Sự cẩu thả mang tính hệ thống.
Sự cẩu thả mang tính hệ thống.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sự cẩu thả mang tính hệ thống.
Cán bộ VN thì tiếng Việt chưa chắc rành chứ nói gì tiếng Anh !!!
Ở đây cũng sai, vậy là mang tính hệ thống không =)).
tải xuống.jpg
tải xuống.jpg
@bomduc Chuẩn rồi bồ .
Không phải tiếng mẹ đẻ mà sai thì " mang tính hệ thống ".
Còn tiếng mẹ đẻ mà sai thì " mang tính " gì ?
KHABT
TÍCH CỰC
6 tháng
@Saitohajime3185 sai cả thế hệ
Như này mà còn sai này =));
tải xuống (1).jpg
MrBeanLT
ĐẠI BÀNG
6 tháng
Google dịch
SmartSelect_20230402_213948_Translate.jpg
Cười vô mặt