TTBC23
Tại sao bạn không nên kêu gọi donate?
Tại sao bạn không nên kêu gọi donate? Vì kêu gọi quyên tiền cho bản thân chỉ là một uyển ngữ của việc ăn xin mà thôi. Nếu youtuber nào đó nói vì anh ta đang làm video miễn phí cho mọi người xem nên có quyền xin tiền thì anh ta đang nói xạo đó. Thứ nhứt, làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Thứ hai, nếu bạn làm việc gì giỏi thì không làm nó miễn phí. Thực tế là người xem video trên Youtube ko hề xem miễn phí. Họ không trả bằng tiền thôi nhưng trả bằng thứ khác. Đó là thông tin cá nhân bị Youtube khai thác. Đó là thời gian họ phải xem quảng cáo. Mỗi lần ăn xin là một lần mất đi sự tự trọng. Kể cả khi bạn là người khuyết tật hay người cùng khổ. Bởi mỗi lần bạn để cho người ta phải thương hại bạn là đã làm mất sự tôn nghiêm của bản thân rồi. Vậy nên ở những nơi mà đề cao lòng tự trọng như Nhật, Hàn, Đài... bạn không bao giờ thấy một học sinh đứng trước trường nhận suất quà "học trò nghèo". Không bao giờ thấy một người ăn trắng mặc trơn đứng cạnh một người lấm lem bần hàn với tấm bảng "từ thiện". Bởi mọi việc từ thiện nếu có đều được làm một cách thầm lặng, kín đáo. Mặt khác, chính quyền phải có nghĩa vụ đảm bảo an sinh cho những người bất hạnh nhất để giữ gìn lòng tự trọng cho những người đó cũng như cho cả xã hội.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tại sao bạn không nên kêu gọi donate?
Vì kêu gọi quyên tiền cho bản thân chỉ là một uyển ngữ của việc ăn xin mà thôi. Nếu youtuber nào đó nói vì anh ta đang làm video miễn phí cho mọi người xem nên có quyền xin tiền thì anh ta đang nói xạo đó. Thứ nhứt, làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Thứ hai, nếu bạn làm việc gì giỏi thì không làm nó miễn phí. Thực tế là người xem video trên Youtube ko hề xem miễn phí. Họ không trả bằng tiền thôi nhưng trả bằng thứ khác. Đó là thông tin cá nhân bị Youtube khai thác. Đó là thời gian họ phải xem quảng cáo.
Mỗi lần ăn xin là một lần mất đi sự tự trọng. Kể cả khi bạn là người khuyết tật hay người cùng khổ. Bởi mỗi lần bạn để cho người ta phải thương hại bạn là đã làm mất sự tôn nghiêm của bản thân rồi.
Vậy nên ở những nơi mà đề cao lòng tự trọng như Nhật, Hàn, Đài... bạn không bao giờ thấy một học sinh đứng trước trường nhận suất quà "học trò nghèo". Không bao giờ thấy một người ăn trắng mặc trơn đứng cạnh một người lấm lem bần hàn với tấm bảng "từ thiện". Bởi mọi việc từ thiện nếu có đều được làm một cách thầm lặng, kín đáo.
Mặt khác, chính quyền phải có nghĩa vụ đảm bảo an sinh cho những người bất hạnh nhất để giữ gìn lòng tự trọng cho những người đó cũng như cho cả xã hội.
7k/người dùng chất xám để làm video là quá ít. Kết luận này rất thiếu chất xám.
khinh bỉ hành động này
Đồng quan điểm.
VincentLai
ĐẠI BÀNG
2 months
Bro nên tag dưa leo vào để bạn ấy quán triệt tư tưởng nữa ^^
@VincentLai Bạn đăng lên fb rồi tag vô giùm mình đi hihi, ko cần ghi nguồn
ceo_gp
TÍCH CỰC
2 months
Bạn nói đúng đó!