launcher & workflows

 • Launch Center Pro for iPad - Shortcut launcher

 • Wishboard

 • Santa Call & Tracker - North Pole Command Center

 • WomanLog Pro Calendar

 • Home Design 3D

 • Home Design 3D GOLD

 • TapGlance Interior Design

 • Phone Doctor Plus

 • Sleep Cycle power nap

 • Photo Transfer 3.0 wifi - share and backup your photos and videos

 • Wireless Transfer App:Sync backup photo and video

 • Dino Walk: Continental Drift & Ice Age Period

 • eyecam


Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )
A, Các app lên kế hoạch công việc

Bộ Omni :


 • OmniFocus 2, Unlock Pro

 • OmniOutliner 2

 • OmniGraffle 3, Upgrade to v3 Pro

 • OmniPlan 3, Upgrade to v3 Pro

Bộ Mindmap :

 • iMindMap Edu

 • iMindMap HD

 • iMindMap

 • iMindMap Kids

 • SimpleMind Pro+ Intuitive Mind Mapping

 • MindNode – Delightful Mind Mapping

Các app calendar :

 • Fantastical 2 for iPhone - Calendar and Reminders

 • Fantastical 2 for iPad- Calendar and Reminders

 • Calendars 5 - Daily Planner and Task Manager

 • Awesome Note 2 - Daily Planner & Note

 • Awesome Note 2 for iPad - Daily Planner & Note

Các app khác :

 • 2Do - Reminders & Personal Planner Go Pro và Email to 2Do

 • Thing 3

 • Thing 3 for iPad

 • Together Mobile

 • Cloud Outliner 2 Pro: Outline your Ideas & Plans
Các app xử lý font trên ios :

 • My Fonts - Custom font styles with cool text stickers and emoji

 • All Fonts : Install Any Fonts On Device Over Wifi! ( thêm font chữ cho ios device )

 • AnyFont

Bộ app office :

 • Pocket Scanner Ultimate

 • PDF Markup Ultimate

 • NoteLedge Ultimate

 • Animation Desk Ultimate

 • Write-on Video Ultimate

Bộ app tạo Watermark :

 • Watermark Photo w iWatermark+

 • eZy Watermark - Photo

 • iStamp+ - Batch Watermark Photos

G, Bộ app tạo CV, logo, contract, sách tiền xu

 • InstaLogo Logo Creator - Graphic design maker

 • Logo Maker and Graphics Creator

 • InfoGraphic and Poster Creator - Graphic Maker

 • Create Flyers & Logos - Graphic creator for Logo

 • Vintage Logo Maker & Creator

 • HD Logo Maker & Logo Design

 • iMonogram - Monograms Creator DIY

 • Chalkboard Signs - Chalk Graphics Creator & Poster Maker DIY

 • Vintage: Logo Maker & CreatorB, Các app công cụ khác

 • Blaze: Browser & Manager for Different File Types

 • Super Backup: Import / Export All Contacts from PC

 • SA Contacts - Export/Import contacts to/from Excel

 • xCalendar - Export/Import Calendar to/from Excel

 • Air Share : Transfer Files From PC To Your Device!

 • Avana : App Analyzer, Safe Browser & Disk Manager!

 • Offline Pages Pro ( lưu lại cả trang web dùng đọc khi không có mạng như đi máy bay )

 • Slideshow Master : Photo slide show with music pro

 • Airmail - Your Mail With You

 • R-Play - Remote Play for the PS4 ( điều khiển PS4 từ xa )

 • Jremote

 • Pin - Extensible Productivity Addins

 • TodayMind - Make Reminders Great Again

 • Been Together ( No ads ) - App check số ngày các đôi yêu nhau

 • Book Leveler for Teacher

 • Horoscope Pro

 • Hot Schedules

 • Thước Lỗ Ban Pro - Phong Thủy 2017

 • Crypto Pro : Bitcoin Ticker ( theo dõi giá đồng tiền ảo )

 • PhET Simulations ( giả lập các hiện tượng hóa học vật lý dễ dàng cho học tập )

 • Yoink - Improved Drag and Drop

 • Opener ‒ open links in apps ( mở 1 link trong 1 app chỉ định)

 • Police Scanner HD ( Scan radio cảnh sát - chỉ ở Mỹ )

 • Toolbox PRO: Smart Meter Tools

 • Packing Pro ( lên kế hoạch du lịch )

 • Wifi priority

 • Battery Life - check runtimes - No ads. Bonus: today widget ( app check dung lượng pin thực và check thời gian pin ra vào )

 • Battery Life Pro

 • Notch Remover ( xóa tai thỏ trên Iphone X )

 • Fax from iPhone - Send Fax AppNếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

Bộ app AR (updating ) giành cho các bạn ios 11 😃)

 • The Machines

 • Euclidean Lands

 • Splitter Critters

 • Sky Guide AR

 • GardenKit AR

 • CARROT Weather

 • PuzzlAR: World Tour

 • Mammoth Mini Golf AR

 • Kidu: A Relentless Quest

 • AMON

 • Conduct AR!

 • My Very Hungry Caterpillar AR

 • ARise

 • Monster Park - Dino World

 • AR MeasureKit - MeasureKit Pro

 • Paint Space AR - Paint Space Complete
 • Conduct AR!
 • AR Placer Cam
 • CamtoPlan ProCác app giải trí :
Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

DOWNLOAD TẤT CẢ
♩ ALL STORE ♩
♫ APPLE MUSIC VÀ SPOTIFY ♫
♬ M4A VÀ FLAC ♬
Các bạn có thể test thử nhạc theo link này : https://drive.google.com/drive/folders/0BwdC3GGRX60XTHAtWW9TSURhYTg


Tải về rồi thì trên điện thoại ios có thể sync vào apple music điện thoại qua itunes ( hướng dẫn : http://9mobi.vn/copy-nhac-vao-iphone-ipad-itunes-11-224n.aspx )

Copy nhạc vào iPhone, chép nhạc vào iPhone, chuyển nhạc vào iPhone

copy nhac vao iphone, ip6, ip5s, ip4 Hướng dẫn copy nhạc vào iPhone, iPad bằng iTunes mới nhất, copy nhạc vào thiết bị của bạn nhanh chóng dễ dàng
9mobi.vn♫ hoặc dùng cloudbeats nghe online hoặc tải trực tiếp offline trên IOS https://itunes.apple.com/us/app/cloudbeats-pro-cloud-music/id573192227?ls=1&mt=8

‎CloudBeats: music player

‎Play your music anywhere directly from the cloud. Free up space on the device storage and have access to all of your music stored in Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive or your own server. CloudBeats works both online and offline. You may...
apps.apple.com

A, Các app xem phim, video, stream online

 • AVPlayer

 • AVPlayerHD

 • nPlayer Plus - The best media player

 • Infuse Pro ( chơi mọi thể loại kể cả bluray ISO chất lượng âm thanh hình ảnh cực chất )

 • Air Video HD - Now with multitasking and PiP support! ( xem phim lưu trong máy tính chất lượng chuẩn )

 • GSE SMART IPTV PRO - PRO in app unlock

 • MrMC Touch ( Kodi trên IOS )

 • 8player - DLNA / UPnP, SMB, FTP player

 • AcePlayer -Powerful Media Player

 • ProTube for YouTube (youtube +++ trên appstore )

 • Musictube pro- Videos and Music for YouTube ( nghe nhạc youtube khi tắt màn )

 • OPlayer - video player, classic media streaming

 • OPlayer HD - video player, classic media streaming

 • PlayerXtreme Media Player PRO - Movies & streaming

 • SketchParty TV
 • IP Television - IPTV M3U
 • Television Time ( lịch phát sóng các kênh - US dùng được thôi :v )

B, Các app xem youtube khi tắt màn hoặc tải video về lưu camera roll

 • Turbo File Manager and Browser Pro

 • FaBro Browser - Cloud & File Manager

 • TuDa - Video File Manager For Clouds ( tải video )

 • Video Royal Player Pro - Ultimate Edition

 • Bobby Music - Easy listen to music anytime

 • Bravo - Video Music Player

 • iPlay Radio & Music Player

 • Sound Tube Music Streamer Pro

 • Mu Music Song Player

 • Red Music Streaming Mp3 Player

 • ProTube for YouTube

 • Musictube pro- Videos and Music for YouTube

 • EDM - Browse and Receive Files
B, Các app nghe nhạc, hát hò

 • Sing! Karaoke by Smule - VIP All Access Pass - 1 Year Subscription

 • Neutron Music Player

 • jetAudio Hi-Res Music Player w/ HD Audio Enhancers ( trình nghe nhạc cực tốt tăng chất lượng âm thanh - Đã mua full $13 in app )

 • n7player Music Player with 10-band Equalizer Premium Unlock

 • Hi-Res music player-NePLAYER

 • Equalizer Pro - FLAC, OGG, MP3 Player with Best EQ

 • Equalizer+ pro: music player & bass booster

 • Equalizer+ premium: music player & bass booster

 • SpeedUp Player Pro

 • Boom: Best Equalizer & Magical Surround Sound ( full in app )

 • Cesium Music Player

 • VOX: Music Player for FLAC & MP3, YouTube,Streamer

 • iCatcher! Podcast Player

➤➤➤ Các app nghe sách nói nhạc từ cloud trên điện thoại :

 • CloudBeats: Offline & Cloud Music Player

 • Cloudbeats: offline audiobooks player & streamer

 • Bound - Audiobooks from the Cloud

 • Musicloud Pro - MP3 & FLAC Music Player for Clouds


C, Các app chỉnh sửa nhạc, nghe nhạc, phục vụ các ca sỹ, nhà soạn nhạc ...

 • Anytune Pro+

 • iGuzheng™ - iPhone Edition

 • iGuzheng™ - iPad Edition

 • iReal Pro - Music Book & Play Along

 • FL Studio Mobile HD

 • edjing Pro DJ Music Mixer: turntable to remix MP3

 • Traktor DJ for iPhone

 • Traktor DJ for iPad

 • djay 2

 • Cross DJ Pro - Mix your music

 • djay Pro for iPhone

 • deej - DJ turntable. Mix, record & share your music

 • Splyce Premium - music player & dj mixer

 • Elastic Drums

 • Steel Guitar

 • TuneIn Radio Pro - NFL Audiobooks Podcasts Music

 • AmpliTube for iPad

 • AmpliTube

 • AmpliTube Acoustic

 • InTune - Improve and Test Your Intonation

 • iMaschine 2

 • Tabs & Chords by Ultimate Guitar - learn and play

 • LiveTunes - Live Concert Reverb Music Player

 • DM1 for iPhone

 • Real Guitar Pro - Guitar Chords, Games & Song Tabs

 • JamUp Pro

 • Final Touch - Audio Mastering and Post Production

 • Tempo - Metronome with Setlists

 • Drumtune PRO | Drum Tuner

 • Music Studio

 • Audulus 3

 • KORG Module

D, Các app chơi các nhạc cụ ngay chơi điện thoại

 • Piano - App to Learn & Play Piano Keyboard

 • Real Guitar Pro

 • Drum Solo by Gismart

 • Real Metronome Pro

 • Real Xylophone

 • Gismart Ukulele

D, Các app nhận diện tên bài hát qua nhạc

 • Shazam Encore

 • SoundHound∞ Song Recognition Search & Music Player

D, Các app giải trí tạo hiệu ứng video

 • FxGuru: Movie FX Director ( full in app ) - tạo video hiệu ứng đặc biệt

 • Gun Movie FX

 • GUNSTRUCTION

 • Action Movie FX ful in app

 • Super Power FX - Be a Superhero! - ALL POWERS UNLOCKED

 • Movie FX Maker - Hollywood Style Special Effect Change.r & Extreme Photo Sticker Edit.or - Unlock All Products

 • Zombify - Turn yourself into a Zombie

G, Bộ app tạo hiệu ứng Visual Effects Complete

 • LensFX Epic Photo Effects

 • Depth Effects

 • LensFlare Optical Effects

 • Reflect Mirror Camera

 • Alien Sky - Space Camera

 • SkyLab Photo Editor

 • LensLight Visual Effects

 • Circular Tiny Planet Editor

E, Các app đọc sách, truyện, tin giải trí trên ios

 • Manga Rock - Best Manga Reader ( full in app ) - app đọc truyện tốt nhất trên ios

 • ComicGlass [ComicReader]

 • Comic Zeal Comic Book Reader

 • iComics - The Comic Reader for iPad and iPhone

 • 9GAG: Best LOL Pics & GIFs Unlock 9GAG Pro

K, Bộ các app Video & TV Cast lên các thiết bị

 • Video & TV Cast Pro for Chromecast: Best Browser to cast and stream webvideos and local videos on TV & Displays

 • Video & TV Cast Pro for Fire TV: Best Browser to stream any web-video on HD-TV displays

 • Video & TV Cast Pro for Roku with Remote

 • Video & TV Cast Pro for Samsung Smart TV: Best Browser with remote to stream any web-video on HD-TV displays

 • Video & TV Cast Pro for LG TV

 • Video & TV Cast Pro for Google Cast

 • Video & TV Cast Pro for DLNA UPnP-Player

E, Các app giải trí khác

 • Tapatalk Pro - 100,000+ Forums

 • Yi Jing - I Ching - Book of Changes ( app bói toán )

 • Card2Phone - Magic Trick

 • TEDiSUB - Enjoy TED Talks with Subtitles

 • Tweetbot 3 for Twitter

 • Tweetbot 4 for Twitter
Các app rèn luyện sức khỏe thể hình thư giãn nhạc thiền :

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

App rèn luyện sức khỏe :
Bộ app tập thể hình :

 • Just 6 Weeks

 • GYM Radio - Free Workout Music 1 Year Pro

 • Fitness and Bodybuilding - Exercises, Workouts

 • GymStreak Pro - Bodybuilding Tracker

 • Fitness Point Pro

 • Streaks Workout

 • All-in Fitness HD: 1200 Exercises, 160 Workout Plans & Routines, Calorie Calculator

 • Smart Alarm Clock HD: sleep cycles and night sounds recording

 • Yoga.com: 300 Poses & Video Classes

 • Runtastic Mountain Bike Ride & Route Tracker PRO

 • Runtastic Push Ups PRO: Workouts, Trainer, Counter

 • Runtastic Sit Ups PRO Ab Trainer & Counter

 • Runtastic PRO Running, Jogging and Fitness Tracker

 • Adrian James Bootcamp

 • Adrian James High Intensity Interval Training

 • Adrian James 6 Pack Abs Workout

 • Six Pack Abs by VGFiT

 • Gym Genius - Workout Tracker: Log Your Fitness, Exercise & Bodybuilding Routines

 • Gym Hero Pro - Fitness Log & Workout Tracker

 • 7 Minute Workout Challenge

 • Fitness Point - 7 Minutes Workout PRO

 • Quick Fit - 7 Minute Workout, Abs, and Yoga

Bộ app nhạc âm thanh thư giãn để ngủ ngồi thiền :

 • Relax Melodies: Sleep Sounds, White Noise & Fan - Lifetime Access - App dùng để tạo nhạc thư giãn, đi ngủ, thiền tốt nhất trên ios

 • Welzen: Guided Meditation, Welzen Forever

 • Relaxing Sounds for Me - Sleep Music & White Noise

 • Relax Melodies P: sleep sounds, white noise & fan

 • Relax Meditation P: Mindfulness Sounds White Noise

 • Relax Melodies Oriental Meditation Premium: White noise & sleep zen sounds for relaxation, yoga and health

 • Alarm Clock Sleep Sounds Pro: Guided Meditation for Relaxation Cycle, Hypnosis and insomnia

 • Nuuzic
Top 10 Hypnosis Apps by Surf City Apps

 • Lose Weight Hypnosis PRO

 • Sleep Well Hypnosis PRO

 • Anxiety Relief Hypnosis PRO

 • Boost Sex Drive Hypnosis PRO

 • Law of Attraction Hypnosis PRO

 • Mindful Eating Hypnosis PRO

 • Relieve Depression PRO

 • Build Self-Esteem Hypnosis PRO

 • End Procrastination PRO

 • Enjoy Exercise Hypnosis PRO

Bộ app dùng apple watch để theo dõi sức khỏe

 • myFitnessSync for Fitbit - Apple Health to Fitbit

 • myFitnessSync for Fitbit - Fitbit to Apple Health

 • HeartWatch. Heart & Activity

 • AutoSleep Tracker for Watch

 • Sleep Watch by Bodymatter

 • Sleep Watch - Auto sleep monitor using your watch

 • Flowing ~ Meditation & Mindfulness

 • The Mindfulness App: Meditation for Everyone

 • Thunderspace 5k ~ Focus, Sleep, Relax, Meditate in a thunderstorm with rain and nature sounds

 • 10K Runner: 0 to 5K to 10K Trainer, Run 10K.

 • 5K to 10K

 • Go Pedometer

 • Start running PRO! Walking-jogging plan, GPS & Running Tips by Red Rock Apps

 • Nutrients - Nutrition Facts

 • Six Pack Abs by VGFiT

 • Weight Loss Tracker+ Food Diary

 • Weight Tracker - Before & After Photos and BMI

 • Windy ~ Sleep Relax Meditate & white noise sounds

 • Heart Rate Plus PRO

 • Sleep Tracker+ Mood Diary

 • Sleepy Fan - Get Restful Sleep with fan and white noise sounds

 • Sleep Bug Pro: White Noise Soundscapes & Music Box

 • Sleep Cycle alarm clock

 • Sleep Cycle power nap

 • Stress Guide - Qualified Stress Measurement

 • Relax Rain

 • Zombies, Run! 5k Training

 • iGoalCard: Daily Life Planner & Goals Tracker

 • Glucose Buddy+ for Diabetes

 • Sleep Talk & Snore Recorder

 • Sleep Talk Recorder

 • Coach's Eye - Video Analysis -> phân tích video chuyển động để nâng cao kỹ năng đặc biệt cho các vận động viên hoặc người tập chuyên nghiệp

 • Rainy Mood - Rain Sounds for Sleep & Study

 • Moodnotes - Thought Journal / Mood Diary
Bản đồ toàn cầu Full bản đồ toàn cầu offline + HUD + giới hạn tốc độ + camera hành trình
Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )
Bộ Navitel :

 • Navitel Navigator Việt Nam ( full map )

 • Navitel Navigator - Offline navigation & Maps ( full map Europe and Russia)

 • Bản đồ for Google Maps Việt Nam Pro ( google maps app được thiết kế chỉ việt nam hỗ trợ nhiều danh mục tìm kiếm hữu ích mà google maps của google không có )

 • Flightradar24 - Ứng dụng xem thông tin chuyến bay tốt nhất IOS full in app

Bộ Sygic :

 • Sygic Việt Nam: GPS Navigation

 • Sygic Europe & Russia: GPS Navigation, Maps

 • Sygic Southeast Asia: GPS Navigation, Offline Maps

 • Sygic North America: GPS Navigation, Offline Maps

 • Sygic: GPS Navigation, Maps, Traffic, Gas prices

 • Sygic Middle East: GPS Navigation

 • Sygic Brazil: GPS Navigation, Offline Maps

 • Sygic Car Navigation

 • Sygic Australia & New Zealand: GPS Navigation

 • Sygic Western Europe: GPS Navigation, Offline Maps

 • Sygic North America: GPS Navigation, Offline Maps

 • Sygic Europe - GPS Navigation

 • Sygic World: GPS Navigation, Maps & Traffic

 • Sygic Brazil: GPS Navigation, Offline Maps

 • Sygic Mid-East GPS Navigation

 • Sygic Europe & Russia

 • Sygic Central Europe: GPS Navigation

 • Sygic Southern Africa: GPS Navigation

 • Sygic & Trakker Nav Pakistan: GPS Navigation

 • Sygic Iran: GPS Navigation

 • Sygic Morocco: GPS Navigation

 • Sygic Argentina, Chile, Uruguay: GPS Navigation

 • Sygic Colombia: GPS Navigation

 • Sygic Algeria & Tunisia: GPS Navigation

 • Sygic Central & Western Africa: GPS Navigation

 • Sygic Hong Kong & Macau & Taiwan: GPS Navigation

 • Sygic Israel: GPS Navigation

 • Sygic Azerbaijan: GPS Navigation

 • Sygic UK & Ireland: GPS Navigation

 • Sygic Turkey: GPS Navigation

 • Sygic Car Navigation

Bộ Navigon :

 • NAVIGON Europe

 • NAVIGON British Isles

 • NAVIGON France

 • NAVIGON BeNeLux

 • NAVIGON Iberia

 • NAVIGON Nordics

 • NAVIGON Eastern Europe

 • NAVIONICS SKI

 • Ski Tracks

 • NAVIGON U.S. Central

 • NAVIGON U.S. West

 • NAVIGON U.S. East

 • NAVIGON Italy

Bộ CoPilot :

 • CoPilot RV USA

 • CoPilot HD USA & Canada

 • CoPilot USA - GPS Navigation & Offline Maps

 • CoPilot Middle East / GCC - Offline GPS Navigation

 • CoPilot USA & Canada - Offline GPS Navigation

 • CoPilot HD USA – GPS Navigation & Offline Maps

 • CoPilot Brazil - GPS Navigation & Offline Maps

 • CoPilot Europe - Offline Sat-Nav, Traffic and Maps

 • CoPilot HD Europe

 • CoPilot Western Europe - Offline Sat-Nav & Maps

 • CoPilot UK & IRE – Offline Sat-Nav, Maps & Traffic

 • CoPilot Southern Africa - Offline GPS Navigation

 • CoPilot AUS & NZ - Offline Navigation & Maps

 • CoPilot Italy - GPS Navigation & Offline Maps

 • CoPilot Iberia - GPS Navigation & Offline Maps

 • CoPilot Nordics - GPS Navigation & Offline Maps

 • CoPilot France - GPS Navigation & Offline Maps

 • CoPilot DACH - GPS Navigation & Offline Maps

 • CoPilot Benelux - GPS Navigation & Offline Maps
Bộ BringGo :

 • BringGo Western Europe

 • BringGo AU & NZ

 • BringGo Korea

 • BringGo Russia

 • BringGo Mexico

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

App dành cho dân phượt, định vị chuyên nghiệp đi du lịch :

 • MBTA Commuter Rail Tracker

 • GPS Diagnostic: Satellite Test

 • Cachly - Geocaching

 • GPS Tracks

 • Sun Seeker

 • Galileo Offline Maps Pro

 • LeadNav GPS

 • MotionX GPS

 • DashCommand - OBD-II gauge dashboards, scan tool

 • Radarbot Pro SpeedCam Detector

 • GPS Kit - Offline GPS Tracker

 • OBD Fusion

 • Speed Tracker. GPS Speedometer, HUD, Trip computer

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )App hàng hải chỉ đường trên biển, đỗ tàu :

 • MarineTraffic - Ship Tracking full in app
 • Boating USA
 • Boating US&Canada
 • Boating Caribbean&S.America
 • Boating Australia&NZ
 • NAVIONICS SKI
 • Boating Europe
 • Boating Asia&Africa
 • Boating UK&Holland
 • Boating Denmark&Greenland
 • MarineTraffic - Ship Tracking full in app
 • iNavX – Marine Chartplotter
 • Practical Boating Encyclopedia ( từ điển hàng hải )
 • Marine Chart Symbols
 • Marine Rules & Signals

6, Acc các app cho trẻ em học tập và vui chơi trên điện thoại


 • Kid learn ( các app cho bé học tập )

Nếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

A, Các app học tập, tiếng anh, học từ, học, nghe nhạc

 • Monkey Junior - Tiếng anh, Pháp, Trung, Bồ Đào Nha, Tiếng Việt cho trẻ em - Full pack all language - all course

 • Kids Songs | Videos | Educational Stories | PINKFONG, Education PACK

 • Kids Songs | Videos | Educational Stories | PINKFONG, Musical PACK
 • Bitsboard PRO - Flashcards & Educational Games App ( giúp bé học mọi thứ qua flashcard )
B, Bộ Endless ứng dụng tuyệt vời dành cho các Bé yêu giúp các Bé học chữ và số cơ bản.

 • Endless Alphabet

 • Endless Reader: School Edition

 • Endless Numbers: School Edition

 • Endless Wordplay: School Edition
C, Bộ phần mềm đọc truyện tranh cho kid học tiếng anh từ mẫu giáo đến lớp 5

 • FarFaria Stories To Read Along - FarFaria Lifetime Subscription
 • The Complete Adventures of Pan (Books 1-7)

 • Reading Adventure full in app 6 level giúp bé luyện đọc qua các câu truyện cổ tích

 • Reading Adventure Level 1 - Complete Part

 • Reading Adventure Level 2 - Complete Part

 • Reading Adventure Level 3 - Complete Part

 • Reading Adventure Level 4 - Complete Part

 • Reading Adventure Level 5 - Complete Part

 • Reading Adventure Level 6 - Complete Part
D, Bộ Tinybop cùng bé khám phá thế giới :

 • Homes by Tinybop

 • Plants by Tinybop

 • Simple Machines by Tinybop

 • The Earth by Tinybop

 • The Everything Machine by Tinybop

 • The Human Body by Tinybop

 • The Infinite Arcade by Tinybop

 • The Monsters by Tinybop

 • The Robot Factory by Tinybop

 • Weather by Tinybop

 • Mammals by Tinybop

 • Me by Tinybop

 • Space by Tinybop

 • Skyscrapers by Tinybop

 • Creature Garden by Tinybop

E, Bộ học các môn học vui vẻ với monkey

 • Middle School Math Pro 7th Grade

 • Middle School Math Pro 8th Grade

 • Middle School Algebra Pro

 • Middle School Math Pro 6th Grade

 • Middle School Science Pro 8th Grade

 • Middle School Vocabulary Pro 7th Grade


F, Bộ app cùng bé đi vòng quanh thế giới

 • Dino Walk: Continental Drift & Ice Age Period

 • Geo Walk: World Factbook & Natural Science for Kid

 • Star Walk™ for Kids: Learning Astronomy & Space

 • Solar System for iPad

G, Bộ Super Why

 • Super Why! ABC Adventures

 • Super Why! Phonics Fair

 • Super Why! Power to Read

H, Bộ app chuyên luyện phát âm cho bé :

 • Phonics Fun on Farm Educational Learn to Read App

 • Phonics Island • Early Reading, Spelling & Tracing Montessori Preschool and Kindergarten Kids Learning Adventure Games by Abby Monkey® Alphabet and Letter Sounds Reader

 • Alphabet Aquarium School Adventure Vol 1: Teachme Letters - Animated Puzzle Games for Preschool and Kindergarten Explorers

 • Letter Quiz: Alphabet Tracing Games and Flash Cards for Preschool and Kindergarten Kids by Abby Monkey® Learning ABCs

 • PocketPhonics Stories (full edition)

 • abc PocketPhonics: letter sounds & writing + first words

 • DotToDot numbers & letters

 • ABC Phonics Word Family - preschool kindergarten reading skill

 • Phonics Make a Word 1

 • ABC Phonics Spelling - short vowels, consonants, beginning sound, ending sound, digraphs

I, Bộ app phát triển các kỹ năng cơ bản của bé và app giái trí âm nhạc cho bé :

 • Abby Monkey® Basic Skills: Preschool and Kindergarten Kids Educational Early Learning Adventure Games.▫ TeachMe Counting, Colors, Alphabet, Math, Numbers, Shapes Sorting, Patterns, Puzzles, Learn to Read Letters for Toddler Children

 • Max & Meredith: The Search for Percival

K, Bộ phần mềm chuyên dùng để học toán cho các bé từ mẫu giáo - lớp 5

+ Splash Math


 • Preschool-Kindergarten Splash Math Learning Games

 • First Grade Splash Math Learning Practice for Kids

 • Second Grade Splash Math Common Core Learning Game

 • Third Grade Splash Math Learning Games & Practice

 • Fourth Grade Splash Math Education Learning Games

 • Fifth Grade Splash Math Educational Learning Games

+ Bộ DragonBox :

 • DragonBox Numbers

 • DragonBox Algebra 5+

 • DragonBox Algebra 12+

 • DragonBox Elements - Geometry Proofs

I, Các ứng dụng theo dõi trẻ con, thú cưng bằng camera ip hoặc điện thoại

 • Cloud Baby Monitor ~ Video, Audio, Unlimited Range

 • Baby Monitor 3G

 • Pet Monitor: Dog and Puppy Camera

 • Baby Monitor & Alarm

 • Baby Dreambox - White Noise, Lullabies, Sleeping

 • Awesome Baby Tracker Premium

 • Dog Monitor & Pet Cam by Annie

Kid Game các game vui chơi cho béNếu bạn nhìn thấy ảnh acc màu đen vui lòng ấn vào nó sẽ hiện ảnh acc lên ( lỗi do ảnh nhiều quá trang load không kịp nên hiện màu đen )

A, Bộ Dr. Panda cùng bé vui chơi

 • Dr. Panda's Ice Cream Truck

 • Dr. Panda Beauty Salon

 • Dr. Panda Handyman

 • Dr. Panda Hospital

 • Dr. Panda Daycare

 • Dr. Panda Veggie Garden

 • Dr. Panda Supermarket

 • Dr. Panda's Airport

 • Dr. Panda Home

 • Dr. Panda Bus Driver

 • Dr. Panda Farm

 • Dr. Panda Racers

 • Dr. Panda Swimming Pool

 • Hopa City

 • Dr. Panda Space

 • Dr. Panda Firefighters

 • Dr. Panda School

 • Dr. Panda’s Carnival

 • Art class with Dr. Panda

 • Dr. Panda’s Ice Cream Truck

B, Bộ Toca cùng bé vui chơi

 • Toca Life: School

 • Toca Life: Stable

 • Toca Life: Farm

 • Toca Life: Office

 • Toca Life: Hospital

 • Toca Boo

 • Toca Nature

 • Toca Pet Doctor

 • Toca Birthday Party

 • Toca Blocks

 • Toca Mini

 • Toca Robot Lab

 • Toca Doctor

 • Toca Band

 • Toca Cars

 • Toca Dance

 • Paint My Wings

 • Toca Lab: Plants

 • Toca Life Paper Bag Cat

 • Toca Hair Salon - Christmas Gift

 • Toca Kitchen Monsters

 • Toca Tailor Fairy Tales

 • Toca Hair Salon 2

 • Toca Lab: Elements

 • Toca Kitchen 2

 • Toca Hair Salon

 • Toca Kitchen

 • Toca Life: Vacation

 • Toca Hair Salon 3

 • Toca Life: City

 • Toca Life: Town

 • Toca Builders

 • Toca House

 • Toca Hair Salon Me

 • Toca Train

 • Toca Store

 • Toca Tailor

C, Bộ Sago cùng bé vui chơi

 • Sago Mini Babies Dress Up

 • Sago Mini Monsters

 • Sago Mini Holiday Trucks and Diggers

 • Sago Mini Road Trip

 • Sago Mini Pet Cafe

 • Sago Mini Babies

 • Sago Mini Trucks and Diggers

 • Sago Mini Planes

 • Sago Mini Fairy Tales

 • Sago Mini Superhero

 • Sago Mini Forest Flyer

 • Sago Mini Ocean Swimmer

 • Sago Mini Space Explorer

 • Sago Mini Doodlecast

 • Sago Mini Robot Party

 • Sago Mini Bug Builder

 • Sago Mini Toolbox

 • Sago Mini Puppy Preschool

 • Sago Mini Music Box

 • Sago Mini Boats

 • Sago Mini Friends - Go on a playdate!

 • Sago Mini Sound Box

 • Sago Mini Town

 • Sago Mini Hat Maker

 • Sago Mini

B, Bộ Kevin Bradford

 • Preschool and Kindergarten Learning Games (SE)

 • Sixth Grade Learning Games (School Edition)

 • Fifth Grade Learning Games - School Edition

 • Fourth Grade Learning Games (School Edition)

 • Third Grade Learning Games (School Edition)

 • Second Grade Learning Games

 • First Grade Learning Games (School Edition)

 • Kindergarten - Learning Boost Workbook (SE)

 • Owl and Pals Preschool Lessons

 • Preschool Learning Fun (School Edition)

 • Preschool and Kindergarten 2: Extra Lessons (SE)

 • Barnyard Games For Kids (School Edition)

B, Bộ Night & Day Studios

 • BabyLit Christmas Carol Calendar

 • BabyLit Frankenstein Build and Play

 • BabyLit Jungle Book Hide & Seek

 • Peekaboo Trick or Treat

 • Peekaboo Presents

 • Peekaboo Fridge™

 • Peekaboo Forest

 • Peekaboo Barn
B, Bộ PlayHome

 • My PlayHome School

 • My PlayHome Stores

 • My PlayHome Hospital

 • My PlayHome

B, Bộ Elmo

 • Cookie Calls

 • Elmo Calls

 • Another Monster at the End of This Book with Elmo!

 • The Monster at the End of This Book with Grover!

 • Elmo's Animals: A Sesame Street S'More App

 • Elmo's World And You

 • Sesame Street Makes Music

 • Sesame Street Art Maker

 • Elmo's Monster Maker

B, Bộ My Town

 • My Town : Fashion Show

 • My Town : Stores

 • My Town : Daycare

 • My Town : Beach Picnic

 • My Town : Police

 • My Town : Wedding Day

 • My Town : School

 • My Town : Hospital

 • My Town : Dance School

 • My Town : Beauty Contest

 • My Town : Car (wash, fix & drive cars)

 • My Town : Fire station Rescue

 • My Town : Museum

 • My Town : Haunted House

 • My Town : Cinema

 • My Town : Grandparents

 • My Town : Preschool

 • My Town : Hotel

 • My Town : Beauty Spa Saloon

B, Bộ Fox and Sheep GmbH

 • Little Fox Music Box

 • My Town : Hospital

 • Garfield’s Escape

 • Action Words

 • Little Fox Music Box - Sing along fun for kids

 • Nighty Night Circus - bedtime story for kids

 • Nighty Night! - The bedtime story app

 • Pony Style Box - Dress up your horses

 • Little Builders - Trucks, Cranes & Digger for Kids

 • Little Farmers - Tractors and Harvesters for Kids

 • Hat Monkey - for kids to sing, play and have fun

 • Shake the Tree!

 • Lucy & Pogo – play, listen and learn

 • DreamWorks Friends - get ready for the day!

 • CHOMP by Christoph Niemann

C, Bộ Cartoon Network

 • Treasure Fetch - Adventure Time

 • Time Tangle - Adventure Time

 • Ski Safari: Adventure Time - Stunt Skiing Endless Runner with Finn and BMO

 • Card Wars - Adventure Time Card Game

 • Teeny Titans - Teen Titans Go! Figure Battles

 • Attack the Light - Steven Universe Light RPG

 • Cartoon Network Superstar Soccer: Goal!!! – Multiplayer Sports Game Starring Your Favorite Characters

 • Lumino City

 • Bean Dreams

 • Teach Your Monster to Read - Phonics and Reading

D, Bộ Daniel Tiger’s Neighborhood

 • Daniel Tiger’s Neighborhood: Play at Home with Daniel

 • Explore Daniel Tiger's Neighborhood

 • Daniel Tiger’s Day & Night

 • Daniel Tiger's Stop & Go Potty

7, Acc các app và game hay đã bị xóa khỏi appstore nhưng m vẫn còn acc đã mua cũ nên vẫn tải về được 😃)

 • aPhim - Xem Phim HD Online

 • BBrec ( app quay màn hình trên ios )

 • Coolpixel Amazing Video Editor

 • Flappy Bird

 • iCleaner

 • The Dark Knight Rises

 • 9mm

 • FIFA 13 by EA SPORTS

 • FIFA 14 by EA SPORTS

 • Video Downloader Pro - Download & Play Any Video ( phần mềm xem và tải video tài liệu tốt nhất trên ios đã bị xóa khỏi appstore )

 • Adobe Photoshop Touch

 • Adobe Photoshop Touch for iPad


Hỗ trợ các app ++ và các app mod không có trên store cài trực tiếp 1 năm cài lại 1 lần không phải trust hay xóa thường xuyên như qua tutu hay cydia impactor :


✔ 1, Học tập :


Rosetta Stone - All Languages Unlocked

Elevate Brain Training - Pro feature unlocked

Bususu - Premium unlock

Memrise - Premium unlock

Mino - Premium unlock


✔ 2, App cho máy đã jai chưa jai thì cài vẫn được như m cài ảnh dưới cơ mà vào chả chạy đâu :v


jalu102

Extender

ifile


✔ 3, Các app linh tinh, torrent


flux : giảm sáng màn hình, màn đỏ dễ nhìn tối

idarkmode : tương tự

Minios : macos thu nhỏ ;))iNDS, PPSSPP : giả lập chơi game

bargnet, iTransmission : tải torrent

PS Toch : photoshop 😃)

Xcleaner : xóa rác :D


✔ 4, Các app ++ :


batterylife : hàng chuẩn gốc không phải hàng fake trên appstore :D

Deezer ++ : Premium and offline

Facebook ++ : clone nhiều face, tích hợp message, chặn ads

Pandora++ : No Ads, unlimited skips, no country restrictions

Hotspot Shield++ : Premium and Unlimited VPN

Betternet VPN++ : Unlimited VPN

Youtube++ : No Ads at all, background playback, download videos

WhatsApp++ : Most requested tweaks for WhatsApp

Tinder++ : Premium Features

TextNow ++ : Unlimited Calls/Text

Spotify++ : Premium unlock trừ tải nhạc offline

Snapchat++ : Modded Snapchat Client DRM BYPASS

Saavn++ : Premium radio

Twitter++ : Modded Twitter App, no ads, no promos


✔ 5, Các app quay màn hình :

Airshou : bản ổn định

Cookpixel : premium unlock và mãi mãi


✔ 6, Các app xem phim :

aphim ++ ( Mr Tuan IT ) : no ads, full hd

Kodi : ai cũng biết khỏi nói :v

Zingtv++ ( Mr Tuan IT ) : premium hd và no ads

Movie Box ++ : no ads

Bobby Movie ++ : no ads

Napster ++ : Full Premium and Offline Content


✔ 7, Các App nghe nhạc và nghịch nhạc :


Nhaccuatui ++ ( Mr Tuan IT ) : premium unlock

Zingmp3++ ( Mr Tuan IT ) : premium unlock

Youtube Music ++ : YouTube Music No ADs, Background Playback, Only Audio Mode, Unrestrict Country

Magic Piano ++ : VIP Active + All Songs Owned

Sing! By Smule ++ : VIP Unlock8, Các acc khác liên quan IOSdr.fone toolkit - iOS Screen Recorder -

Acc vĩnh viễn $39.94


ELSA Speak - Practice Speaking English , Lifetime Membership $59.99

Rosetta Stone - All Languages Unlocked - IOS + AndroidHotspot Shield Elite Plus VPN: Lifetime Subscription


Gói đăng ký vĩnh viễn hotspot shield : $199.99
Memrise Pro Lifetime Mãi Mãi - $99.99Mondly premium all language $60 cho 1 năm

6, Acc Apple TV APP ( updating ) • MrMC

 • CARROT Weather: Talking Forecast Robot

 • iPlay TV

 • Infuse Pro 5

B, Sách báo, tạp chí


Báo tạp chí tiếng anh đã subscription:
✔ The Economist $85/12 tuần

✔ Time USA $40/ 1 năm

✔ Playboy $3 1 số báo ;)

✔ FORBES USA

Do sách tiếng anh sợ ít người đọc đăng ký, phí hàng số rất cao nên tạm thời m chỉ đăng ký một vài tờ báo tiêu biểu chắc các b sẽ đọc nếu mn có nhu cầu tờ khác thì m sẽ đăng ký thêm.


Báo tạp chí, sách bản quyền tiếng Việt đã đăng ký : ( do tiếng việt thì sẽ có nhiều bạn đọc và dùng hơn nên m đăng ký nhiều hơn cho mn đọc )

Phần tiếng việt bao gồm các mục :

 • Báo, tạp chí

 • Văn học

 • Kinh tế Kinh doanh

 • Sách kỹ năng

 • Sách cho thiếu nhi

 • Sách cho gia đình

 • Kiến thức đời sống

 • Sách bộ


C, Nhạc Itunes


Tải tất cả nhạc trên Apple Music và Spotify M4a và FLAC


DOWNLOAD TẤT CẢ
♩ ALL STORE ♩
♫ APPLE MUSIC VÀ SPOTIFY ♫
♬ M4A VÀ FLAC ♬
Các bạn có thể test thử nhạc theo link này : https://drive.google.com/drive/folders/0BwdC3GGRX60XTHAtWW9TSURhYTg


Tải về rồi thì trên điện thoại ios có thể sync vào apple music điện thoại qua itunes ( hướng dẫn : http://9mobi.vn/copy-nhac-vao-iphone-ipad-itunes-11-224n.aspx )

Copy nhạc vào iPhone, chép nhạc vào iPhone, chuyển nhạc vào iPhone

copy nhac vao iphone, ip6, ip5s, ip4 Hướng dẫn copy nhạc vào iPhone, iPad bằng iTunes mới nhất, copy nhạc vào thiết bị của bạn nhanh chóng dễ dàng
9mobi.vn♫ hoặc dùng cloudbeats nghe online hoặc tải trực tiếp offline trên IOS https://itunes.apple.com/us/app/cloudbeats-pro-cloud-music/id573192227?ls=1&mt=8

‎CloudBeats: music player

‎Play your music anywhere directly from the cloud. Free up space on the device storage and have access to all of your music stored in Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive or your own server. CloudBeats works both online and offline. You may...
apps.apple.comCòn nếu b thấy itunes hơi mệt rắc rối thì có thể dùng zingmp3 vip hoặc nhaccuatui vip được thuộc acc nhóm super vip :Thông tin nhóm super vip các b có thể tham khảo ở đây :
bit.ly/supervipgroup

D, Phim

Phim trên Appstore thông cảm m sẽ không hỗ trợ vì dù đã mua thử nghiệm rồi nhưng thấy 2 vấn đề là

+ Appstore phim không có sub việt và

+ Chất lượng phim hd cũng không được 1080 còn chả bằng các trang phim free ở việt nam nên dự án phim trực tiếp từ appstore đóng lại đợi apple update tiếng việt sẽ tính tiếp

Thay vào đó thì nhóm super vip là nhóm chính mà nhóm ios vip là nhánh có các acc phim hỗ trợ ios :

Thông tin nhóm super vip các b có thể tham khảo ở đây :

docs.google.com/document/d/1W_ErlXuKri4DR413pjRk5rCYYb_WqwAWM7hE3X7jB9g/edit


Acc PUBVN 15 năm HSD 11/9/2032.

Khẳng định người duy nhất share acc pub lâu thế này :v


So sánh chất lượng và số lượng phim so với appstore thì đương nhiên pubvn đỉnh rồi cả cho máy chưa jaibreak có thể trực tiếp vào trang pubvn.net tải app về máy như tải trên appstore về như ảnh dưới 😃Vào trang pubvn.net ấn vào cái hình quả táo và cài xong log acc nhóm super vip và xem phim :v


Hay nếu bạn thích về với quá khứ dùng phổ thông thì dùng hdonline trọn đời cũng được =))
Thôi nếu không thích quen thuộc thì về với hàng cổ xưa zingtv VIP :

Server online phim Việt trên IOS, Android, PC, Androidbox chỉ supprt group :


Danh sách các phim có hiện tại trên server private:

2017

Bức huyết thư

Chạy đi rồi tính

Con gái đại gia

Lật mặt 1

Lấy vợ

Ngoại tình cấp cao

Người tình ma

Ngủ hổ tướng

Người ba mặt

Tấm Cám, chuyện chưa kể

Taxi, em tên gì

Chờ em đến ngày mai

Chàng trai năm ấy

Cô gái đến từ hôm qua

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa

Cuộc chiến với chằn tinh

Em là bà nội của anh

Dòng máu anh hùng

Gái già lắm chiêu

Hot boy nổi loạn 2

Khi yêu đừng quay đầu lại

Thần tiên cũng nổi điên

4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu

Yêu Đi Đừng Sợ

Mẹ Chồng

Sứ mệnh trái tim

Sài Gòn Yo

Tây du ký hậu truyện

Vũ Khúc con cò

Tiền chùa

Trường ma

Cuộc đời của Yến

Vợ ơi em ở đâu

Tik Tak yêu em

Ngày mai mai cưới

Phim Mười

Mỹ Nhân Kế

Trúng số

Sơn đẹp trai

Siêu nhân X

Trùm cỏ

Trái tim bé bỏng

Tứ Quái Sài Gòn

Tình Cộng Tình

Tía Tui là cao thủ

Phim Sút

Scandal hào Quang trở lại

Scandal Bí mật thảm đỏ

Nhà có năm nàng tiên

Quyền năng thầy bói

Linh Duyên

Mặt nạ máu

2015

49 ngày

Bảo mẫu siêu quậy 1

Năm sau con lại về

Ma dai

Lật mặt

Hay không bằng hên

Con ma nhà họ Vương

Sài gòn anh yêu em

Quý tử bất đắc dĩ

Tiên nữ không kiêng cử

Bộ ba rắc rối

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Bí mật lại bật mí

2014

Chàng trai năm ấy

Cuộc chiến với chằn tinh

Đoạt hồn

Hiệp sĩ mù

Không nói được I Love You

Lạc giới

Quả tim máu

Xui mà hên

Chung cư ma

Cô dâu đại chiến 2

Đam mê

Gương trời

Mất xác

Nắng 1

Nắng 2

Hai Lúa

Hồn Trương Ba da Hàng Thịt

Hai trong một

Để mai tính 1

Để mai tính 2

Đời cho ta bao lần tuổi đôi mươi

Con ma nhà họ Vương

Cô hầu gái

Biết chết liền

Cho em gần anh thêm chút nữa

Bí mật lại là bí mật

Cao thủ ẩn danh

Phim Chạm

Bí ẩn song sinh

Ba vợ cưới vợ Ba

Những Nụ hôn rực rỡ

Đẻ mướn

Anh em siêu quậy

Ngày nảy ngày ngay

Lộc phát

Gia sư nữ quái

Em chưa 18

Mùa len Trâu

2013

Nụ hôn thần chết

Bụi đời chợ lớn

Đại náo học đường

Nhà có 5 nàng tiên

Tèo em

Và anh sẽ trở lại

2012

Dành cho tháng sáu

Lệ phí tình yêu

Gia sư nữ quái

Hot boy nổi loạn

2011

Hot boy nổi loạn

Cô dâu đại chiến 1

Cột mốc 23

2010

Cánh đồng bất tận

Mùa hè chiều thẳng đứng

2016

Bảo mẫu siêu quậy 2

Bệnh viện ma

Cao thủ ẩn danh

Chờ em cho đến ngày mai

Điệp vụ chân dài

Fan cuồng

Gái già lắm chiêu

Già gân, mỹ nhân và găng tơ

Hương ga

Mặt nạ máu

Siêu trộm

Tấm Cám, chuyện chưa kể

Tía tôi là cao thủ

Truy sát

Vệ sĩ Sài Gòn

Yêu là phải xài chiêu

Cột mốc 23

Bẫy rồng

Phim Quyên

Tèo em

Long ruồi

Bộ ba rắc rối

Bạn gái tôi là sếp

Chàng trai năm ấy

49 ngày 1

49 ngày 2

Vòng eo 56

Sắc đẹp ngàn cân

Nàng tiên có 5 nhà

Tèo em

Dạ cổ hoài lang

Vú em tập sự


8, Trọn bộ Oxford Book sách bản quyền :


➤➤➤ Lợi ích của sách bản quyền so với sách giấy hoặc bản scan free trên mạng :

✔ đọc trên mọi thiết bị máy tính ios android đủ bộ online offline

✔ các bài tập và các audio, video được xử lý trực tiếp như 1 phần mềm chứ không phải tra cứu như sách giấy

Video show hàng :


✔ có chứng chỉ và bài test khi hoàn thành 1 quyển sách và có cấp chứng chỉ nếu cần

✔ Đồng bộ cho các thiết bị giả sử b đang học trên ios vào bằng android hoặc máy tính thì theo tiếp trang vừa học

✔ Text note trên sách, ghi âm giọng nói hoặc kiểm tra bài tập trực tiếp trên app

✔ Bố mẹ thầy cô có thể theo dõi quá trình học từ xa

✔ Cải thiện phát âm: Lặp lại âm thanh, ghi lại chính mình và so sánh với bản gốc.

✔ Cải thiện nghe: Giảm âm thanh để nghe từng từ một cách rõ ràng.

✔ Cá nhân hoá sách điện tử của bạn: Lưu ghi chú bằng văn bản hoặc nói ở bất cứ nơi nào trên trang. Sử dụng công cụ Pen để vẽ và làm nổi bật.

✔ Dễ dàng di chuyển: Dấu trang, chuyển đến trang, trình thu nhỏ hình thu nhỏ.Danh sách các hóa đơn và các quyển sách trong từng bộ và các lứa tuổi phù hợp :


A, Coursebooks for Young Learners

1, Explores

 • First Explorers Level 1 Class Book

 • First Explorers Level 2 Class Book

 • First Explorers Level 2 Activity Book

 • First Explorers Level 1 Activity Book

 • Young Explorers Level 2 Class Book

 • Young Explorers Level 2 Activity Book

2, Family & Friends

 • Family and Friends Starter Class Book 2nd edition

 • Family and Friends Starter Workbook 2nd edition

 • Family and Friends 1 Class Book 2nd edition

 • Family and Friends 1 Workbook 2nd edition

 • Family and Friends 2 Class Book 2nd edition

 • Family and Friends 2 Workbook 2nd edition

 • Family and Friends 3 Class Book 2nd edition

 • Family and Friends 3 Workbook 2nd edition

 • Family and Friends 4 Class Book 2nd edition

 • Family and Friends 4 Workbook 2nd edition

 • Family and Friends 5 Class Book 2nd edition

 • Family and Friends 5 Workbook 2nd edition

 • Family and Friends 6 Class Book 2nd edition

 • Family and Friends 6 Workbook 2nd edition3, Incredible English

 • Incredible English 1 Class Book 2nd edition

 • Incredible English 1 Activity Book 2nd edition

 • Incredible English 2 Class Book 2nd edition

 • Incredible English 2 Activity Book 2nd edition

 • Incredible English 3 Class Book 2nd edition

 • Incredible English 3 Activity Book 2nd edition

 • Incredible English 4 Class Book 2nd edition

 • Incredible English 4 Activity Book 2nd edition


4, Oxford Discover

 • Oxford Discover 1 Student Book

 • Oxford Discover 1 Workbook

 • Oxford Discover 2 Student Book

 • Oxford Discover 2 Workbook

 • Oxford Discover 3 Student Book

 • Oxford Discover 3 Workbook

 • Oxford Discover 4 Student Book

 • Oxford Discover 4 Workbook

 • Oxford Discover 5 Student Book

 • Oxford Discover 5 Workbook

 • Oxford Discover 6 Student Book

 • Oxford Discover 6 Workbook


5, Oxford Phonics World

 • Oxford Phonics World Level 1 Student Book

 • Oxford Phonics World Level 1 Workbook

 • Oxford Phonics World Level 2 Student Book

 • Oxford Phonics World Level 2 Workbook

 • Oxford Phonics World Level 3 Student Book

 • Oxford Phonics World Level 3 Workbook

 • Oxford Phonics World Level 4 Student Book

 • Oxford Phonics World Level 4 Workbook

 • Oxford Phonics World Level 5 Student Book

 • Oxford Phonics World Level 5 Workbook


5, Oxford International Primary Maths

 • Oxford International Primary Maths Level 1

 • Oxford International Primary Maths Level 2

 • Oxford International Primary Maths Level 3

 • Oxford International Primary Maths Level 4

 • Oxford International Primary Maths Level 5

 • Oxford International Primary Maths Level 65, Oxford International Primary Science

 • Oxford International Primary Science Level 1

 • Oxford International Primary Science Level 2

 • Oxford International Primary Science Level 3

 • Oxford International Primary Science Level 4

 • Oxford International Primary Science Level 5

 • Oxford International Primary Science Level 6


B, Coursebooks for Teenagers

1, Achieve

 • Achieve Starter Student Book & Workbook 2nd Edition

 • Achieve 1 Student Book & Workbook 2nd Edition

 • Achieve 2 Student Book & Workbook 2nd Edition

 • Achieve 3 Student Book & Workbook 2nd Edition


2, Aim High

 • Aim High 1 Student Book


3, Engage

 • Engage Starter Student Book and Workbook

 • Engage 1 Student Book and Workbook Special Edition

 • Engage 2 Student Book and Workbook Special Edition

 • Engage 3 Student Book and Workbook Special Edition


4, English Plus

 • English Plus 1 Student Book

 • English Plus 1 Workbook

 • English Plus 2 Student Book

 • English Plus 2 Workbook

 • English Plus 3 Student Book

 • English Plus 3 Workbook

 • English Plus 4 Student Book

 • English Plus 4 Workbook


5, Got it!

 • Got it! Starter Level Student Book and Workbook

 • Got it! Level 1 Student's Book and Workbook

 • Got it! Level 2 Student's Book and Workbook

 • Got it! Level 3 Student's Book and Workbook


6, insight

 • insight Elementary Student's Book

 • insight Pre-Intermediate Student's Book

 • insight Intermediate Student's Book

 • insight Upper-Intermediate Student's Book


7, Now you!

 • Now you! 5 Student's Book
8, Solution

 • Solutions Elementary Student's Book 2nd Edition

 • Solutions Elementary Workbook 2nd Edition

 • Solutions Pre-Intermediate Student's Book 2nd Edition

 • Solutions Pre-Intermediate Workbook 2nd Edition

 • Solutions Intermediate Student's Book 2nd Edition

 • Solutions Intermediate Workbook 2nd Edition

 • Solutions Upper-Intermediate Student's Book 2nd Edition

 • Solutions Upper-Intermediate Workbook 2nd Edition

 • Solutions Elementary Student's Book 3nd Edition

 • Solutions Elementary Workbook 3nd Edition

 • Solutions Pre-Intermediate Student's Book 3nd Edition

 • Solutions Pre-Intermediate Workbook 3nd Edition

 • Solutions Intermediate Student's Book 3nd Edition

 • Solutions Intermediate Workbook 3nd Edition

 • Solutions Upper-Intermediate Student's Book 3nd Edition

 • Solutions Upper-Intermediate Workbook 3nd Edition


9, Teen2Teen

 • Teen2Teen One Student Book & Workbook

 • Teen2Teen Two Student Book & Workbook


10, World Quest

 • World Quest 2 Student Book

 • World Quest 2 Workbook11, Scope

 • Scope Level 2 Workbook

 • Scope Level 3 Workbook


B, Coursebooks for Adults/Young Adults

1, American English File 2e


 • American English File Starter Multipack A

 • American English File Starter Multipack B

 • American English File 2e Multipack 1A 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 1B 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 2A 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 2B 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 3A 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 3B 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 4A 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 4B 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 5A 2nd Edition

 • American English File 2e Multipack 5B 2nd Edition


2, Business Result 2e

 • Business Result Elementary 2nd Edition

 • Business Result Intermediate 2nd Edition


3, English File 3e

 • English File Beginner Student's Book 3rd Edition

 • English File Beginner Workbook 3rd Edition

 • English File Beginner Teacher's Book 3rd Edition

 • English File Elementary Student's Book 3rd Edition

 • English File Elementary Workbook 3rd Edition

 • English File Elementary Teacher's Book 3rd Edition

 • English File Pre-Intermediate Student's Book 3rd Edition

 • English File Pre-Intermediate Workbook 3rd Edition

 • English File Pre-Intermediate Teacher's Book 3rd Edition

 • English File Intermediate Student's Book 3rd Edition

 • English File Intermediate Workbook 3rd Edition

 • English File Intermediate Teacher's Book 3rd Edition

 • English File Intermediate Plus Student's Book 3rd Edition

 • English File Intermediate Plus Workbook 3rd Edition

 • English File Intermediate Plus Teacher's Book 3rd Edition

 • English File Upper-Intermediate Student's Book 3rd Edition

 • English File Upper-Intermediate Workbook 3rd Edition

 • English File Upper-Intermediate Teacher's Book 3rd Edition

 • English File Advanced Student's Book 3rd Edition

 • English File Advanced Workbook 3rd Edition

 • English File Advanced Teacher's Book 3rd Edition3, Express Series

 • Express Series English for Aviation

 • Express Series English for the Fashion Industry

 • Express Series English for Football4, Headway Academic Skills

 • Headway Academic Skills Introductory Listening, Speaking , and Study Skills Student's Book

 • Headway Academic Skills Introductory Reading, Writing, and Study Skills Student's Book

 • Headway Academic Skills Level 2 Listening, Speaking , and Study Skills Student's Book

 • Headway Academic Skills Level 2 Reading, Writing, and Study Skills Student's Book

 • Headway Academic Skills Level 3 Listening, Speaking , and Study Skills Student's Book

 • Headway Academic Skills Level 3 Reading, Writing, and Study Skills Student's Book

 • Headway Academic Skills IELTS Study Skills Edition Level 15, Inside Reading

 • Inside Reading Introductory Student's Book 2nd Edition

 • Inside Reading Level 1 Student Book 2nd Edition

 • Inside Reading Level 2 Student Book 2nd Edition

 • Inside Reading Level 3 Student Book 2nd Edition

 • Inside Reading Level 4 Student Book 2nd Edition


6, Lecture Ready

 • Lecture Ready Second Edition 1 Student Book

 • Lecture Ready Second Edition 2 Student Book

 • Lecture Ready Second Edition 3 Student Book


7, Navigate


 • Navigate A1 Beginner Coursebook

 • Navigate A1 Beginner Workbook

 • Navigate A1 Beginner Coursebook (Teacher's Edition)

 • Navigate Elementary A2 Coursebook

 • Navigate Elementary A2 Workbook

 • Navigate Elementary A2 Coursebook (Teacher's edition)

 • Navigate Pre-intermediate B1 Coursebook

 • Navigate B1 Pre-intermediate Workbook

 • Navigate Pre-intermediate B1 Teacher's edition

 • Navigate Intermediate B1+ Coursebook

 • Navigate Intermediate B1+ Workbook

 • Navigate Intermediate B1+ Teacher's edition

 • Navigate Upper-Intermediate B2 Coursebook

 • Navigate Upper-Intermediate B2 Workbook

 • Navigate Upper-Intermediate B2 Teacher's edition

 • Navigate C1 Advanced Coursebook

 • Navigate C1 Advanced Workbook

 • Navigate C1 Advanced Teacher's edition


8, New Headway Fourth Edition


 • Headway Beginner Student's Book

 • Headway Beginner Workbook

 • Headway Beginner Student's Book Teacher's Edition

 • Headway Elementary Student's Book

 • Headway Elementary Workbook

 • Headway Elementary Student's Book Teacher's Edition

 • Headway Pre-Intermediate Student's Book

 • Headway Pre-Intermediate Workbook

 • Headway Pre-Intermediate Student's Book Teacher's Edition

 • Headway Intermediate Student's Book

 • Headway Intermediate Workbook

 • Headway Intermediate Student's Book Teacher's Edition

 • Headway Upper-Intermediate Student's Book

 • Headway Upper-Intermediate Workbook

 • Headway Upper-Intermediate Student's Book Teacher's Edition

 • Headway Advanced Student's Book

 • Headway Advanced Workbook

 • Headway Advanced Student's Book Teacher's Edition


8, Select Reading

 • Select Readings Elementary Student Book

 • Select Readings Pre-Intermediate Student Book

 • Select Readings Intermediate Student Book

 • Select Readings Upper Intermediate Student Book


9, Tactics For Listening 3rd Edition

 • Tactics for Listening Basic Student Book

 • Tactics for Listening Developing Student Book

 • Tactics for Listening Expanding Student Book


C, Grammar and Dictionaries

1, Oxford English Grammar Course

 • Oxford English Grammar Course Basic

 • Oxford English Grammar Course Intermediate2, Oxford Picture Dictionary

 • Oxford Picture Dictionary Second Edition, Monolingual

 • Oxford Children’s Picture Dictionary Second Edition

 • Oxford Picture Dictionary Third Edition

 • Oxford Picture Dictionary Second Edition, English / Arabic


D, Graded Readers

1, Oxford Phonics World Readers

 • Level 1 Rabbit's House

 • Level 1 The Picnic

 • Level 1 What I Want

 • Level 2 At the Farm

 • Level 2 Fun in the Mud

 • Level 2 No Jam!

 • Level 3 A Day with Mom

 • Level 3 At the Bay

 • Level 3 I am a Spy!

 • Level 4 A Nice Trip

 • Level 4 Fun Day at School

 • Level 4 On a Ship

 • Level 5 Dawn's Hiccups

 • Level 5 I Love the City!

 • Level 5 The Painter is in Town


2, Dolphin Readers and Dolphin Readers Activities

Dolphin Readers Starter Level

 • A Day with Baby

 • A Day with Baby Activity Book

 • A Game of Shapes

 • A Game of Shapes Activity Book

 • Baby Animals

 • Baby Animals Activity Book

 • Doctor, Doctor

 • Doctor, Doctor Activity Book

 • Monkeying Around

 • Monkeying Around Activity Book

 • Moving House

 • Moving House Activity Book

 • My Family

 • My Family Activity Book

 • Silly Squirrel

 • Silly Squirrel Activity Book
Dolphin Readers Level 1

 • How's the Weather?

 • How's the Weather? Activity Book

 • Jack the Hero

 • Jack the Hero Activity Book

 • Little Helpers

 • Little Helpers Activity Book

 • Lost Kitten

 • Lost Kitten Activity Book

 • Meet Molly

 • Meet Molly Activity Book

 • Number Magic

 • Number Magic Activity Book

 • Number Magic iPad app

 • On Safari

 • On Safari Activity Book

 • Where Is It?

 • Where Is It? Activity Book

Dolphin Readers Level 2

 • Dolphin Readers Level 2 A Visit to the City

 • A Visit to the City Activity Book

 • Candy for Breakfast

 • Candy for Breakfast Activity Book

 • Circles and Squares

 • Circles and Squares Activity Book

 • Double Trouble

 • Double Trouble Activity Book

 • Lost!

 • Lost! Activity Book

 • Matt's Mistake

 • Matt's Mistake Activity Book

 • Matt's Mistake iPad app

 • Numbers, Numbers Everywhere

 • Numbers, Numbers Everywhere Activity Book

 • Super Sam

 • Super Sam Activity Book
Dolphin Readers Level 3

 • Dolphin Readers Level 3 Just Like Mine

 • Just Like Mine Activity Book

 • Let's Go to the Rainforest

 • Let's Go to the Rainforest Activity Book

 • New Girl in School

 • New Girl in School Activity Book

 • Students in Space

 • Students in Space Activity Book

 • Students in Space iPad app

 • Things That Fly

 • Things That Fly Activity Book

 • Uncle Jerry's Great Idea

 • Uncle Jerry's Great Idea Activity Book

 • What Did You Do Yesterday?

 • What Did You Do Yesterday? Activity Book

 • Wonderful Wild Animals

 • Wonderful Wild Animals Activity Book
Dolphin Readers Level 4

 • City Girl, Country Boy

 • City Girl, Country Boy Activity Book

 • Go, Gorillas, Go

 • Go, Gorillas, Go Activity Book

 • In the Ocean

 • In the Ocean Activity Book

 • The Tough Task

 • The Tough Task Activity Book

 • Up and Down

 • Up and Down Activity Book

 • We Won the Cup

 • We Won the Cup Activity Book

 • Where People Live

 • Where People Live Activity Book

 • Yesterday, Today, and Tomorrow iPad app

 • Yesterday, Today, and Tomorrow

 • Yesterday, Today, and Tomorrow Activity Book3, Lets Go 3rd edition Readers


Let's Go 3rd ed. Let's Begin

 • What Is It? ( 1)

 • The Purple Train ( 2)

 • Yes, It Is. No, It Isn't. ( 3)

 • Number Circus ( 4)

 • Here You Are ( 5)

 • The Secret ( 6)

 • Surprise! ( 7)

 • I Can. Can You? ( 8)
Let's Go 3rd ed. Level 1

 • Ricky in School (1)

 • Draw a Picture (2)

 • One, Two, Three! (3)

 • My Family (4)

 • Happy Birthday, Roberta! (5)

 • John Can (6)

 • Oh, No! (7)

 • On Saturday (8)
Let's Go 3rd ed. Level 2

 • Let's Go Magic School (Let's Go 3rd ed. Level 2 Reader 1)

 • Grandma's House (Let's Go 3rd ed. Level 2 Reader 2)

 • I Don't Know (Let's Go 3rd ed. Level 2 Reader 3)

 • You Are What You Eat (Let's Go 3rd ed. Level 2 Reader 4)

 • What's the Matter (Let's Go 3rd ed. Level 2 Reader 5)

 • Where Are You? (Let's Go 3rd ed. Level 2 Reader 6)

 • What Are You Doing? (Let's Go 3rd ed. Level 2 Reader 7)

 • Two Friends (Let's Go 3rd ed. Level 2 Reader 8)
Let's Go 3rd ed. Level 3

 • Do They Want Some Peanuts? (Let's Go 3rd ed. Level 3 Reader 1)

 • Where's Sita? (Let's Go 3rd ed. Level 3 Reader 2)

 • Going to Visit Grandfather (Let's Go 3rd ed. Level 3 Reader 3)

 • What Is Amy Wearing? (Let's Go 3rd ed. Level 3 Reader 4)

 • How Do They Go? (Let's Go 3rd ed. Level 3 Reader 5)

 • Busy Busy Busy (Let's Go 3rd ed. Level 3 Reader 6)

 • What's Your Job? (Let's Go 3rd ed. Level 3 Reader 7)

 • Tom's Sports (Let's Go 3rd ed. Level 3 Reader 8)
Let's Go 3rd ed. Level 4

 • Tim's Birthday Book (Let's Go 3rd ed. Level 4 Reader 1)

 • A Special Surprise (Let's Go 3rd ed. Level 4 Reader 2)

 • I Want To Be My Sister (Let's Go 3rd ed. Level 4 Reader 3)

 • The Pet Show (Let's Go 3rd ed. Level 4 Reader 4)

 • One Day in December (Let's Go 3rd ed. Level 4 Reader 5)

 • Matt's Red Cell Phone (Let's Go 3rd ed. Level 4 Reader 6)

 • A Birthday in the Neighborhood (Let's Go 3rd ed. Level 4 Reader 7)

 • Danny's Sick Day (Let's Go 3rd ed. Level 4 Reader 8)
Let's Go 3rd ed. Level 5

 • A Strange Day (Let's Go 3rd ed. Level 5 Reader 4)

 • Picnic Problem (Let's Go 3rd ed. Level 5 Reader 1)

 • Zoo Who (Let's Go 3rd ed. Level 5 Reader 2)

 • Wendy and Will's Weekend (Let's Go 3rd ed. Level 5 Reader 3)

 • An Amazing Future (Let's Go 3rd ed. Level 5 Reader 5)

 • Tanya Travels to South America (Let's Go 3rd ed. Level 5 Reader 6)

 • Name Five Things (Let's Go 3rd ed. Level 5 Reader 7)

 • Adventure in Australia (Let's Go 3rd ed. Level 5 Reader 8)
4, Classic Tales and Classic Tales Activities


Level 1

 • Level 1 Lownu Mends the Sky

 • Level 1 Lownu Mends the Sky Activity Book & Play

 • Level 1 Mansour and the Donkey

 • Level 1 Mansour and the Donkey Activity Book & Play

 • Level 1 Peach Boy

 • Level 1 Peach Boy Activity Book & Play

 • Level 1 Rumplestiltskin

 • Level 1 Rumplestiltskin Activity Book & Play

 • Level 1 The Enormous Turnip

 • Level 1 The Enormous Turnip Activity Book & Play

 • Level 1 The Little Red Hen

 • Level 1 The Little Red Hen Activity Book & Play

 • Level 1 The Magic Cooking Pot

 • Level 1 The Magic Cooking Pot Activity Book & Play

 • Level 1 The Magpie and the Milk Activity Book & Play

 • Level 1 The Magpie and the Milk

 • Level 1 The Princess and the Pea

 • Level 1 The Princess and the Pea Activity Book & Play

 • Level 1 The Shoemaker and the Elves

 • Level 1 The Shoemaker and the Elves Activity Book & Play

 • Level 1 The Three Billy Goats Gruff

 • Level 1 The Three Billy Goats Gruff Activity Book & Play

 • Level 1 The Lazy Grasshopper
Level 2

 • Level 2 Amrita and the Trees

 • Level 2 Amrita and the Trees Activity Book & Play

 • Level 2 Big Baby Finn

 • Level 2 Big Baby Finn Activity Book & Play

 • Level 2 Jack and the Beanstalk

 • Level 2 Jack and the Beanstalk Activity Book & Play

 • Level 2 King Arthur and the Sword

 • Level 2 Kind Arthur and the Sword Activity Book and Play

 • Level 2 Rainforest Boy e-Book with Audio Pack

 • Level 2 The Fisherman and His Wife

 • Level 2 The Fisherman and His Wife e-Book & Audio Pack

 • Level 2 The Gingerbread Man

 • Level 2 The Town Mouse and the Country Mouse

 • Level 2 The Town Mouse and the Country Mouse Activity Book & Play

 • Level 2 The Ugly Duckling

 • Level 2 The Ugly Duckling Activity Book & Play

 • Level 2 Thumbelina

 • Level 2 Thumbelina Activity Book & Play

Level 3

 • Level 3 Aladdin

 • Level 3 Aladdin Activity Book & Play

 • Level 3 Goldilocks and the Three Bears

 • Level 3 Goldilocks and the Three Bears Activity Book & Play

 • Level 3 Heron & Hummingbird

 • Level 3 Heron & Hummingbird Activity Book and Play

 • Level 3 Little Red Riding Hood

 • Level 3 Little Red Riding Hood Activity Book & Play

 • Level 3 Rapunzel

 • Level 3 Rapunzel Activity Book and Play

 • Level 3 The Little Mermaid

 • Level 3 The Little Mermaid Activity Book & Play
Level 4

 • Level 4 Cinderella

 • Level 4 Cinderella Activity Book & Play

 • Level 4 Sleeping Beauty

 • Level 4 Sleeping Beauty Activity Book & Play

 • Level 4 The Goose Girl

 • Level 4 The Goose Girl Activity Book & Play

 • Level 4 The Twelve Dancing Princesses

 • Level 4 The Twelve Dancing Princesses Activity Book & Play

Level 5

 • Level 5 Beauty and the Beast

 • Level 5 Beauty and the Beast Activity Book & Play

 • Level 5 Pinocchio

 • Level 5 Pinocchio Activity Book & Play

 • Level 5 Snow White and the Seven Dwarfs

 • Level 5 Snow White and the Seven Dwarfs Activity Book & Play

 • Level 5 The Magic Brocade

 • Level 5 The Magic Brocade Activity Book & Play

5, Oxford Read and Imagine and Oxford Read and Imagine Activities


Early Starter:

 • What's this?

 • Spider, Spider

 • The Picnic

 • What's this? activity book

 • Spider, Spider activity book

 • The Picnic activity book

Level 1:

 • Robbers at the Museum

 • Rainforest Rescue

 • Clunk in Space

 • Ben's Big Swim

 • Too Fast!

 • Monkeys in School

 • The New Glasses

 • Robbers at the Museum activity book

 • Rainforest Rescue activity book

 • Clunk in Space activity book

 • Ben's Big Swim activity book

 • Too Fast! activity book

 • Monkeys in School activity book

 • The New Glasses activity book
Level 2:

 • The Big Storm

 • In the Big City

 • Stop the Machine!

 • Clunk's New Job

 • The Race

 • Sheep In The Snow

 • Stop The Machine!

 • The Big Storm activity book

 • In the Big City activity book

 • Stop the Machine! activity book

 • Clunk's New Job activity book

 • The Race activity book

 • Sheep In The Snow activity book

 • Stop The Machine! activity book
Level 3:

 • Soccer in the Street

 • Danger! Bugs!

 • High Water

 • Soccer in the Street

 • The Eagle's Nest

 • The Game

 • The New Sound

 • Fear at the Festival

 • Soccer in the Street activity book

 • Danger! Bugs! activity book

 • High Water activity book

 • Soccer in the Street activity book

 • The Eagle's Nest activity book

 • The Game activity book

 • The New Sound activity book

 • Fear at the Festival activity book
Level 4:

 • Volcano Adventure

 • Lost In The Desert

 • The Lost City

 • Bats! Audio

 • A Machine for the Future

 • Pictures from the Past

 • Swimming With Dolphins

 • Volcano Adventure activity book

 • Lost In The Desert activity book

 • The Lost City activity book

 • Bats! Audio activity book

 • A Machine for the Future activity book

 • Pictures from the Past activity book

 • Swimming With Dolphins activity book
Level 5:

 • The Bad House

 • Day of the Dinosaurs

 • The Painting in the Attic

 • The Bad House activity book

 • Day of the Dinosaurs activity book

 • The Painting in the Attic activity book
Level 6:

 • Invisible

 • The Secret on the Moon

 • Invisible activity book

 • The Secret on the Moon activity book

6, Oxford Read and Discover and Oxford Read and Discover Activities


Level 1

 • Art

 • Art Activity Book

 • At the Beach

 • At the Beach Activity Book

 • Eyes

 • Eyes Activity Book

 • Fruit

 • Fruit Activity Book

 • In the Sky

 • In the Sky Activity Book

 • Schools

 • Schools Activity Book

 • Trees

 • Trees Activity Book

 • Wheels

 • Wheels Activity Book

 • Wild Cats

 • Wild Cats Activity Book

 • Young Animals

 • Young Animals Activity Book
Level 2

 • Camouflage

 • Camouflage Activity Book

 • Cities

 • Earth

 • Electricity

 • Electricity Activity Book

 • Farms

 • In the Mountains

 • In the Mountains Activity Book

 • Jobs

 • Jobs Activity Book

 • Plastic

 • Plastic Activity Book

 • Sunny and Rainy

 • Your Body

 • Your Body Activity Book

 • Earth Activity Book

 • Farms Activity Book
Level 3

 • Amazing Minibeasts

 • Amazing Minibeasts Activity Book

 • Animals in the Air

 • Animals in the Air Activity Book

 • Festivals Around the World

 • Festivals Around the World Activity Book

 • Free Time Around the World

 • Free Time Around the World Activity Book

 • How We Make Products

 • How We Make Products Activity Book

 • Life in Rainforests

 • Life in Rainforests Activity Book

 • Sound and Music

 • Sound and Music Activity Book

 • Super Structures

 • Super Structures Activity Book

 • Wonderful Water

 • Wonderful Water Activity Book

 • Your Five Senses

 • Your Five Senses Activity Book
Level 4

 • All About Desert Life

 • All About Desert Life Activity Book

 • All About Ocean Life

 • All About Ocean Life Activity Book

 • All About Plants

 • All About Plants Activity Book

 • Animals at Night

 • Animals at Night Activity Book

 • Animals in Art

 • Animals in Art Activity Book

 • How to Stay Healthy

 • How to Stay Healthy Activity Book

 • Incredible Earth

 • Incredible Earth Activity Book

 • Machines Then and Now

 • Machines Then and Now Activity Book

 • Why We Recycle

 • Why We Recycle Activity Book

 • Wonders of the Past

 • Wonders of the Past Activity Book
Level 5

 • All About Islands

 • All About Islands Activity Book

 • Animal Life Cycles

 • Animal Life Cycles Activity Book

 • Exploring Our World

 • Exploring Our World Activity Book

 • Great Migrations

 • Great Migrations Activity Book

 • Homes Around the World

 • Homes Around the World Activity Book

 • Materials To Products

 • Materials to Products Activity Book

 • Medicine Then and Now

 • Medicine Then and Now Activity Book

 • Our World in Art

 • Our World in Art Activity Book

 • Transportation Then and Now

 • Transportation Then and Now Activity Book

 • Wild Weather

 • Wild Weather Activity Book
Level 6

 • All About Space

 • All About Space Activity Book

 • Caring For Our Planet

 • Caring For Our Planet Activity Book

 • Cells and Microbes

 • Cells and Microbes Activity Book

 • Clothes Then and Now

 • Clothes Then and Now Activity Book

 • Earth Then and Now

 • Earth Then and Now Activity Book

 • Food Around the World

 • Food Around the World Activity Book

 • Helping Around the World

 • Helping Around the World Activity Book

 • Incredible Energy

 • Incredible Energy Activity Book

 • Wonderful Ecosystems

 • Wonderful Ecosystems Activity Book

 • Your Amazing Body

 • Your Amazing Body Activity Book
7, Dominoes


Dominoes Quick Starter

 • Ali Baba and the Forty Thieves

 • Crying Wolf and Other Tales

 • Lisa's Song

 • Pebbles on the Beach

 • Perseus

 • The First Flying Man

 • The Little Match Girl

 • The Selfish Giant

 • The Skateboarder

 • The Sorcerer's Apprentice

 • Troy

 • Zombie Attack!
Dominoes Starter

 • A Pretty Face

 • Around the World in Eighty Days

 • Blackbeard

 • Changing Places

 • Heidi

 • Hercules

 • Journey to the Centre of the Earth

 • Kidnap!

 • Mulan

 • Rip Van Winkle & The Legend of Sleepy Hollow

 • Sheherazade

 • Sinbad

 • The Big Story

 • The Great Fire of London

 • The Happy Prince

 • The Tempest

 • Tristan and Isolde

 • William Tell and Other Stories

 • Moby-Dick

 • Around the World in 80 Days

 • Moby Dick

 • Changing Places

 • Journey to Centre of the Earth
Dominoes One

 • Deep Trouble

 • Five Canterbury Tales

 • Frankenstein

 • From the Heart

 • Housemates

 • Jake's Parrot

 • Mystery in Muscat

 • Pollyanna

 • Sherlock Holmes: The Blue Diamond

 • Sherlock Holmes: The Emerald Crown

 • Studio Five

 • The Curse of the Mummy

 • The Real McCoy & Other Ghost Stories

 • The Teacher's Secret and Other Folk Tales

 • The Travels of Ibn Battuta

 • The Wild West

 • The Wrong Trousers™

 • Twenty Thousand Leagues Under the Sea

 • Swiss Family Robinson

 • Sherlock Holmes: The Top-Secret Plans

 • Journey to the West
Dominoes Two

 • A Close Shave Pack™

 • A Close Shave™

 • Ariadne's Story

 • Eight Great American Tales

 • Emma

 • Green Planet

 • Lord Arthur Savile's Crime and Other Stories

 • Nicholas Nickleby

 • Saladin

 • Sherlock Holmes: The Norwood Mystery

 • The Bird of Happiness and Other Wise Tales

 • The Curse of Capistrano

 • The Drive to Dubai

 • The Lost World

 • The Three Musketeers

 • The Turn of the Screw

 • Typhoon

 • V is for Vampire

 • War Horse

 • White Fang

 • Conan the Barbarian: The Jewels of Gwahlur

 • Jemma's Jungle Adventure Pack

 • Jemma's Jungle Adventure
Dominoes Three

 • Conan the Barbarian: Red Nails

 • Dian and the Gorillas

 • Hard Times

 • Little House on the Prairie

 • Mansfield Park

 • My Family and Other Animals

 • Revolution

 • Sherlock Holmes: The Sign of Four

 • The Count of Monte Cristo

 • The Curious Case of Benjamin Button

 • The Faithful Ghost and Other Tall Tales

 • The Last of the Mohicans

 • The Moonstone

 • The Secret Agent

 • The Vesuvius Mosaic8, Oxford Bookworms and Bookworms Library Factfiles


Oxford Bookworms Library Starter Level

 • A Connecticut Yankee in King Arthur's Court

 • Dead Man's Money

 • Drive into Danger

 • Escape

 • Girl on a Motorcycle

 • Give us the Money

 • King Arthur

 • Last Chance

 • Mystery in London

 • The Mystery of Manor Hall

 • New York Café

 • Oranges in the Snow

 • Orca

 • Pirate Treasure

 • Police TV

 • Red Roses

 • Robin Hood

 • Sally's Phone

 • Star Reporter

 • Starman

 • Survive!

 • Taxi of Terror

 • The Cat

 • The Fifteenth Character

 • The Girl with Green Eyes

 • The Girl with Red Hair

 • The Ransom of Red Chief

 • The White Stones

 • Vampire Killer
Oxford Bookworms Library Level 1

 • A Ghost in Love and Other Plays

 • A Little Princess

 • Aladdin and the Enchanted Lamp

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 1: Animals in Danger

 • The Boy-King Tutankhamun

 • Christmas in Prague

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 1: Deserts

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 1: England

 • Five Short Plays

 • Goodbye, Mr Hollywood
Oxford Bookworms Library Level 2

 • A Stranger at Green Knowe

 • Agatha Christie, Woman of Mystery

 • Alice's Adventures in Wonderland

 • Anne of Green Gables

 • Changing their Skies: Stories from Africa

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Chocolate

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Climate Change

 • Cries from the Heart: Stories from Around the World

 • Dead Man's Island

 • Death in the Freezer

 • Dracula

 • Ear-rings from Frankfurt

 • Five Children and It

 • Ghosts International: Troll and Other Stories

 • Grace Darling

 • William Shakespeare

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: World Wonders

 • Dominoes Two Conan the Barbarian: The Jewels of Gwahlur

 • Amelia Earhart

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 1: John Lennon

 • The Prince and the Pauper

 • Oxford Bookworms Library Stage 2 Huckleberry Finn Audio

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: The Olympic Games

 • Hamlet Playscript

 • Much Ado about Nothing Playscript

 • Romeo and Juliet Playscript

 • The Summer Intern

 • The Piano

 • The Pit and the Pendulum and Other Stories

 • The Year of Sharing

 • Too Old to Rock and Roll and Other Stories

 • Voodoo Island

 • Hamlet Playscript

 • Henry VIII and his Six Wives

 • Huckleberry Finn

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Ireland

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Leonardo Da Vinci

 • Love among the Haystacks

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Marco Polo and the Silk Road

 • Matty Doolin

 • Much Ado About Nothing Playscript

 • New Yorkers - Short Stories

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Oceans

 • One Thousand Dollars and Other Plays

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Rainforests

 • Red Dog

 • Return to Earth

 • Robinson Crusoe

 • Romeo and Juliet Playscript

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Seasons and Celebrations

 • Sherlock Holmes Short Stories

 • Songs from the Soul: Stories from Around the World

 • Stories from the Five Towns

 • Tales from Longpuddle

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: The Beautiful Game

 • The Canterville Ghost

 • The Children of the New Forest

 • The Death of Karen Silkwood

 • The Importance of Being Earnest Playscript

 • The Jungle Book

 • The Love of a King

 • The Murders in the Rue Morgue

 • The Mystery of Allegra
Oxford Bookworms Library Level 3

 • A Christmas Carol

 • A Cup of Kindness: Stories from Scotland

 • A Pair of Ghostly Hands and Other Stories

 • As the Inspector Said and Other Stories

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Australia and New Zealand

 • Chemical Secret

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Dinosaurs

 • Ethan Frome

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Formula One

 • Frankenstein

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Future Energy

 • Go, Lovely Rose and Other Stories

 • Goldfish

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Information Technology

 • Justice

 • Kidnapped

 • Leaving No Footprint: Stories from Asia

 • Love Story

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Martin Luther King

 • On the Edge

 • Playing with Fire: Stories from the Pacific Rim

 • Rabbit-Proof Fence

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Recycling

 • Skyjack!

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Space

 • Tales of Mystery and Imagination

 • The Brontë Story

 • The Call of the Wild

 • The Card

 • The Crown of Violet

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: The Everest Story

 • The Kiss: Love Stories from North America

 • The Last Sherlock Holmes Story

 • The Long White Cloud: Stories from New Zealand

 • The Mysterious Death of Charles Bravo

 • The Picture of Dorian Gray

 • The Prisoner of Zenda

 • The Railway Children

 • The Secret Garden

 • The Star Zoo

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: The USA

 • The Wind in the Willows

 • Through the Looking-Glass

 • Tooth and Claw

 • Who, Sir? Me, Sir?'

 • Wyatt's Hurricane

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: The Human Body

 • A Midsummer Night's Dream

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 3: Animal Kingdom
Oxford Bookworms Library Level 4

 • A Dubious Legacy

 • A Morbid Taste For Bones

 • A Tale of Two Cities

 • A Time of Waiting: Stories from Around the World

 • Black Beauty

 • Cranford

 • Death of an Englishman

 • Desert, Mountain, Sea

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 4: Disaster!

 • Doors to a Wider Place: Stories from Australia

 • Dr Jekyll and Mr Hyde

 • Eat Pray Love

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 4: Gandhi

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 4: Great Crimes

 • Gulliver's Travels

 • Little Women

 • Lord Jim

 • Lorna Doone

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 4: Nelson Mandela

 • Persuasion

 • Silas Marner

 • The Big Sleep

 • The Eagle of the Ninth

 • Oxford Bookworms Library Factfiles Level 4: The History of the English Language

 • The Hound of the Baskervilles

 • The Moonspinners

 • The Price of Peace: Stories from Africa

 • The Scarlet Letter

 • The Silver Sword

 • The Songs of Distant Earth and Other Stories

 • The Thirty-Nine Steps

 • The Unquiet Grave - Short Stories

 • The Whispering Knights

 • Three Men in a Boat

 • Treasure Island

 • Washington Square

 • We Didn't Mean to Go to Sea

 • Oxford Graded Readers Digital Library Classroom Pack

 • Oxford Graded Readers Digital Library Individual Pack

 • 20,000 Leagues Under The Sea

Oxford Bookworms Library Level 5

 • Brat Farrar

 • David Copperfield

 • Deadlock

 • Do Androids Dream of Electric Sheep?

 • Far from the Madding Crowd

 • Ghost Stories

 • Great Expectations

 • Heat and Dust

 • I, Robot - Short Stories

 • Jeeves and Friends - Short Stories

 • King's Ransom

 • The Accidental Tourist

 • The Age of Innocence

 • The Bride Price

 • The Dead of Jericho

 • The Garden Party and Other Stories

 • The Great Gatsby

 • The Riddle of the Sands

 • This Rough Magic

 • Wuthering Heights

 • Little Dorrit

 • The Merchant of Venice

 • Sense and Sensibility
Oxford Bookworms Library Level 6

 • A Passage To India

 • American Crime Stories

 • Barchester Towers

 • Cold Comfort Farm

 • Cry Freedom

 • Deadheads

 • Decline and Fall

 • Dublin People - Short Stories

 • Jane Eyre

 • Meteor and Other Stories

 • Night Without End

 • Oliver Twist

 • Pride and Prejudice

 • The Enemy

 • The Fly and Other Horror Stories

 • The Joy Luck Club

 • The Woman in White

 • Vanity Fair

 • Dubliners

 • Jane Eyre
9, Totally True

 • Totally True level 1 Sturdent BookE, Professional Development

1, Oxford Key Concepts

 • Focus on Assessment

 • Uses of Language Assessment

 • Theories of Language

 • Young Language Learners and Principles for Assessment

 • Adolescent Language Learners and Principles for Assessment

 • Reflection on Assessment Ideas

 • Focus on Learning Technologies - Oxford Key

 • Learning Technologies in Language Teaching - Focus on

 • Theories and Frameworks for Learning Technologies - Focus on

 • Young Learners and Learning Technologies Research - Focus

 • Adolescent Learners and Learning Technologies

 • Learning Languages with Technology: What We Know

 • Focus on Grammar and Meaning

 • Grammar and Meaning — Focus on Grammar and Meaning

 • Teaching and Learning Grammar — Focus on Grammar

 • Young Children and Classroom-Based Research on

 • Adolescent Learners and Classroom-Based Research on

 • Grammar Teaching: What We Know Now — Focus on

 • Focus on Content-Based Language Teaching

 • Approaches to CBLT — Focus on Content-Based Language

 • Learning Language and Content — Focus on Content- Based Language Teaching

 • Young Learners and Classroom-Based Research on

 • Adolescent Learners and Classroom-Based Research on

 • CBLT: What We Know Now Focus on Content-Based2, Oxford Handbooks for Language Teachers

 • Supporting Learners with Dyslexia in the Elt Classroom New

 • Teaching Young Language Learners Teaching Young Language Learners 2e New Edition

 • Putting CLIL into Practice

 • Exploring Psychology in Language Learning and Teaching

 • English for Academic Purposes

 • Technology Enhanced Language Learning

 • How Languages are Learned

 • Designing and Analyzing Language Tests

 • Teaching the Pronunciation of English as a Lingua Franca

 • From Experience to Knowledge in ELT

 • Teaching Second Language Listening

 • Exploring Learner Language

 • ESOL: A Critical Guide

 • Oxford ESOL Handbook

 • Doing Task-Based Teaching

 • Teaching Second Language Reading

 • Doing Second Language Research

 • Intercultural Business Communication

 • Teaching English as an International Language

 • Success in English Teaching

 • Teaching and Learning in the Language Classroom

 • Explaining English Grammar

 • Communication in the Language Classroom

 • Teaching Business English

 • Teaching American English Pronunciation

 • A Handbook of Classroom English…..


3, Into the Classroom

 • Mobile Learning New

 • Learning Technology New

 • Motivational Teaching New

 • Mixed-Ability Teaching

 • Special Educational Needs

 • Literature

 • Extensive Reading (Revised Edition)

 • Bringing Online Video into the Classroom

 • Bringing Creative Teaching into the Young Learner Classroom

 • Bringing Technology into the Classroom…Trọn bộ Cambridge Book sách bản quyền - The Cambridge Bookshelf :


a, Unlock

 • Unlock Level 1 Reading And Writing Skills Student’s Ebook

 • Unlock Level 2 Reading And Writing Skills Student’s Ebook

 • Unlock Level 3 Reading And Writing Skills Student’s Ebook

 • Unlock Level 4 Reading And Writing Skills Student’s Ebook

 • Unlock Level 1 Listening And Speaking Skills Student’s Ebook

 • Unlock Level 2 Listening And Speaking Skills Student’s Ebook

 • Unlock Level 3 Listening And Speaking Skills Student’s Ebook

 • Unlock Level 4 Listening And Speaking Skills Student’s Ebook
b, Grammar In Use

 • Essential Grammar In Use Ebook With Audio

 • Advanced Grammar In Use Ebook With Audio

 • English Grammar In Use Ebook With Audio

 • Basic Grammar In Use Ebook
c, Empower

 • Cambridge English Empower A1 With Answer

 • Cambridge English Empower A2 With Answer

 • Cambridge English Empower B1 With Answer

 • Cambridge English Empower B1+ With Answer

 • Cambridge English Empower B2 With Answer

 • Cambridge English Empower C1 With Answer
d, Face 2 Face

 • Face2face Intermediate Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Intermediate A Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Intermediate B Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Pre-Intermediate Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Pre-Intermediate A Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Pre-Intermediate B Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Upper-Intermediate Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Upper-Intermediate A Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Upper-Intermediate B Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Elementary Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Elementary A Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Elementary B Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Advanced A Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Advanced B Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Starter Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Starter A Student’s Ebook Second Edition

 • Face2face Starter B Student’s Ebook Second Edition

e, Key Issues In Language Teaching

 • Key Issues In Language Teaching
f, Complete Advanced

 • Complete Advanced Student’s Ebook with answers

 • Complete Advanced Student’s Ebook without answers

 • Complete Advanced Workbook with answers

 • Complete Advanced Teacher’s Ebook with answers
g, Complete First

 • Complete First Student’s Ebook with answers

 • Complete First Student’s Ebook without answers

 • Complete First Workbook with answers

 • Complete First Teacher’s Ebook with answers
h, English Vocabulary In Use

 • English Vocabulary In Use Elementary

 • English Vocabulary In Use Pre-Intermediate and Intermediate

 • English Vocabulary In Use Upper-Intermediate

 • English Vocabulary In Use Advanced

i, Business Vocabulary In Use

 • Business Vocabulary In Use Intermediate

 • Business English Vocabulary In Use Advanced

Danh sách chi tiết acc google play và ios mình đã mua : https://docs.google.com/document/d/16muHQihAaY-eTnOlPeFTMLIf1S5gAqJjiABT6MCrWOY/mobilebasic
Một vài Lưu ý khi sử dụng Account:

 • Vui lòng các bạn không tải App Free
 • Không tự ý change một số thứ (việc chiếm acc là không thể nên các bạn nên tự ý thức)
 • Không tự ý Hide các app có trong account.
Cách thức để có acc :
 • B1 : like và thank bài viết này
 • B2 : Để lại email và xin vào group hội chia sẻ acc để lần sau mình update pass ở đó cho nhanh tinhte mình ít lên :
  https://www.facebook.com/groups/hoichiaseacc
 • B3 : inbox face mình : https://www.facebook.com/hieutruong68
 • Nội dung inbox "Mình bên tinhte, cho mình xin app ... nhé"
 • "....." là tên các app bạn cần
 • B4 : Mình sẽ rep inbox face nhanh hơn gửi mail bạn nào muốn chắc có acc thì làm cả 2 nhé =))
 • tải về được thì out acc luôn và cho mình screen shot lên topic để bài viết lên top nhé [​IMG]
Tất cả các app đều tải từ appstore tải app dowload tẹt ga không lo ngày hết hạn như tải lậu rồi phải trust app
Bác gửi thông tin acc vào mail tuananh2341@gmail.com nhé. Em cảm ơn bác.
dzung11@yahoo. com. vn
Thanks
share cho mình với nha bạn : mskisst@gmail.com
Thanks
Cho minh xin, dang can scacner pro 7, cam on ban truoc
Mail: nchoan331980@yahoo.com
Mail: nchoan1@yahoo.com
Lac9329@gmail.com
Cám ơn nhiều
kimthanh.fd@gmail.com, thank bác trước
hoancat@gmail.com
Thank Bro nhiều 😁
Email:nhunam890@gmail.com
Thanks you .
Gửi cho mình nhé nguy3nct09@gmail.com
Cảm ơn nhiều
gửi cho mình nhé sorrylove99999@gmail.com
Cám ơn
@imissyou9999 bạn ơi có id tải garageband k cho mình xin với : tinhwreck123@gmail.com
@imissyou9999 Mittoandy@gmail.com
Gửi giúp mình với ạ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Số điện thoại: 02862713156
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019