Tại sao chúng ta lại không đồng nhất các ứng dụng này làm 1 nhỉ?
Tại sao chúng ta lại không đồng nhất các ứng dụng này làm 1 nhỉ?
Tại sao chúng ta lại không đồng nhất các ứng dụng này làm 1 nhỉ?
Tạo nhiều việc cho nhiều người 😁 chứ giờ đông quá biết làm sao :D
@Do Something Bác nói to thế 😂
MrGak
TÍCH CỰC
5 ngày
Chính phủ số mà bạn. Không tách ra nhiều thế thì ở không ăn hại cả đám à.
Cười vui vẻ
@MrGak Hihi
Từ từ sẽ gộp thôi
@zombie01 Gộp lại lấy gì ăn đây bác 🤣🤣
@NghiepTranVINA Có lộ trình hết nha bác. Tỉnh thành còn tách nhập được thì dăm ba cái app sao làm khó được 😅
@zombie01 Gộp lại tách vậy là có cơ hội kiếm….. 🤣🤣🤣🤣
@NghiepTranVINA Ơ kìa bác 🤣🤣🤣
@zombie01 Hiểu hết chơn 🤣🤣🤣
Cười vô mặt
Mần nhiều mới có nhiều thành tích.
@blacksun2511 Chuẩn 🤣🤣🤣👍👍👍
anhtuan000
ĐẠI BÀNG
5 ngày
tại vì lẽ phải thế
Nên gộp
@minhthanh255 Gộp lại theo dõi cho tiện
@Lythienky Mình cũng thấy vậy
Làm đi bác
@hoangsytai Mình k phải dân IT 😂
@Lythienky Đa số ae chưa cài ít nhất một trong đó
@hoangsytai Cái sổ sức khoẻ việt nam là mình cài sau khi tiêm vaccine covid19
Uchimanta
ĐẠI BÀNG
5 ngày
tại sao phải gộp ?? Mỗi app mỗi đơn vị làm, chính phủ có chi trả cho các đơn vị để gộp thành 1 app hay không ??
@Uchimanta Nếu có chủ trương gộp thì ắt sẽ có
Uchimanta
ĐẠI BÀNG
4 ngày
@Lythienky Không bao giờ có chủ trương trừ phi nhà nước tài trợ, kêu gọi. Đâu phải muốn gộp là gộp. Nếu gộp dễ thì ng ta gộp lâu rồi bác.
Gộp sao mà gộp được chứ.
@lamtien338 Có ng ra đề bài thì ắt có người giải mà bạn
@Lythienky Cái này của mấy ông khác nhau mà. Gộp lại thì a ăn ai đừng. Nên khó lắm
Tạo việc làm thời có dịch
@wuchengcai
Cười vô mặt
Gộp khó chia tiền
Carnage
TÍCH CỰC
5 ngày
Tỉnh còn tách ra rồi sát nhập lại đc thì dăm ba cái app này lo j 😆