So với 2080ti mà hiệu năng hơn 50% thì lên thôi còn chờ chi..!
So với 2080ti mà hiệu năng hơn 50% thì lên thôi còn chờ chi..!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
So với 2080ti mà hiệu năng hơn 50% thì lên thôi còn chờ chi..!
bulknick
ĐẠI BÀNG
6 tháng
quan trọng là giá so với 2080ti thế nào?
thdang
TÍCH CỰC
6 tháng
@bulknick Mình nâng cấp nên không quan tâm so giá!