TTBC23
Sóng Viet vs Mobi
Sóng Viet vs Mobi
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sóng Viet vs Mobi
Mobi siêu tệ
Tùy khu vực thôi, nhiều chỗ viettel chạy cũng như mạng nhện ngay trung tâm sg 🤣
tinhotnhat
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Tùy thôi ạ, mình Viettel mà nhiều lúc chán lắm
Mobi bây giờ ẹc lắm. Đang tính chuyển qua vina dùng đây 😫😫
iwannare
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Tào lao