TTBC23
Tại sao đường đường là một quân nhân Hoa Kỳ lại trốn sang Triều Tiên
Người Mỹ họ hoàn toàn có quyền được sống tại Hàn Quốc (lính đồn trú) và cũng như Mỹ, hay thập chí nhập cảnh free visa hàng trăm nước khác! Nhưng tại sao họ lại chọn một quốc gia không có ban giao với Mỹ để rồi phải lên báo chí um xùm.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Người Mỹ họ hoàn toàn có quyền được sống tại Hàn Quốc (lính đồn trú) và cũng như Mỹ, hay thập chí nhập cảnh free visa hàng trăm nước khác! Nhưng tại sao họ lại chọn một quốc gia không có ban giao với Mỹ để rồi phải lên báo chí um xùm.
cũng nên đặt câu hỏi cho Đoàn Thị Hương luôn đi bạn.
manucian86
ĐẠI BÀNG
4 months
@HyH Thôi vui chứ đừng vui quá không lại ăn tên lửa bây giờ!
manucian86
ĐẠI BÀNG
4 months
May mà VN độc lập ko thì cũng cũng có những trường hợp cá biệt ntn lên báo và hàng triệu người sống cuộc đời tù túng.
@manucian86 Đoàn Thị Hương
du lịch dài ngày