Steve Jobs được chôn cất ở một phần mộ không có bia, không đánh dấu
Đây mới là rest in peace thật sự à
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đây mới là rest in peace thật sự à
Đây mới là rest in peace thật sự à
nw_47
CAO CẤP
4 tháng
Chuyện này khá cũ rồi. Dĩ nhiên người ta (mấy anh Forbes) tìm ra sau đó nhờ thông tin chứng tử của ông.
IMG_1605.jpeg
IMG_1606.jpeg
Ổng sợ tụi cuồng fan tới selfie checkin làm phiền 😆
@Zen_87 Ai là fan cuồng nói rõ đi 🤣
Sao chủ tịch Steve Jobs không xây lăng rồi mướn mấy thằng lính gác ngày đêm nhỉ, phía trước in dòng chữ "Đời đời nhớ ơn bác Jobs vĩ đại", "Bác Jobs sống mãi trong sự nghiệp của mỗi iFan".
mộ cỏ thôi, mộ thật còn lâu mới nói
Cũng sợ bọn trộm