SSD của Mac Mini M1 rất là nhanh...
SSD của Mac Mini M1 rất là nhanh...
SSD của Mac Mini M1 rất là nhanh...
bình thường mà
Nhanh Hư a
mac mini có cho phép boot os từ external ssd đó, nếu bạn sợ nhanh hư ssd phía trong:
1/ mua apple care;
2/ mua một ổ ssd gắn ngoài (boot mac os từ này mà xài -> hư thì bỏ được ssd này luôn, còn ssd trên main m1 không dùng không hư);
3/ không dùng app biên dịch qua rosetta 2;
4/ tắt caching stream media trên google chrome và các app browser khác ngoài safari (tốt nhất luôn dùng safari) -> nếu dev liên quan chrome (bắt buộc dùng) thì nên tắt cái "caching...."
5/ tắt spotlight ở một số cái không cần thiết, nếu không cần dùng nó nên tắt hết.
6/ có version macos mới nào thì cứ update hết.
... còn nhiều cái nữa nhưng nghĩ trên cũng được rồi.